Het actuele bestuur

President / Voorzitter

Ellen von Wintersdorff

Vice-President / Vice-Voorzitter

Huub Zegers

Secretaris

Claudia Crumbach – Delnoije
Anja van Horck

Penningmeester

Tanja Gouders

Commissaris

Wendy Zegers – Rooijen
Rob Mehlkop
Bert Vandeberg
Eric Volders

Uit de historie

VOORZITTERS

Peter Peil niet bekend
Johan Deitz niet bekend
Jos Huppertz niet bekend
Arnold Krott tot 1900
Theodor Recker 1900 – 1904 4 jaar
Laurenz Melchiors 1904 – 1907 3 jaar (1e periode)
A. Counotte 1907 – 1908
Gerard Meesters 1908 – 1911 3 jaar
E. Manns 1911 – 1912
Laurenz Melchiors 1912 – 1914 2 jaar (2e periode)
Hubert Manns 1914 – 1932 18 jaar
Joseph Creusen 1932 – 1934 2 jaar
Arnold Deitz 1934 – 1935 (ad interim)
Leo Maassen 1935 – 1948 13 jaar
C. Hermans 1949 – 1952 3 jaar
H. Murer 1950 – 1951 (ad interim)
Marcel Evers 1952 – 1958 6 jaar
Anton Gennisse 1958 – 1967 9 jaar
Wiel Caubo 1967 – 1986 19 jaar
Wiel Delnoye 1986 – 1994 8 jaar
Frans Schmetz 1994 – 1995 (ad interim)
Jo Kern 24 sept.1995 – 2021 25 jaar
E. von Wintersdorff

Volgens bovenstaande lijst heeft wijlen erepresident, de heer W. Caubo, het langst de voorzittershamer gehanteerd. Helemaal zeker is dit overigens niet, omdat uit de ‘Chronik’ niet nauwkeurig te bepalen valt, hoe lang Arnold Krott de functie van voorzitter heeft vervuld.

SECRETARISSEN

Voor 1900 niet bekend
Laurenz Melchiors 1900 – 1904, 4 jaar
G. Gering 1904 – 1905, 1 jaar
Theod. Recker 1905 – 1908, 3 jaar
Laurenz Melchiors 1908
Joseph Bröcheler 1908 – 1920, 12 jaar (werd toen penningmeester)
Balth. Erven 1920 – 1923, 3 jaar
Wilhelm. Recker 1923 – 1931, 8 jaar
Leo Maassen 1931 – 1935, 4 jaar (werd toen voorzitter)
Hubert Horsch 1935
Leo Sparla 1935 – 1963, 28 jaar
Peter Murer 1963 – 1998, 35 jaar
Marco Fröhling 1998 – 2004, 6 jaar (voorheen 4 jaar 2e penningm. en 2e secr.)
Huub Gehlen 2004 – 2007, 3 jaar
Marco Fröhling 2007 – 2016, 7 jaar
Claudia Crumbach 2016 –

KASSIRER – KASSENFüHRER

In de beginjaren van de ‘Chronik’ treffen we naast elkaar twee voor o­ns moeilijk te o­ntwarren bestuursfuncties aan, namelijk ‘Kassirer en Kassenführer’. Vermoedelijk verrichtte de Kassirer het praktische werk van het innen en uitbetalen van gelden, terwijl de Kassenführer de boekhouding verzorgde. Uit de kroniek blijkt dat de Kassenführer veel (wellichtteveel) macht in de vereniging bezat, want hij verdeelde de ‘Geschäfte’. Dat kwam hierop neer dat hij bepaalde wie op welke plaats speelde. En omdat met dat spelen geld werd verdiend, was het begrijpelijk dat hier door wrijving tussen de leden kon ontstaan. We zien dan ook dat in de statuten van 1878 een nieuwe functie wordt geschapen, namelijk die van ‘Controllführer’ (zie artikel 18 vande Statuten ). De functies Kassirer en Kassenführer zijn nog langblijven bestaan, want het jaarverslag van 1904 bijvoorbeeld bevat nog de handtekeningen van beide functionarissen. Pas na 1911 vinden we in de kroniek alleen de Kassirer (penningmeester) terug.

PENNINGMEESTERS

Th. v. Wintersdorff tot 1908
Jos. Horsch 1908 – 1909 1 jaar
A. Graaf 1909 – 1911 2 jaar
Jos. Bröcheler sr. 1911 – 1920 9 jaar (was eerst Kassenführer)
Jos. Bröcheler jr. 1920 – 1944 24 jaar (was tevoren secretaris)
J. Prevoo 1945 – 1951 6 jaar
H. Brock 1951 – 1953 2 jaar
P. Sparla sr. 1953 – 1995 42 jaar (vanaf 1981geassisteerd door H. Bülles)
H. Bülles 1981 – 2004 23 jaar
N. Packbeers 2004 – 2010 6 jaar
R. Mehlkop 2010 – 2018
T. Gouders 2018 –

Een bijzondere plaats in deze tabellen wordt ingenomen door Peter Sparla senior met een ononderbroken bestuursperiode van niet minder dan 42 jaar. Eigenlijk zelfs 43 jaar want in 1952 heeft hij als assistent van de toenmalige penningmeester, H. Brock, reeds de kasboeken van o­nze vereniging bijgehouden. Met zijn uitmuntende staat van dienst als bestuurslid staat hij op een prachtige eerste plaats en verdient dus met recht de titel erebestuurslid, die hem b.g.v. het Ceciliafeest werd verleend.

EREVOORZITTERS

De zeer gewaardeerde titel van erevoorzitter of erepresident hebben in de lange historie van onze vereniging slechts 5 personen mogen voeren:

Arnold Krott 1901
Theodor Recker 1924
Hubert Manns 1936
Wiel Caubo 1986
Jo Kern 2021