KONINKLIJKE HARMONIE ST. CECILIA 1836 VAALS

“ONTMOETINGEN”

CONCERT IN 3 SPRANKELENDE BEDRIJVEN

Zaterdagavond 28 juni jl. presenteerden de Koninklijke Harmonie St. Cecila 1836, de drumband van St. Cecilia en de gastvereniging Brassband Düren aan een goed gevulde zaal “Obelisk”, op een door “Floralia” prachtig in bloemen gestoken bühne, een sprankelend concert in drie delen.

D
e harmonie opende o.l.v. dirigent Gerhard Sporken met het op de Amerikaanse presidentenrots geïnspireerde RUSHMORE van de Amerikaanse componist Alfred Reed. Dit monumentale werk zal het inspeelwerk worden waarmee de harmonie op 11 oktober in de stadsschouwburg in Heerlen aantreedt tijdens het bondsconcours. Vervolgens werden twee werken uitgevoerd die als verplicht en keuzewerk voor het concours zijn geselecteerd. Allereerst SYMPHONIC OVERTURE van James Barnes, eveneens Amerikaans componist, die zijn werk schreef bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Amerikaanse Luchtmachtkapel. Het werk beschrijft op muzikale wijze de kunstige capriolen van de luchtmachtpiloten. Vervolgens DANCERIES van de Engelsman Kenneth Hesketh. Danceries is een verzameling oude en nieuwe dansmuziekjes met bijbehorende passen (van barcarole, reverie tot pavane) zoals die oorspronkelijk door de fiddleplayers aan de Britse hoven werden gespeeld. De harmonie sloot haar aandeel in het concert af met een prachtige paso doble van Mariano San Miguel LA OREJA DE ORO (het gouden oor), geïnspireerd op de Spaanse stierengevechten, waar het oor van de stier de ultieme trofee is. De toehoorders gaven blijk van een zeer gewaardeerde uitvoering en de harmonie beloonde dit applaus met een toegift, de prachtige mars van Johan Wichers, de MARS DER MEDICI
N
a de muzikale bijdrage van de harmonie benadrukte president Jo Kern nogmaals het belang van jonge aanwas in combinatie met de trouw van de oudere muzikanten. Over de eerste groep, de leerlingen, viel te vermelden, dat er weer diploma’s werden behaald in de diverse instrumentgroepen en diverse klassen:
R
oy Simon (kleine trom drumband A), Mark Sparla (drums graad B), Sophie Sparrenberg (dwarsfluit graad B), Sina Sparrenberg (dwarsfluit graad C), Vincent Sparrenberg (altsaxofoon Hafa A), Lino Lemmer (klarinet graad C), Paulina Kindermann (klarinet Hafa A) en Moritz Dufhaus en Alexander Winen (klarinet prelude-examen). Aparte vermelding was er voor Lasse Lemmer, die zowel voor pauken (Hafa A) als mallets (Hafa B melodisch slagwerk) met lof slaagde.
D
e harmonie herbergt gelukkig ook oudere muzikanten die met hun langjarig lidmaatschap en inzet een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen. President Jo Kern zette twee leden in het zonnetje en verraste hen met het ERELIDMAATSCHAP:

JAN HITBERG droeg 40 jaren het vaandel van de harmonie, tot hij om gezondheidsredenen noodgedwongen “zijn” vaandel moest overdragen aan zijn opvolger Tom Staps. Voor al die jaren trouwe dienst bood de president hem de plaquette aan behorend bij het erelidmaatschap van de vereniging.

HERBERT BÜLLES was tot voor kort actief als bestuurslid, een functie die hij in de harmonie sedert 1982 bekleedde. 22 jaar was hij belast met het penningmeesterschap en tijdens die periode leidde hij de vereniging door goede en minder goede (financiële) tijden. Aan hem mocht president Jo Kern de plaquette behorende bij de titel EREBESTUURSLID overhandigen.

Na de pauze werd het concert voortgezet met een optreden van de drumband van St. Cecilia.

I
nstructeur Patrick Schmeitz bewees dat zijn eerste performance met de drumband afgelopen jaar geen eendagsvlieg was. Op weg naar het 50-jarig jubileum van de drumband, volgend jaar, had hij de drumbandleden opnieuw weten te inspireren tot een flitsend optreden, dat aan het publiek een enthousiaste reactie ontlokte, mede door de luchtige en onbevangen speelwijze tot de jongste deelnemers toe.

Na de drumband was het de beurt aan de gasten, de BRASSBAND DÜREN o.l.v. dirigent Martin Schädlich. Het was mooi en interessant om in één concert de verschillende klankkleuren van het harmonieorkest en de brassband te kunnen beluisteren.

H
et programma van de Brassband Düren was zeer divers, waardoor het publiek van de verschillende mogelijkheden van deze orkestvorm kennis kon nemen. Zij openden met een Olympische fanfare OLYMPIC SPIRIT van John Williams, waarna een van de meest oude en originele composities voor brassband volgde: LABOUR AND LOVE van brassbandcomponist Percy Fletcher. Het derde werk was weer van John Williams, filmmuziek uit HARRY POTTER. Daarna maakte men een flinke stap in de tijd naar de klassieke componist Georg Friedrich Händel met een van zijn bekendste werken WATERMUSIC.De brassband sloot haar aandeel af met filmmuziek uit de animatiefilm CHICKEN RUN. Ook de brassband ontkwam niet aan een Zugabe en verraste het publiek met een prachtige bewerking van het Beatles-nummer YELLOW SUBMARINE.

Tot slot waren er uiteraard bloemen voor de drie dirigenten, met dank en de conclusie dat drie ensembles in uitstekende vorm het publiek hadden getrakteerd op mooie, goede muziek in een mooie en goede uitvoering. De harmonie gaat nu onverdroten voort in de voorbereiding op twee grote aanstaande evenementen: CLERMORETTI met JOHN BRÖCHELER (6 en 7 september) en het BONDSCONCOURS (11 oktober)

Deel dit bericht.