Kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals
EVEN VOORSTELLEN

De oprichtingsdatum van kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals staat nauwkeurig vast: 12 mei 1836. Bovendien zijn de namen van de 12 muzikanten, die het initiatief tot de oprichting gaven, exact bekend. In de eerste jaren van haar bestaan verleende de harmonie in hoofdzaak medewerking aan processies in de Nederlandse, Duitse en Belgische grensdorpen.

Vooral vanwege de unieke, indrukwekkende processiemarsen was St. Cecilia overal een graag geziene gast. Het geven van concerten kwam pas veel later op de agenda. In Vaals werd voor het eerst in 1863 geconcerteerd. De eerste foto van de vereniging dateert uit 1900. Tot aan de tweede wereldoorlog werd in het gebied rond het drielandenpunt aan vele muziekfestivals deelgenomen. Over de concertreizen, die te voet of met paard en wagen werden o­ndernomen, bestaat een zeer geestig geschreven kroniek. Vooral de laatste tientallen jaren is de vereniging tot grote bloei gekomen en heeft in een wijde omgeving furore gemaakt. De harmonie mocht zich steeds verheugen in de opvolging van uitstekende dirigenten. Vele malen werd aan de bondsconcoursen deelgenomen en steeds werden er eerste prijzen behaald, tijdens het bondsconcours van 1997 in de Rodahal in Kerkrade zelfs een eerste prijs met lof der jury. De harmonie, mag sinds 1963 het predikaat “koninklijk” voeren.


De harmonie heeft diverse onderdelen. Naast het grote harmonieorkest, de drumband, het jeugdorkest en de blazersklas. Naast de diverse optredens op straat en in de kerk, wordt er vaak geconcerteerd in de zaal “De Oeblisk” in Vaals, maar natuurlijk ook erbuiten.

Van carnavalsconcert tot carnavalsrevue

Gestart als carnavalsconcerten met humoristische “Einlagen” in een aangebouwde tent bij de “Suisse” naar carnavalsconcerten met een voorzichtig verhaal met acteurs en zangers in een groot paviljoen, werd vanaf de ingebruikname van de “Obelisk” dit concert in korte tijd ontwikkeld tot een echte revue met muziek, verhaal, zang en dans. De revue werd als hommage omgedoopt naar “Hub Deitz Carnavalsrevue”. Door gebruik te maken van alle zich aandienende technische mogelijkheden werd de revue een zeer populaire activiteit van de harmonie, waar alle talenten binnen de vereniging werden opgespoord en ingezet.
Van 2004 t/m 2020 rolden de revue’s van de bühne met de meest veelnietszeggende (of nietveelzeggende) titels als o.a. : “Asterix en Obelisk” (de 1e ), “Wasser Wasser”, “Auw Banaan”, Braaf hat de naas aaf”, “JussesMariantJoeëzef”, “Hèmmelsjteëreanieslakrits”, etc.

Alle creatieve en muzikale talenten, die de Moeziek herbergde werden aangesproken, gestimuleerd en ingezet, van jong tot oud, van bedenken, schrijven, zingen, dansen, acteren, tot decor- en attributenbouw, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een wijd en zijd populaire jaarlijks 4-daagse uitvoering.