Home2024-05-09T15:06:32+00:00

Kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals

Grenzeloos muziek
voor jong en oud

Even voorstellen.

EVEN VOORSTELLEN

Stel je voor: het is 12 mei 1836. Een groep van twaalf muzikanten komt bij elkaar en besluit iets geweldigs te creëren. Dat iets? De oprichting van de koninklijke harmonie St. Cecilia in Vaals. 🎵

In de beginjaren was St. Cecilia vooral actief tijdens processies in Nederlandse, Duitse en Belgische grensdorpen. Maar wat haar echt bijzonder maakte? De indrukwekkende processiemarsen die ze speelde. Overal waar ze kwam, was ze een graag geziene gast.

Drumband

De drumband, de slagwerkgroep van de kon. harmonie st. cecilia 1836 Vaals.

Harmonieorkest

Het grote harmonieorkest binnen onze vereniging.

Jeugdharmonie

Het opleidingsorkest, niet alleen voor jeugdige, maar ook vor jonggebleven leden.

Laatste nieuws

Bij zijn afscheid na een 27-jarig presidentschap van de Koninklijke Harmonie bood Jo Kern aan de harmonie zijn verhaal met muziek “Lófballong” aan als afscheidsgeschenk.
Jo Kern, tevens voorzitter van Veldekekrink “Um Mamelis”, schreef het verhaal zowel in de Nederlandse taal als in het dialect (het Völser plat) en gaf een compositieopdracht aan Vaalsenaar Fred Deitz, trombonist bij het WDR Symfonieorkest Keulen, voor 10 korte muziekstukjes + ouverture + slotmuziek, passend bij de diverse scènes van het verhaal.

Lees meer

NIEUW TALENT ORKEST

Voor wie?

● Volwassenen
● Altijd al eens een instrument willen leren spelen?
● Ooit begonnen en gestopt, je wilt het toch weer oppakken?
● Ander instrument leren spelen / noten leren?
● Nieuwe hobby?

 

Lees meer 

EEN TUSSENBALANS

Het gaat voorspoedig met de aanmeldingen voor het NIEUW TALENT ORKEST. Er werd al heel snel enthousiast op het idee gereageerd. Nu al meer dan 30 (!!) adspirant-muzikanten zien een kans om een wens om ooit een instrument te bespelen en samen met anderen muziek te maken in vervulling te laten gaan. Dat muzikale voorkennis niet nodig is, verlaagt de drempel.

Bovendien kunnen de nieuwe talenten op ondersteuning rekenen van ervaren muzikanten, die naast hen zitten, uitleg geven en meespelen, de zgn. buddy’s. Het animo binnen de harmonie om als buddy te fungeren is groot, waarmee ook de leden van de harmonie het initiatief van het NIEUW TALENT ORKEST van harte ondersteunen. De harmonie is momenteel druk doende om voldoende instrumenten te verzamelen, resp. te huren om alle nieuwe talenten van een instrument te kunnen voorzien. Ook deze actie verloopt tot nu toe voorspoedig. Mochten er mensen zijn die een instrument voor deze periode beschikbaar willen stellen, dan houdt de harmonie zich hiervoor uiteraard zeer aanbevolen.

O.l.v. een ervaren dirigent gaan de nieuwe talenten vanaf donderdag 5 september (de eerste keer aanvang 19.00 uur) aan de slag om samen te leren spelen, het notenschrift, de muziektekens en de muzikale begrippen te leren. De repetities van het NIEUW TALENT ORKEST vinden wekelijks plaats op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur (met een bewust gekozen pauze van 30 minuten omdat ook onderling contact in deze belangrijk is). Er wordt gerepeteerd in de “Obelisk”, de uitvoeringszaal in Vaals.

Deelnamekosten (huur instrument, notenmateriaal, dirigent, verzekering): Euro 100,-. Na 10 repetities concerteert het NIEUW TALENT ORKEST op zondag 17 november in de “Obelisk”. Interesse? Enthousiast? Het kan nog steeds! Dan snel aanmelden bij: Paul Moraal, tel. 06-81395173 of per mail www.nieuwtalentorkestvaals@gmail.com

Hallo, wie jeht ’t

Livestream

Grenzeloos 2022

Amici Cecilia

Vols doe bis e dörp

Opgenomen in coronatijd.

Music Kids

Het project om kinderen kennismaking met muziek te laten maken.

Vols pakt oes

De Vaalser nationaalhymne opgenomen in de coronatijd.

Woa Voelser Jonge

Het verenigingslied van de kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals.

Kroniek

De oorspronkelijke ‘Chronik’ bevindt zich in het archief van onze vereniging. Het is een omvangrijk werk van 374 pagina’s, met de hand volgeschreven, nagenoeg zonder marges. Het is volledig in het Duits geschreven en wel in de vroeger gebruikelijke ‘Kurrent-Schrift’ (vaak ten onrechte ‘Sütterlinschrift’ genoemd). De oude Duitse lettervormen zijn inmiddels in onbruik geraakt, voor velen moeilijk leesbaar.

Jeugdharmonie

1983-2023 40 JAAR JEUGDHARMONIE

O

m de toekomst van een harmonie of fanfare te waarborgen is van groot belang volle aandacht te besteden aan regelmatige, goed georganiseerde werving, aan een gedegen muziekopleiding en voor de jeugdige muzikanten de gelegenheid te bieden om buiten de individuele lessen en het individuele repeteren ook met collega-muzikantjes samen te spelen en te ervaren welk plezier dat samen spelen kan opleveren.

Van carnavalsconcert tot carnavalsrevue

Begonnen in een kleine tent en uitgegroeid tot een jaarlijks euregionaal evenement

Van carnavalsconcert tot carnavalsrevue

O
p 5 februari 1995 vond het allereerste Carnavalsconcert van de harmonie plaats in het Grensülle-paviljoen, gelegen op de parkeerplaats achter restaurant “De Suisse”. Dit luchtige concert omvatte zang en humoristische verbindende teksten van Hans Pelzer
Ga naar de bovenkant