In oktober van het afgelopen jaar, toen voor de harmonie al duidelijk was, dat ten gevolge van de corona-perikelen de traditionele Hub Deitz Carnavalsrevue in 2021 niet zou kunnen doorgaan, kondigde de harmonie al aan, dat door de revue-commissie al druk werd gebrainstormed over een mogelijk alternatief.

Tijdens het Ceciliafeest worden altijd de jubilarissen van de harmonie in het zonnetje gezet. Fysiek zal ook dit niet lukken dit jaar. Van uitstel komt echter geen afstel. Als het weer op een veilige manier kan zullen we hen hun welverdiende feest geven. Dit jaar hebben we naast de 12,5 jarige jubilarissen zijnde Tanja Gouders, Ria Schwanen en Astrid Hilgers een 25 jarige jubilaris en een 40 jarige jubilaris.

Wie de laatste revue van de harmonie “VRUIJ DIESJ NIT ÓP OONJELADE EIER” nog in zijn geheugen heeft bewaard, herinnert zich zeker nog een van de hoofdrolspelers in deze tragi- komische, hilarische erfeniskwestie. Hij was het, die er uiteindelijk met de “buit” vandoor ging: het hondje SJMOETSIE van de schatrijke oom Dagobert Dash, dat de andere erfgenamen, die zich al te vroeg op “oonjelade eier” hadden verheugd, met lege handen achter liet.

CECILIAFEEST, het feest van de patroonheilige van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 en het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals - KMK/CCK’74 Federatie. Het feest dat beide verenigingen vieren met een gezamenlijke mis onder de prachtige klanken van beide verenigingen. Een mis waarin we de zegen vragen voor alle leden, sponsoren en sympathisanten. Een mis waarin we stil staan bij alle leden die overleden zijn. Een mis die liefhebbers van heinde en verre naar Vaals trekt. Een traditie, maar niet dit jaar.

185 - Jaar de Moeziek

De kon. harmonie st. cecilia 1836 werd op 12 mei 1836 opgericht.