Broonk


Één van de oudste tradities van de vereniging is het muzikaal opluisteren van processies. Dit is een ieder jaar weer terugkerend verschijnsel in het Limburgse land. Vroeger nam de harmonie deel aan de prozessie van Klooster Bloemendal, de St. Jozefkerk en St. Paul in Aken. Naast het koperensemble, die de processie ter ere van Maria ter hemelopneming naar de Lourdesgrot in het bos opluistert, speelt de harmonie nog twee andere processies: de processie van Vaals en Holset. De broonk van Holset is wellicht één van de uitzonderlijkste processies.

 

Het dorpje is vrij klein, maar geniet bekendheid o.a. door zijn authentieke kerkje, de verering van de H. Genoveva, de Lambertusbron en de zeldzame vroedmeesterpad. De processie trekt door het prachtige Limburgse landschap, tot kasteel Vaalsbroek toe. Naast de harmonie nemen ook het mannenkoor en de schutterij uit Vaals regelmatig deel aan deze processie. Na afloop wordt in de tuin van de pastorie een gezellige middag met alle verenigingen doorgebracht. Onze jeugdleden krijgen op deze dag, de eerste zondag na Pinksteren, hun vuurdoop: de traditionele eerste "schnaps" wordt hier gedronken... hik. Voor een uitgebreide fotosessie van de Broonk van 2003 klik hier.
Hans Pelzer schreef een ludieke voordracht over DE HOZELDERBROONK in het Vaalser dialect.

 

 

De zon an der hemmel, de loet blietse blank,
der rok en de kap die blieve in der schrank.
De mauwe erop de allerbeste zenn,
mit auto of fahrrad junt vuur derhenn.

En kom vuur da aan doh owe op dea berg,
da stunt doh ad honderde luuj veur jen kirch.
De zenger jaans nob¸ mit striksje en frack,
de schutse die übe noch et loofe tsack - tsack.

Die janse kleng engelschere wade ad jeduldig,
dohenger de maagde, wat kieke die onschuldig.
Der pastoer en de hemmeldreier stunt ad op sproonk,
de moeziek spealt wier de Hozelderbroonk.

Der Schiepesch veurop, zoe stramm wie n'keats,
beant eemohl noh links en da wier noh reats.
Da komme os vrauwe die zunt annet noeschele,
die hant bestemt nit van et beane de moel annet voezele.

Doh henger de moeziek, jans stramm in et jelid,
noh Hozelt jeet schlieslich jidderenge mit.
Da komme de mansluuj, dohenger de schutse,
die ballere beej der zeijen der hemmel vol blutsche.

Als letste de zenger jenauw veur pastoer,
die zenge et tantum ergo tswar addens jet hoer.
Mer dat hant de zenger ad ummer verstange,
da weat eben noch ens op neu ajevange.

De engelschere streue hun blumschere roonk,
dat alles jehuurt beej de Hozelderbroonk.
Zoe trekke vuur roonk langs velder en weie,
vuur welle ozze herrjot joh schlieslich jet beie.

En komme vuur ajen kirch wier ajemaschiere,
da is doh der Jerrad va Frank annet bajiere.
Dea schleeft al zing dusche en steul vlot ereen,
et Mia dat steet ad jereed mit der peen.

Dem heut et da schleunichst ereen in die deur,
en in et Klüksje doh stunt ad de jietter derveur.
Der van Erminge, noch zonne komische kwast,
dea bôkt op de luuj 'op et terras - op et terras !!!

Die hauwe nit van moeziek en jezaank an der theke,
die losse zich leiver van die Prüsse bez..........
Os kenn et nuus vrekke, vuur tseje hun de koonk,
en speale jeweun de Hozelderbroonk.

Doesch wie de reier, de tsong oes der moonk,
mer henger jen kirsch doh jeet et ad roonk.
Die jonge va Ville die stunt at tse tsappe,
met der Vandoorn der henger, dat mos einfach klappe.

De dusche vol brutschere, n'friet mit n'woasch,
mer et schlimste va alles is ummer dea doasch.
Mer da kunt der Willem, zet jonge lot joh,
en lot mich hei nit mit die bierschere stoh.

Dat broert dea os wirklich nit tsweimohl tse zaare,
e bier en e brutsche, vuur lossen et os schmache.
Vuur lepsche die denger noch vlotter wie enne hoonk,
ooch dat is dat schuns an die Hozelderbroonk.

Dat is zonne daach da kennt mer jeng zorje,
de zenger die zenge "Am kühlenden Morgen".
Et Ansche va Mürer wie n'diva in spee
dat trilliert doh warhaftig e reng hohes C.
En jiddesrmohl drinkt et zich e biersche derhenger,
va mohl tse mohl weat dat C ummer renger.

Zoe mansche blözer zich op zing tröt erum kwealt,
wenn der Frenz en konsorte doh dixiland spealt.
Der Erik va Voldesch, ooch dat is jeng wiets,
vool harelevol beej zon maagd van de fiets.
Vool ovve op zie horn, jenau mit zing koonk,
vor deur wohr ende Hozelderbroonk.

Der vroedmeesterpad zoe weade die jenant,
of die noen der Schaak befruchtet hant?
E is tswar jenge vreusch, dat is zie jeluk;
mer seitdem drerhte waai de eier oppen ruk.
Et Elsje i zing boks noch enne joldvisch voonk,
ooch dat wohr n'jeschiegt van de Hozelderbroonk.

Alles weat modern, dat auds dat verjeet,
mer uvver ee deel leif vrunde zaach ich uuch bescheet.
Zoelang wie et de moeziek jift¸ en vuur blieve jezoonk,
zoelang speal vuur noch de Hozelderbroonk.


H. Pelzer, 1991

Op et jubileij - Hein Engelhardt


Vols – wat kot nevver Oche litt,
hat nu at lang – sue wie me sitt,
jät, woe se jrueß met prame könne,
än wat se heij „de Moeziek“ nenne.

Doch offiziell sätt me bes hü
an hön „Cäcilien-Harmonie“,
woe noch e „königlich“ draa hängt,
jät, wat esue rechtig vörniehm klengt.

Doch vörniehm welle se net siie,
hön hückstes Ziel, dat es völmieh,
wie vür at all die Johre wesse,
met Musik Hazzer opzeschlesse.

Än dat jelengt hön ömmer wier,
beij Feßjer of zou Herrjotts Iehr,
sönd se derbeij – dönt os beschenke
än sönd uus Volls net futtzedenke.

Sue meng ich, datt es sich jehürt,
op deä Jebuurtsdaag, dem ühr fiert,
net mär ene Jlöckwonsch vöörzedrage,
neä – ouch e paar Wöet mieh ze sage.

Ühr hat noh 175 Johre,
noch nüüß van ühre Jlanz verlore,
än weä üch kennt röfft hell än frueh:
„Vür wünsche all – maht wijjer sue!“

Hein Engelhardt, Oche april 2011

Concertreizen

Er zijn in het verleden eendaagse, tweedaagse en zelfs driedaagse reizen geweest. Het zou te ver voeren om al deze reizen uitvoerig te beschrijven. De reisverslagen zijn wel terug te vinden in de traditioneel door de secretaris jaarlijks op te maken kroniek. Gedetailleerde, bloemrijke, smeuige verhalen, van o­nbeschrijflijke taferelen in pensions, slapen in de openlucht of de eerste kennismaking met alcoholhoudende drankjes door de jongere garde. Wij beperken ons tot het memoreren van plaats en datum (vanaf einde 60-er jaren) van deze concerten in het buitenland en enkele links naar aktuele reisverslagen.

24-06-1967 2 dagen Bonn.

12-05-1968 2 concerten in Meckenheim

21-06-1969 Concert en 2 dagen optocht in Fürth (Odenwald)

13-08-1970 Concert in Schwammenauel. Uitgezonden door de WDR,

23-05-1972 2 concerten in Bad Neuenahr

24-06-1972 2 concerten en optocht in Fürth (Odenwald)

20-08-1972 Concert in Aken (Heiligtumsfahrt)

29-06-1974 Concert in Antwerpen

06-07-1975 Concert in Niederforstbach

28-04-1979 Concert in Bonn (Bundesgartenschau)

27-05-1979 Galaconcert in Krönungssaal Aken

18-05-1980 Concert in Bonn

20-19-1981 Concert in Bonn

02-07-1983 Schuttersfeest in Hannover.

           Opluisteren Gedenkgottesdienst en deelname optocht

22-09-1985 Concert in Essen

05-04-1986 Concert in Welkenraedt

31-05-1986 Concert in Essen

09-05-1987 Concert in Essen

29-10-1988 Concertreis naar Duiven

18-06-1989 Concert in Birgden

24-06-1989 Concertdag in Leuven

17-06-1990 Concert in Dortmund

27-06-1993 Concert in Aken (Heiligtumsfahrt)

30-10-1993 2 daagse concertreis naar Zwijndrecht

09-03-1996 Concert in Zichem-Zussen-Bolder

21-03-1998 Concert in Luik

28-06-1998 Concert in Eupen

12-12-1998 Concert in Waldfeucht

07-11-1999 Concert in Eupen

06-10-2002 Voorconcours in Eupen

19-05-2004 Concertreis Wroclaw(P)

23-05-2004

06-10-2004 Concert Bachzaal Amsterdam

- 2013 Concertreis München

- 2015 Concertreis München

 

Clublied

Onze vereniging beschikt over een prachtig eigen clublied. Dit lied werd geschreven door Hans Pelzer en wordt vaak tijdens uitstapjes, feesten, na concerten gezongen en natuurlijk ook gespeeld.

Refreng:

Woa Völser jonge van de Moeziek zunt,
blieft alles kleave, weil doa stimmoeng kunt.
Bloase of zenge, vuur schudde oos ee in,
bis dat et sjloes is,
da junt vuur noa heem!

 

Woa zich jenge mit ken meisse,
wenn et jeet veur joeks of sjpas,
woa ste alles kens verjeisse,
wenn-ste eemoal koemer has (ja ja ja)

Refreng

Junt vuur örjens konsertiere,
hauwt uuch aa, doa is jet meng.
Wilt oos enge doa jet liere,
zenge vuur hem doa dea refreng (ja ja ja)

Refreng

 

PDF laden

 

Van carnavalsconcert tot carnavalsrevue

Op 5 februari 1995 vond het eerste Carnavalsconcert van de harmonie plaats in het Grensülle-paviljoen op de parkeerplaats achter restaurant “De Suisse”.

Een luchtig concert met zang en humoristische verbindende teksten van Hans Pelzer. In de loop van de navolgende jaren verhuisde het paviljoen naar het gemeentelijk sportpark en kreeg de presentatie van het concert een steeds belangrijker rol. Marco Fröhling en Huub Zegers namen deze presentatie over, in 1998 als Heidi & Peter, in 2002 als het aanstaande bruidspaar Willem Alexander en Maxima op hun “Polterovvend” en in 2003 begonnen de eerste contouren van een verhaal zichtbaar te worden, toen de harmonie in haar revue de bouw van de aanstaande uitvoeringszaal als thema nam: “Vuur setze der mei oop der zaal”. In 2004 werd het carnavalsconcert als eerbetoon aan muzikant/arrangeur/vice-dirigent Hub Deitz omgedoopt tot Hub Deitz Carnavalsrevue en kregen de voorstellingen steeds meer de allure van een revue.