Het zal niemand zijn ontgaan, dat er sinds afgelopen week problemen zijn rondom de “Obelisk”. Omdat de exploitanten ZeRa in conflict zijn met de gemeente over o.a. een bijdrage in de tekorten, die zij oplopen en degemeente in het zoeken naar een oplossing niet erg meewerkend is, heeft ZeRa de drastische maatregel genomen de zaal te sluiten, waardoor o.a. de harmonie als het ware op straat is komen te staan.

Wij hebben dus momenteel geen locatie waar we kunnen repeteren en zijn op zoek naar een tijdelijk onderkomen. Los van de vraag, wie de schuldige is van het conflict en van onze verbanning uit de zaal, mogen wij dit niet op ons laten zitten en zullen we de strijdende partijen moeten duidelijk maken dat we dit niet pikken en ook aan de Vaalser bevolking, waarvan we doorgaans veel sympathie ontvangen, dit onrecht kenbaar zullen maken.

Onze eerste repetitie na de vakantie hadden we in Gemmenich kunnen houden, maar dan hoort en ziet ons niemand en niemand bespeurt iets van ons probleem.

Daarom hebben we anders besloten en stellen voor om dinsdag van 20.00 tot ca 21.00 uur een PROTEST-REPETITIE te houden OP STRAAT. We nemen stoelen, dirigentenbok, instrumentarium en pepiters mee en repeteren op het trottoir voor keurslager Dumont aan de Maastrichterlaan.

We zullen marsen spelen, zodat toeschouwers er ook nog plezier aan kunnen beleven, dus breng je marsboekje mee.

Deel dit bericht.