De Blazersklas is een unieke methode voor het muziekonderwijs. De leerlingen van de Blazersklas leren tegelijkertijd en gezamenlijk een orkestblaasinstrument te bespelen. Tevens leren de kinderen sociale vaardigheden. Gebleken is dat hetgeen zo normaal is tijdens het samen musiceren zich ook vertaald naar het dagelijks leven van het kind: wachten op elkaar, samen tegelijk inzetten en ophouden, naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, op je beurt wachten – in de muziek zo normaal, in het dagelijks leven soms niet.

D
e kinderen leren letterlijk luisteren naar elkaar. Daarmee vormt de Blazersklas het kind niet alleen muzikaal maar ook sociaal. De methode Essential Elements, die gebruikt wordt, komt van oorsprong uit de VS, het land met veel ervaring op het gebied van schoolbands, brassbands en dergelijke. Er zit een duidelijke structuur in waarbij vele aspecten van de muziek aan bod komen. De leerlingen nemen hun instrument mee naar huis, en kunnen met behulp van de bij de methode behorende cd ’s meespelen en de oefeningen doen. Het in een groep spelen motiveert om thuis te studeren.
I
n onze verenging is de blazersklas het opstartpunt voor de leerlingen. Samen met andere nieuwe leerlingen wordt een blazersklas gevormd om gezamenlijk in het jeugdorkest en de het harmonieorkest door te stromen. De huidige leraar en dirigent voor de blazersklas is Jan Deckers.