VOORAANKONDIGING
“GRENZELOOS”-CONCERT 2023
“KONINKLIJKE BUREN”
KONINKLIJKE HARMONIE ST. CECILIA 1836 VAALS
SOCIÉTÉ ROYALE “L’HARMONIE” DE GEMMENICH
Zaterdag 4 november in de “Obelisk”

De Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals heeft voor haar jaarlijkse GRENZELOOS-concert de L‘Harmonie de Gemmenich als gastvereniging uitgenodigd. Alhoewel beide harmonieën op loopafstand van elkaar functioneren, is het voor het eerst in de geschiedenis van beide verenigingen dat men elkaar ontmoet in een concert onder de titel “KONINKLIJKE BUREN”.
Een blik in de geschiedenis van beide muziekgezelschappen, bij de Vaalser harmonie vanaf de oprichting in 1836 opgetekend in de “Kroniek” en bij de Gemmenicher harmonie vanaf de oprichting in 1865 in het “Grote Boek”, levert een aantal paralellen op. In december 1865 vond in Gemmenich de oprichtingsvergadering plaats. Leden waren een brede doorsnede van de toenmalige dorpsbevolking, van timmerman, horlogemaker, winkelier tot klerk en mijnwerker. De harmonie trad na een 4-tal maanden muzieklessen en repeteren in april 1866 voor het eerst op met het meermaals uitvoeren van de eerste mars die men had ingestudeerd. De komst van een harmonie in Gemmenich bleef in de omgeving niet onopgemerkt en al gauw werd er gespeeld bij dorpsfeesten optochten, processies, 1e communies en kleine openluchtconcerten in de dorpen Teuven, Montzen, Sippenaken. Via geringe contributie en gulle giften werden partituren, instrumenten en later een eerste vlag aangeschaft. In “le Grand Livre” wordt vermeld hoe de harmonie vooruitgang boekte en deelnam aan festivals en concoursen in Plombieres, Maastricht en Gulpen. De traditie van St. Cecilia’s Day, om ééns per jaar familiedag te vieren, werd een feit. Een traditie die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan. De vereniging kende hoogtijdagen, maar ook diepe dalen, waar zelfs de vrederechter in Aubel aan te pas moest komen. Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw bestonden de concerten meestal uit een zanggedeelte, een instrumentaal gedeelte en een kort toneelstuk of verschillende sketches.
De Gemmenicher harmonie heeft steeds ingezet op kwaliteit, hetgeen resulteerde in niet ongeringe prijzen: prijzen bij wedstrijden 1974 in Antwerpen en Hoei, 1e prijs WMC 1985 en in 1988 en 1992 1e prijs bij het prestigieuze concours Heist op den Berg. Sedert 1973 is de harmonie geclassificeerd als “Excellence”. Concertreizen werden gemaakt naar Frankrijk (Champagne, Provence (arena van Nimes) en in 1982 werd een LP opgenomen. Aandacht voor de jeugd is er via de jaarlijkse “Amusiquons-nous”: maak kennis met de blaasmuziek, probeer een instrument, maak kennis met de jeugdharmonie, etc. Aparte activiteit is de zgn. “Harmony Tour”, een fietstocht met een eigen begeleidingsteam en een koksteam, waar men gezamenlijk een weekend doorbrengt in een gite. Naast musiceren dus alom gezelligheid, kameraadschap, oog voor de jeugd en dienstbaarheid aan het dorp. Kortom een interessante vereniging met herkenbare paralellen met de Vaalser harmonie. Over de samenstelling en de inhoud van het concertprogramma verwijzen we naar een volgende editie.

Deel dit bericht.