Ze werd in het jaar 1900 gemaakt bij het huis van burgemeester Ruland. Die ambtswoning stond in de Tentstraat met het huidige huisnummer 69, dat is het huis naast de Cereshoeve. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de heer Krott. De bijbehorende namen zijn (van links naar rechts):

Eerste Rij Tweede Rij Derde Rij
Andreas Counotte Fried. Gering Jos. jussen
Theod. Recker Fr. Counotte Laur. Melchiors
Th. v. Wintersdorff Corn. Küppers Hub. Manns
Arnold Krott, Jubilaris Alex. Oudelhoven Hub Neuss
Arnold Keller, dirigent Jos. Delhaes Eg. Manns
Jos. Bröcheler Hub Knauf , vaandeldrager Wilh. Bock
Gerh. Gering Jac. Frings Fr. Oudelhoven
Gerard Meesters Jos. Horsch
Jos. Recker
Wilh. Hellebrand

D

e Kon. Harmonie St. Caecilia uit Kerkrade, in de volksmond Auw Harmonie genoemd, is 7 jaar jonger dan o­nze Vaalser harmonie. Bij gelegenheid van haar 150-jarig bestaansfeest heeft deze Kerkraadse vereniging een fraai verzorgd boekje uitgegeven, getiteld: Klankstad in harmonie. In deze lezenswaardige kroniek vond wijlen Hub Deitz een afdruk van een affiche (in het Frans) uit het jaar 1856. Op dit affiche wordt o­nder de deelnemende verenigingen ook de harmonie uit Vaals vermeld. Naar zijn weten is dit het oudste document waarop de naam van o­nze vereniging voorkomt. Als slotstuk van het festival werd door alle aanwezige verenigingen gezamenlijk een mars uitgevoerd, die door de Heer Hanver was gecomponeerd. De samenstellers van bovengenoemde jubileumuitgave hebben veel moeite gedaan om de betreffende mars in oude archieven op te sporen, wat hun helaas niet is gelukt.

In de kroniek is over deze foto nog het volgende te lezen:

NACHTRAG
zur Jubelfeier des Herrn Arn. Krott, 1900

Um eine bleibende Erinnerung an die seltene Jubelfeier des Jahres 1900 zu erhalten, äusserten verschiedene Mitglieder den Wunsch, ein Bild zu besitzen, worauf die Caecilien-Harmonie abgebildet sei. Zu verschiedenen malen wurde dieses dann auch im Verein zur Sprache gebracht, und schliesslich war dieses nicht mehr der Wunsch einiger, sondern aller Mitglieder. Um den Mitgliedern nun die Erfüllung dieses Wunsches zu erleichtern, beschloss der Vorstand, die Gelder welche vom ganzen Verein verdient würden, für die Anfertigung der Bilder zu verwenden, und unternahm gleichzeitig Schritte, einen tüchtigen Photographen ausfindig zu machen. Nachdem der Vorstand nun alles geregelt hatte, kam Herr R. Jarmer aus Aachen (Friedrich Wilhelm Platz) am 24. September 1900 mit seinem photographischen Apparat nach Vaals und photogaphirte im Garten des Herrn Bürgermeisters C. Ruland die Gesellschaft ab. Der Vorstand hatte mit Herrn Jarmer akkordiert wie folgt: die erste Aufnahme kostet 20 Mark, jedes weitere Bild 3 Mark, mit dem Versprechen 32 Bilder anfertigen zu lassen. 25 Bilder waren bestimmt für die Vereinsmitglieder, 1 als Schmuck des Vereinslokales, die übrigen 6 waren teilweise bestimmt als Geschenk für dem Verein wohlwollende Personen, oder Freunde die sich eins im Voraus bestellt hatten. Herr Jarmer lieferte dann auch die Bilder in verhältnismässig kurzer Zeit in tadellosem Zustande ab, und wurden dann noch einige Bilder für Vereinsfreunde nachgeliefert.