Evenals 2004 wordt 2005 opnieuw gekenmerkt door een bijzonder uitgebreid muzikaal en sociaal programma. Deze keer echter met een steeds belangrijker wordende inbreng van onze Jeugdharmonie.

VERENIGINGSKRONIEK OVER HET VERENIGINGSJAAR 2002 (167ste jaar)

Ik wil deze keer beginnen met een persoonlijke noot, omdat ik een beetje moeite had om met dit jaarverslag te starten.

VERENIGINGSKRONIEK OVER HET VERENIGINGSJAAR 2003 (168ste jaar)


We hebben veel nieuwe en goede dingen gedaan dit jaar. Het was bijzonder spannend omdat we met nieuwe omstandigheden te maken kregen en dát had alles te maken met de opening van de nieuwe uitvoeringszaal "De Obelisk" met daarbij Grand Café ZERA.

VERENIGINGSKRONIEK OVER HET VERENIGINGSJAAR 2001 (166ste jaar)

Het verenigingsjaar 2001 was een gemiddeld jaar voor onze Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals. Ons muzikaal jaar zijn wij gestart met het traditioneel Lenteconcert op zaterdag 7 april 2001 in de tot concertzaal omgebouwde sporthal aan de Lindenstraat.

185 - Jaar de Moeziek

De kon. harmonie st. cecilia 1836 werd op 12 mei 1836 opgericht.