Even voorstellen

De oprichtingsdatum van kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals staat nauwkeurig vast: 12 mei 1836. Bovendien zijn de namen van de 12 muzikanten, die het initiatief tot de oprichting gaven, exact bekend. In de eerste jaren van haar bestaan verleende de harmonie in hoofdzaak medewerking aan processies in de Nederlandse, Duitse en Belgische grensdorpen. Vooral vanwege de unieke, indrukwekkende...

Concertreizen

Er zijn in het verleden eendaagse, tweedaagse en zelfs driedaagse reizen geweest. Het zou te ver voeren om al deze reizen uitvoerig te beschrijven. De reisverslagen zijn wel terug te vinden in de traditioneel door de secretaris jaarlijks op te maken kroniek. Gedetailleerde, bloemrijke, smeuige verhalen, van o­nbeschrijflijke taferelen in pensions, slapen in de openlucht of de eerste kennismaking...

DE MOEZIEK start weer op

Er gloort eindelijk weer licht aan het einde van de Coronatunnel. Voor de harmonie alle aanleiding om binnen de regels van nog steeds geldende voorschriften weer te gaan repeteren in elkaars fysieke nabijheid.

OP WEG NAAR HET 1. CONCERT IN 2021

Afgelopen dinsdagavond werd er weer voor het eerst na lange lange tijd tutti gerepeteerd. President Ellen von Wintersdorff zag een prima opkomst en heette iedereen welkom en enthousiasmeerde iedereen op weg naar hopelijk weer spoedig het “oude normaal”.

Coronafilm

De Vaalser harmonie, “DE MOEZIEK”, heeft als “HATS ÓNGER D’R REEM” voor alle Völser en alle hulp- en zorgverleners, online het nummer “VOLS DOE BIS E DÖRP” opgenomen. De muzikanten van de grote harmonie hebben samen, maar ieder voor zich thuis, met de jonge muzikanten en leerlingen van de Jeugdharmonie en de drumband, het nummer opgenomen, waarna het tot één geheel als film en muziek is samengevoegd.

De moeziek

De zuilen van de opleiding.
Blazersklas
Begin je pas muziek te maken, speel je meteen met anderen in de blazersklas.
S M V
Stichting muziekonderwijs Vaals.
Jeugdorkest
Nadat je al een beetje gevorderd bent, speel je met anderen samen in het jeugdorkest.
Werving
Om regelmatig nieuwe leerlingen te krijgen, wordt er op verschillende manieren geworven voor nieuwe leerlingen.
Vols Pakt Oes
Vols doe bis a durp
Ceciliafeest
De Moddersproach
Wroclaw, Ausschwitz
HDCR
Proficiat Moeziek
Moezieklidsje