Markante Momenten

12 juni 1995

Uitvoering van o.a. de Ouverture 1812 Solenelle van P.I.Tschajkovsky in het park van kasteel Gen Hoes in Lemiers samen met Mannenkoor CCK’74 o.l.v. Wim Schepers en harmonie St.Catharina Lemiers b.g.g. van haar100-jarig jubileum

18 oktober 1995

De harmonie scoort tijdens het Bondsconcours in de Rodahal een 1e prijs met lof der jury (325,5 punten). De Limburgs Dagblad-recensent kon toch het “knoteren” niet laten: (Citaat) Met het optreden van Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals had ik nogal wat moeite. Soms sprankelend, uitbundig, kleurrijk en vol spanning, dan weer saai, vierkant en met merkwaardige overgangen. Het laatste vooral in “Pagan Dances” van Barnes, die door de ongewone tempokeuze niet altijd “heidens” klonken. Maar dirigent Gerhard Sporken kreeg met zijn eigenzinnige aanpak de juryleden Van Ossenbruggen, Adams en Nozy op zijn hand (einde citaat). Laten we het er maar op houden dat de laatsten er meer verstand van hadden. “Pagan Dances” werd door de harmonie nog met groot succes samen met dansensemble TAC uitgevoerd in het Akense Ludwig Forum en de Maastrichtse Bonbonniëre.

21, 22 en 29 Oktober 1995

Filmopnames voor “Wied es de wind”, met John Bröcheler. Voor de harmonie waren deze opnames een heel aparte ervaring. In weer en wind, bij licht en bij duisternis, met vele herhalingen, aparte geluisopnames, etc., etc. Maar het resultaat mocht er dan ook zijn. Het bekijken van de videoband roept steeds weer mooie nostalgische gevoelens op.

22 oktober 2000

Als eerste Limburgse harmonie nam de Vaalser harmonie de “uitdaging” van de Rabobank Heuvelland aan om onder hun hoofdsponsorschap een Promsconcert te organiseren. Bij het lokaal ontbreken van een geschikte zaal moest daartoe de tennishal tot concerthal verbouwd worden. Omdat de hoofdsponsorbijdrage zeker niet toiereikend zou zijn moesten er co-sponsoren worden aangetrokken en men moest zich verzekeren van twee poporkesten (“Mirage” en “Escapade”), 2 mannenkoren (Cecilia 1837 Vaals en CCK’74 Lemiers) en solisten (Clemens Hofman, piano, Luc Brammerts, saxofoon en Gavino Tirotto, Heinz Keutgen, Helen Moes, Maarten Driessen, zang) 800 bezoekers genoten van een onvergetelijk concert. De inspanningen (organisatorisch, financieel, materieel, in menskracht, los nog van de muzikaal zeer hoog gelegen lat), die de harmonie voor het welslagen van dit concert heeft moeten verrichten waren eigenlijk te hoog voor slechts dit ene concert.

24 mei 2003

Feestelijk opening van uitvoeringszaal en tevens verenigingslokaal "de Obelisk" te Vaals.

CONCERTREIS WROZLAV POLEN mei 2004 MUZIKAAL EERBETOON IN BIRKENAU/AUSCHWITZ


Onderdeel van de concertreis van de harmonie naar Wrozlav/Polen in 2004 was naast een galaconcert in het concertgebouw/studio van de Poolse radio, een openluchtconcert in Wrozlaxv, een muzikaal bezoek aan het plaatselijke verpleeghuis en een bezoek aan ook een reis naar Ausschwitz. Na enige diplomatieke heen-en-weer-correspondentie met Poolse vertaling was het gelukt om toestemming te verkrijgen een muzikaal eerbetoon te brengen in het voormalige concentratiekamp Birkenau/Auschwitz. Het zou een zeer gedenkwaardige dag worden. De eerste statie was het opvangkamp Birkenau, waar zich ook het monument voor alle slachtoffers van Birkenau/Auschwitz bevindt. Vanaf de toegangspoort voert een 1 kilometerlange rechte, met kuilen en stenen bezaaide weg, naar het monument. De weg wordt aan beide zijden geflankeerd door barakken en fundamenten en resten van barakken, van de weg gescheiden door tussen betonnen palen gespannen hoogspanningsprikkeldraad. Langs de weg een spoorlijn die net voor het monument letterlijk en figuurlijk dood loopt. Op twee plaatsen is het prikkeldraadhekwerk onderbroken door poorten, die rechts en links toegang gaven tot de barakken, waar de mensen bij aankomst naartoe werden gedirigeerd. De harmonie en haar gevolg begaf zich ingetogen musicerend, in processie, over deze weg naar het monument, vier processiemarsen lang. Bezoekers sloten aan. De harmonie droeg een krans mee, die bij het monument gelegd zou gaan worden. Die rechte weg, deze indrukwekkende omgeving, de stilte met alleen het geluid van schoenen op grind, die formatie blauw geuniformeerde muzikanten, processiemarsen, die wel speciaal voor deze gelegenheid hadden kunnen zijn geschreven: het bezorgde menigeen een brok in de keel, ontlokte menig diepe zucht en er werd hier en daar een traan weggepinkt. Het was een emotioneel beladen kilometer. Voor de Vaalser harmonie, maar ook voor eenieder persoonlijk, een historische kilometer. Burgemeester Quint nam bij het monument, waar veel bezoekers zich hadden verzameld, het woord en wees op deze plek als triest bewijs hoezeer het met mensen en tussen mensen fout kan gaan en hoezeer zelfs in een Europa van eenheid, samenwerking en vrijheid het gevaar nog steeds op de loer ligt, inspelend op de tekst die in vele talen op de gedenkstenen bij het monument bebeiteld staat: “Laat deze plaats eeuwig een kreet van wanhoop zijn en een waarschuwing aan de mensheid”. Haar toespraak maakt op iedereen diepe indruk. Taalbarrieres leken geslecht, iedereen verstond en begreep waar het over ging. Samen met president Jo Kern legde zij namens de gemeente Vaals een krans bij het monument. Na afloop sprak menigeen, aanwezige Nederlanders, Duitsers en Polen, dank uit jegens de harmonie voor dit indrukwekkende eerbetoon aan alle slachtoffers van het nazi-regiem. Iedereen zocht zelf zijn weg terug naar de uitgang, de een rechtstreeks, de ander via een zijpad, elk op zijn manier indrukken en emoties een plaats gevend. De tocht ging daarna naar het enkele kilometers verder gelegen kamp Auschwitz, waar tijdens een 2 uur durende rondleiding uitleg werd gegeven over dit concentratiekamp?  Het bezoek aan Birkenau/Auschwitz maakte diepe indruk, maar ook een beetje trots dit heel speciale eerbetoon aan de slachtoffers gebracht en meegemaakt te mogen hebben.

 

 

2005 CONCERT MET  “ROWWEN HÈZE”


In 2005 werd de Stichting Kunstevenementen Vaals gevraagd mee te werken aan de organisatie van een pilot-project van de Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten: de populaire band “Rowwen Hèze” in concert met Limburgse harmonieën en fanfares. De Vaalser harmonie werd door de Stichting benaderd en zegde als eerste toe en beet daarmee de spits af. Zondagmiddag 21 augustus 2005. Een grote schare muziekliefhebbers toog naar het centrum van Vaals. Om precies te zijn: naar het sfeervolle von Clermontplein met zijn pachtige historische bebouwing, dat op deze feestmiddag als decor voor een speciaal proefconcert zou dienen. Op een groot podium concerteerde de Koninklijke Harmonie St.Cecilia 1836 Vaals samen met de populaire band uit het Limburgse plaatsje America: Rowwen Hèze! De ouverture was voor “De Moeziek”. Het von Clermontplein was gezellig druk. De temperatuur was uitstekend en het bleef de hele middag droog. Tientallen vrijwilligers zorgden ervoor dat alles rondom de organisatie op rolletjes liep. Onder leiding van dirigent Gerard Sporken opende de harmonie het openlucht concert met “My dear country” en maakte aansluitend meteen indruk met enkele welklinkende en bekende marsen. In dit voortreffelijk harmonisch samenspel van muzikanten was plaats ingeruimd voor enkele spraakmakende solo’s. De trompettisten Marco Gulpen, Ed Klein en Patrick Sporken en hoboïste Sylvie Corman kregen een gul applaus na hun individuele intermezzi. Rond 14.30 uur kwam Rowwen Hèze het podium op en het aangekondigde samenspel tussen de harmonie van Vaals en Rowwen Hèze kreeg zijn beslag. De vele Rowwen Hèze fans waren er duidelijk over: samen met de muzikanten uit Vaals klonken de drie gespeelde Rowwen Hèze nummers: “Vur de kerk op het plein”, “Auto-Vliegtuug”, en “Hotel HouDoe” als een klokje, beter gezegd: deze succesnummers van de boys uit America hadden nu nog meer body. En daar waren de Vaalser muzikanten debet aan. Bravo! Na het geslaagde duo-concert was het de beurt aan Rowwen Hèze om het genietende publiek te trakteren op een gezellig en typisch “Rowwen Hèze”uurtje. De rasmuzikanten genoten van de enorme belangstelling en beloonden de toeschouwers op een show waar de vonken van afvlogen. Uiteindelijk kwamen de harmonieleden de Rowwen Hèze mannen weer gezelschap houden op het podium om gezamenlijk voor het spetterend slotstuk te zorgen. Het publiek, de organisatie, en uiteraard ook alle muzikanten.....iedereen was meer dan tevreden. Het idee van Rowwen Hèze om via dit proefconcert uit te testen of de band tezamen met Limburgse Harmonieen tot een echte reeks Frühschoppen/ Matinee-concerten ophet  loklale dorpsplein kan komen, leek na het enorme succes in Vaals, in alle opzichten geslaagd.

 

MAGIC MUSICAL  2005 een musical van Bruno Herff voor en door de Jeugdharmonie


Kippenvel bezorgde Bruno Herff met zijn Jeugdharmonie van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals een volle uitvoeringszaal “de Obelisk” met de uitvoering van zijn musical “Magic MusicAL” op zondagmiddag 29 mei. Twee dagen tevoren hield deze musical al zo’n 400 basisschoolleerlingen 2 uur lang in de ban. De musical was dan ook in alle opzichten AF. Prachtige muziek, die op heel toegankelijke manier de sfeer van de verschillende soorten muziek, waaruit de musical bestond, wist te treffen. Een goed verhaal van Steffie Crumbach, die hoofdrolspeelster Charly (Chantal Zegers) op zoek stuurde naar de magie van de muziek, een zoektocht door The Big Apple New York, die voerde langs een jazzkelder met een improviserend jazzcombo, een bierkelder met Beierse Stimmungsmusik, Little Italy, de Italiaanse wijk met een operazingende pizzabakker, een Griekse bruiloft, compleet met sirtaki, Chinatown, waar Chinese straatmuzikanten Charly laten kennismaken met de Chinese muziek, Central Park, waar de zwarte trommelaars hun ritmische kunsten de vrije loop lieten, het Joodse museum met klezmermuziek als omlijsting van een vernissage en de New Yorkse Subway, waar de rappers in onvervalst Völser plat hun teksten rapten. Een bühne, die met materialen uit het onuitputtelijke depot van Dhr. en Mevr. Hombsch en de grote creatieve geesten van enthousiaste Jeugdharmonievaders telkens verrassend van beeld wisselde. Kostuums, die door Jeugdharmoniemoeders zorgvuldig gekozen en passend waren gemaakt. Een regie (door Huub Zegers), die van een stel jonge honden een gedisciplineerd, geconcentreerd en tekstvast ensemble wist te maken. Perfect geluid, verzorgd door technicus Joep Trott, die er door uitstekend materiaal en goede communicatie vanuit de geluidskamer naar de bühne (Marjo Zegers) voor zorgde dat de zaal van goede klank en mooi geluid werd voorzien. Aan de lichtmachine zat Michael Wassermann om het decor van de juiste sfeer te voorzien en de spelers waar nodig in het spotlight te zetten. Het werd uiteindelijk een productie waaraan door alle geledingen van de harmonie heen werd meegewerkt en waar van het kleinste tot het grootste radertje ieders bijdrage waardevol was. Vanuit de grote harmonie was er muzikale ondersteuning waar nodig. Roy Packbeers regelde, ritselde, improviseerde, liep de benen onder zijn lijf vandaan om zowel grote zaken als kleine details voor elkaar te krijgen. Eric Volders bedacht, ontwierp en vervaardigde logo en poster. Marco Fröhling regisseerde het programmaboekje waarvoor menigeen als advertentieverkoper op stap ging. De opbouwploeg, de opruimploeg, ieder leverde zijn of haar bijdrage. En waartoe een vereniging dan in staat is, en in het bijzonder met jonge mensen, heeft deze musical in alle opzichten bewezen. Talenten worden geboren, talenten ontluiken, in jonge mensen worden vaardigheden geactiveerd, die ze wellicht zelf niet hadden vermoed. En de toeschouwers en toehoorders genoten en dankten met een staande ovatie. Wat een ervaring om dat op de bühne te mogen beleven. Welverdiend en een geweldig compliment waard.

OPEN-AIR-CONCERT  “CLERMORETTI” 2008


Het open-air-concert “CLERMORETTI” 6 en 7 september 2008 met plaatsgenoot, wereld-burger en internationaal gelouterd bariton John Bröcheler staat in de analen van de harmonie met grote gouden letters geschreven. Een greep uit de persberichten: Tegen tien over half negen beklom hij het podium. Gekleed in een makkelijk zittende zwarte schipperstrui, een grote rode rugzak losjes over zijn schouders bungelend. Rond half elf vertrok de maestro weer, met dezelfde bepakking en bezakking als waarmee hij was opgekomen. Uitgezwaaid met “John, adieë wa jong!” door zijn flamboyante “leraar” Vaalsenaar Jo Kern. Die praatte het openluchtconcert met een kleine dertig werken van o.a. Haydn, Mozart, Schubert, Verdi en Wagner op fantasievolle wijze aan elkaar. In de bijna twee uur dat wereldster John Bröcheler in de feeëriek verlichte historische kern van Vaals het podium bemande, leesbril losjes in de hand, werd het publiek getrakteerd op een weergaloos concert. De begeleiding van een zo’n 120 man tellend harmonie-orkest van Koninklijke harmonie St. Cecilia 1836 Vaals en Königliche Harmonie Hergenrath o.l.v. Gerhard Sporken en zo’n 100 koorzangers van Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals, Gemengd Koor St.Jozef Vaals, Gemengd Koor St. Gregorius Vijlen en Vocaal Ensemble Donna Voce Wahlwiller, resp. o.l.v. Emmanuel Pleijers, Renate Rothbauer en Hans Geerkens, met medewerking van pianist Wim Schepers en violiste Le Yi Zhang, maakte grote indruk op de toehoorders, over twee avonden verspreid zo’n 3500. Een ode aan de rijke historie van Vaals en aan de beroemdste telg die het dorp heeft voortgebracht, was de inzet van “Clermoretti” Alle hoofdrolspelers uit het rijke verleden van de grensplaats passeerden de revue, te beginnen met Johan Arnold von Clermont en zijn bouwmeester Joseph Moretti, maar ook dialectschrijver/ aardappelboer Johan Kunkels, John Bröchelers leraar Leo Ketelaars, vader Rud Bröcheler en oom Caspar Bröcheler. De verhalen van de von Clermonts, de Bröchelers en een aantal andere lokale grootheden werden op geraffineerde wijze met elkaar verbonden. Met Clermoretti leverde Vaals samen met John Bröcheler het bewijs dat het zeer wel in staat is iets spraakmakends op de planken te brengen. De van dit concert uitgebrachte DVD hoort eigenlijk elke Vaalsenaar in zijn bezit te hebben.