Home2023-09-15T12:56:53+00:00

Kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals

Grenzeloos muziek
voor jong en oud

Even voorstellen.

De oprichtingsdatum van kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals staat nauwkeurig vast: 12 mei 1836. Bovendien zijn de namen van de 12 muzikanten, die het initiatief tot de oprichting gaven, exact bekend. In de eerste jaren van haar bestaan verleende de harmonie in hoofdzaak medewerking aan processies in de Nederlandse, Duitse en Belgische grensdorpen.

Drumband

De drumband, de slagwerkgroep van de kon. harmonie st. cecilia 1836 Vaals.

Harmonieorkest

Het grote harmonieorkest binnen onze vereniging.

Jeugdharmonie

Het opleidingsorkest, niet alleen voor jeugdige, maar ook vor jonggebleven leden.

Laatste nieuws

Hallo, wie jeht ’t

Livestream

Grenzeloos 2022

Amici Cecilia

Vols doe bis e dörp

Opgenomen in coronatijd.

Music Kids

Het project om kinderen kennismaking met muziek te laten maken.

Vols pakt oes

De Vaalser nationaalhymne opgenomen in de coronatijd.

Woa Voelser Jonge

Het verenigingslied van de kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals.

Kroniek

De oorspronkelijke ‘Chronik’ bevindt zich in het archief van onze vereniging. Het is een omvangrijk werk van 374 pagina’s, met de hand volgeschreven, nagenoeg zonder marges. Het is volledig in het Duits geschreven en wel in de vroeger gebruikelijke ‘Kurrent-Schrift’ (vaak ten onrechte ‘Sütterlinschrift’ genoemd). De oude Duitse lettervormen zijn inmiddels in onbruik geraakt, voor velen moeilijk leesbaar.

Jeugdharmonie

1983-2023 40 JAAR JEUGDHARMONIE

O

m de toekomst van een harmonie of fanfare te waarborgen is van groot belang volle aandacht te besteden aan regelmatige, goed georganiseerde werving, aan een gedegen muziekopleiding en voor de jeugdige muzikanten de gelegenheid te bieden om buiten de individuele lessen en het individuele repeteren ook met collega-muzikantjes samen te spelen en te ervaren welk plezier dat samen spelen kan opleveren.

Van carnavalsconcert tot carnavalsrevue

Begonnen in een kleine tent en uitgegroeid tot een jaarlijks euregionaal evenement

Van carnavalsconcert tot carnavalsrevue

O
p 5 februari 1995 vond het eerste Carnavalsconcert van de harmonie plaats in het Grensülle-paviljoen op de parkeerplaats achter restaurant “De Suisse”. Een luchtig concert met zang en humoristische verbindende teksten van Hans Pelzer.
Ga naar de bovenkant