D
e Moeziek va Vols, Kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals in de coronatsiet jannewaar 2021 vanoes heem jezonge en jespeält va de medsjere en jonge va de moeziek Al sedert 1948 is “VOLS PAKT OES” de sjlajer waar in Vaals vastelovvend mee start en mee eindigt. De historisch actuele tekst van Lambert Erven en de makkelijk in het gehoor liggende melodie van Leo Ketelaars overleefden tot nu toe elke tijdgeest en zullen dit ook zeker blijven doen. De tekst kondigt aan dat Vols nu óók eindelijk karnaval heeft en dat de buitenwereld dat mag weten. Bovendien roept de tekst ons Völser op vanaf dat moment elk jaar opnieuw “oes tse pakke”, wat er ook gebeurt: “los komme wat da komme wil”. En dat doen we inmiddels al 72 jaar. “Los komme wat da komme wil”: Soms waren er bijzondere gebeurtenissen, waardoor vastelovvend (aan)gepast gevierd moest worden. Bv. de watersnoodramp in 1953 en de Golfoorlog in 1991. Vaals en karnaval pasten zich aan. In 1953 vierde Vaals zomerkarnaval (in april bij prachtig weer). In 1991 stond Vaals op karnavalszondag tijdens de dialektmis in de St. Pauluskerk stil bij de verschrikkingen in het Oosten en bracht de dagen in stilte door. En ook in die stilte pakte “Vols oes”. Die stilte is er nu weer. Deze keer is het de Corona-pandemie, die verhindert dat datgene dat zo bij vastelovvend hoort: Tsezame viere, prins, elveroad, zitsónge, zènge, danse, sjoenkele, puutsje, óptsóch, ee óp de lamp sjödde, niet kan. Karnaval op afstand: Het is eigenlijk in tegenspraak met wat karnaval is, maar deze uitdaging en het feit dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, maken creatieve ideeën los. Zo ook bij de harmonie, die met “VOLS DOE BIS E DÖRP” in deze coronatijd al eerder een hart onder de riem stak en met de “ADVENTSKALENDER” ook in de vóór-kersttijd al voor sfeer zorgde. Als “Moeziek va Vols” gaat de harmonie ons aller “VOLS PAKT OES” (in dat prachtige arrangement van Hub Deitz) bij de mensen thuis brengen.

VOLS PAKT OES (in Corona-tsiet)

Vols hat noa al die joare, dis joar jènge Karneval
Et is jeleuf ós veur tse kriesje, en zisjer nit normaal
Dèn dis joar jelt veur jèdderènge Et is Corona pandemie
Dröm deuësj noe jènge zènge en sjprènge
Dat deet ós Völser risjtiesj wieje

Refr.:
Vols pakt oes deet vastelovvend viere
Vuur losse os, va jenge kommandiere
Los komme wat da komme wil
Doa maache vuur ós nuus droes
Dèn ós parool dat is en blieft faldera: ‘Vols pakt oes’

Tekst: Marco Fröhling – Lambert Erven
Muziek: Leo Ketelaars
Harmonie-arrangement Hub Deitz