Op zondag 26 november as. viert Koninklijke Harmonie Sint Cecilia 1836 Vaals weer haar jaarlijkse patroonsfeest. Ook dit jaar hebben we weer jubilarissen die op die dag in het zonnetje worden gezet voor hun langjarig lidmaatschap.

Jan Hitberg 60 jaar

In het verleden droeg Jan het vaandel en de schelleboom. Geen last was hem te zwaar. Als er een klus was te klaren dan was Jan bereid dit op zich te nemen. Ook nu is Jan de vereniging nog steeds trouw. Hij geniet van de optredens die hij kan bijwonen en is trots op zijn lidmaatschap van de harmonie. Het is dan ook geweldig dat hij deze prachtige mijlpaal mag mee beleven te midden van de harmonie familie waarbij menige herinnering zal worden opgehaald.

Norbert Niestuli 50 jaar

Norbert is tot op heden zijn tuba trouw gebleven. Hij speelt nog indien mogelijk zijn partij mee en is nog steeds muzikaal actief. Zijn passie ligt bij de Tiroler en Egerländer muziek. Zijn vakanties in deze regio’s stonden ook vaak in het teken van deze muziek. In de knapkapel en bij de Vallis Spatzen kon hij het publiek vermaken met deze sfeervolle muziek. Er kon altijd een beroep worden gedaan op Norbert om de handen uit de mouwen te steken en het gezellig samenzijn met zijn medemuzikanten was belangrijk voor Norbert.

Clement Pelzer 50 jaar

Als zoon van een prominent harmonie lid werd Cleem al op jonge leeftijd lid van onze vereniging. De liefde voor de vereniging heeft hij doorgegeven aan zijn kinderen. Hij probeert zo vaak mogelijk met “zieng moeziek oes tse trekke, want die zitst hem in zie hats”. Als hij door omstandigheden niet kan mee musiceren dan komt hij ons trouw aanmoedigen. Hij is altijd te vinden voor een gezellig samenzijn en als lid van de Sjlappe Kroam is hij ook vaak present bij carnavalsactiviteiten.

Theo Swertz 25 jaar

Sjiek en sjtramm loopt Theo voorop als onze tambour-maître. Vanuit Bunde komt hij trouw naar onze activiteiten waarbij hij ons voorziet van de veel foto’s en filmopnames zodat we blijvende herinneringen hebben aan onze evenementen. Hij is al jaren actief als vrijwilliger bij het jeugdkamp en zijn kookkunsten zijn befaamd. Zijn liefde voor de harmonie heeft hij doorgegeven aan zijn echtgenote die ook als vrijwilliger zo vaak mogelijk aanwezig is en zijn dochters die beiden actief zijn in onze vereniging.

Wilt u onze jubilarissen komen feliciteren dan bent u van harte welkom op zondag 26 november as. van 15 tot 16 uur in zaal De Obelisk. We verheugen ons u te mogen begroeten.

Deel dit bericht.