Het gaat voorspoedig met de aanmeldingen voor het NIEUW TALENT ORKEST. Er werd al heel snel enthousiast op het idee gereageerd. Nu al meer dan 30 (!!) adspirant-muzikanten zien een kans om een wens om ooit een instrument te bespelen en samen met anderen muziek te maken in vervulling te laten gaan. Dat muzikale voorkennis niet nodig is, verlaagt de drempel.

Bovendien kunnen de nieuwe talenten op ondersteuning rekenen van ervaren muzikanten, die naast hen zitten, uitleg geven en meespelen, de zgn. buddy’s. Het animo binnen de harmonie om als buddy te fungeren is groot, waarmee ook de leden van de harmonie het initiatief van het NIEUW TALENT ORKEST van harte ondersteunen. De harmonie is momenteel druk doende om voldoende instrumenten te verzamelen, resp. te huren om alle nieuwe talenten van een instrument te kunnen voorzien. Ook deze actie verloopt tot nu toe voorspoedig. Mochten er mensen zijn die een instrument voor deze periode beschikbaar willen stellen, dan houdt de harmonie zich hiervoor uiteraard zeer aanbevolen.

O.l.v. een ervaren dirigent gaan de nieuwe talenten vanaf donderdag 5 september (de eerste keer aanvang 19.00 uur) aan de slag om samen te leren spelen, het notenschrift, de muziektekens en de muzikale begrippen te leren. De repetities van het NIEUW TALENT ORKEST vinden wekelijks plaats op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur (met een bewust gekozen pauze van 30 minuten omdat ook onderling contact in deze belangrijk is). Er wordt gerepeteerd in de “Obelisk”, de uitvoeringszaal in Vaals.

Deelnamekosten (huur instrument, notenmateriaal, dirigent, verzekering): Euro 100,-. Na 10 repetities concerteert het NIEUW TALENT ORKEST op zondag 17 november in de “Obelisk”. Interesse? Enthousiast? Het kan nog steeds! Dan snel aanmelden bij: Paul Moraal, tel. 06-81395173 of per mail www.nieuwtalentorkestvaals@gmail.com

Deel dit bericht.