De Blazersklas: Muziek en Samenwerking

De Blazersklas is een unieke methode voor muziekonderwijs. Hier leren leerlingen niet alleen een orkestblaasinstrument te bespelen, maar ontwikkelen ze ook belangrijke sociale vaardigheden. Wat tijdens het samen musiceren zo vanzelfsprekend lijkt, vertaalt zich naar het dagelijks leven van het kind: wachten op elkaar, samen inzetten en stoppen, naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, en geduldig wachten – in de muziek heel normaal, maar soms niet in het dagelijks leven.

De kinderen leren letterlijk naar elkaar te luisteren. Zo vormt de Blazersklas niet alleen muzikale vaardigheden, maar ook een sterke sociale basis. De methode Essential Elements, oorspronkelijk uit de VS, biedt een gestructureerde aanpak waarin verschillende aspecten van muziek aan bod komen. Leerlingen oefenen thuis met behulp van de bijbehorende cd’s. Het samen spelen in de blazersklas motiveert hen om ook thuis meer te studeren.

In onze vereniging is de Blazersklas het startpunt voor leerlingen. Samen met andere nieuwe leerlingen vormen ze een Blazersklas, om vervolgens door te stromen naar het jeugdorkest en het harmonieorkest. Onze huidige leraar en dirigent voor de Blazersklas is Jan Deckers.