Jaarverslag 2005

Evenals 2004 wordt 2005 opnieuw gekenmerkt door een bijzonder uitgebreid muzikaal en sociaal programma. Deze keer echter met een steeds belangrijker wordende inbreng van onze Jeugdharmonie. Dit onderdeel van onze vereniging demonstreert tijdens verschillende optredens steeds vaker bijzondere hoogstandjes op zowel muzikaal, vocaal en sociaal niveau. Helaas gaat de steeds groter wordende inbreng van jeugdleden binnen onze harmonie ook gepaard met de introductie van een stuk algemene vervaging van normen en waarden. Zo bepaalt menig lid steeds vaker in z'n eentje of hij of zij wel of niet gevolg geeft aan de algemeen bepaalde opkomstplicht bij repetities en optredens. Tevens vraagt een steeds groter wordend aantal leden om inperking tot afwijzing van de consumptie van frisdranken etc tijdens repetitieavonden. Bestuur en leden zullen deze ontwikkelingen in de nabije toekomst moeten corrigeren of in bepaalde richting bijsturen. Na deze opmerkingen starten wij echter zoals elk jaar met het rapporteren van al het voorgevallene en wel in chronologische volgorde:

Koninginnedag 30 april te Vaals valt deze keer eens niet door stortbuien figuurlijk in het water. Harmonie en drumband nemen met de inmiddels wel traditionele minimale bezetting deel aan de feestelijke optocht door Vaals. Aansluitend verzorgt men op de bekende en gepaste wijze onder toeziend oog van B & W de feestelijke afsluiting op het von Clermontplein. Zondag 1 en Hemelvaartsdag 5 mei worden respectievelijk 17 en 21 kinderen onder het spelen van onze traditionele processiemarsen begeleid naar de St. Pauluskerk. Bij de schrijver rijst hier de vraag in hoeverre het Kerkbestuur in de toekomst bij een steeds geringer wordend aantal communicantjes toch twee keer per jaar een claim kan blijven leggen op de aanwezigheid van onze leden.

Zondag 22 mei tijdens de Processie in het kerkdorp Holset wordt opnieuw aangetoond dat een grote opkomst zonder meer haalbaar is. Omdat dit jaar echter enerzijds geen voor het eerst meespelende muzikanten zijn toegelaten door de commissie opleidingen en anderzijds Henk van den Berg wegens verplichtingen elders dit jaar eens niet aanwezig is, kunnen de normaliter gereed staande borrels worden bewaard tot hopelijk volgend jaar.Uiteraard wordt de gebruikelijke muzikale Frühschoppen in de tuin van de Pastorie ook dit jaar weer tot in de vroege avonduren voortgezet. Veel leden met aanhang houden elk jaar opnieuw op gepaste en kameraadschappelijke wijze een niet meer uit de traditie van onze vereniging weg te denken sociaal-culturele verbroedering met Holset in stand.

Vrijdag 27 en zondag 29 mei voert onze Jeugdharmonie onder leiding van Bruno Herff voor het eerst een compleet door eigen leden geschreven, gecomponeerde en geregisseerde MagicMusisAL op voor verschillende basisscholen in de regio en het Vaalser Publiek. Beide opvoeringen worden mede door het enthousiaste acteren, zingen en musiceren van de Jeugdharmonie in De Obelisk een bijzonder succes.
Kort samengevat is de musical gebaseerd op het verhaal van een jong meisje Charly (gespeeld door Chantale Zegers) dat midden in New York woont een zich duidelijk verveelt. Zo besluit ze door de stad te gaan wandelen en ontmoet op diverse markante plekken (onder andere Chinatown, Little Italy, Central Park, The Subway etc etc ) bijzondere musicerende t/m acterende mensen. Mede door de inbreng van de in Vaals woonachtige Afrikaanse trommelaar Nuno wordt het geheel een multiraciale belevenis. 
Aan deze musical hebben de volgende leden een bijzondere bijdrage geleverd:

Script: Steffie Crumbach
Compositie: Bruno Herff
Vertaling script: Marjo Zegers

Regie: Huub Zegers en Steffie Crumbach

 Ook andere noodzakelijke dingen zoals geluid, licht, decors, kostuuums, grime en technische assistentie worden voor en tijdens de beide uitvoeringen verzorgd door leden van onze vereniging en ouders van jeugdleden.Het eclatante succes is hopelijk een aanzet voor vele jeugdige bezoekers om zich bij ons aan te melden voor een instrumentale opleiding waarmee uiteindelijk de toekomst van onze vereniging verzekerd zal zijn.
Tussentijds recipieeren zaterdag 28 mei Koning Piet Preska en Koningin Karin in de zaal van Café -restaurant Suisse als versbakken Koningsechtpaar van Schutterij St. Paulus anno 1600. Enkele leden van het bestuur brengen namens de Moeziek de welgemeende felicitaties over.

Zondag 5 juni verzorgt onze vereniging traditiegetrouw de muzikale omlijsting van de Processie te Vaals. De sedert enkele jaren na afloop door het Kerkbestuur op de Pastoerswei aangeboden broodjes , koffie, fris en bier aan de deelnemende verenigingen staan opnieuw garant voor enkele ontspannen muzikale uurtjes.
Zaterdag 25 juni vindt het concert Ontmoetingen onder de subtitel Sporken meets Sporken plaats. Aan onze dirgent Gerhard Sporken wordt ditmaal de kans geboden om naast de Moeziek ook de dit jaar aan het bondsconcours deelnemende Kgl. Harmonie Hergenrath te presenteren.Na een ontspannen inspelen van beide korpsen en een gezamenlijke koffietafel tovert Gerhard Sporken in zaal De Obelisk een gevarieerd repertoire uit zijn hoge hoed. Vaals opent het concert met Raise of the Sun van Rossano Galante. Het concert wordt vervolgens voortgezet met achtereenvolgens Rituale van Elliot Del Borgo, de opzwepende mars Al Azarch van Martinez, Mexican Pictures van Franco Cesarini en als toegift het eerste deel uit de Second Suite van Alfred Reed. Na de pauze vervolgt Hergenrath op superieur niveau met de Symphonic Ouverture van James Barnes, de 4e Symphony van Alfred Reed, Festival Variations van Claude T. Smith en de zeer melodieuze compilatie uit de musical Elisabeth van Johan de Meij. Na afloop en spontaan applaus van het aandachtig luisterende publiek mocht Gerhard Sporken als voorproef op het concert met Rowwen Heeze in augustus alvast een aantal flessen Rowwen-Heeze-bier in ontvangst nemen.

Totaal onverwacht overleed op zijn naamfeest 24 juni op 72-jarige leeftijd ons gewaardeerd lid en rustend muzikant Hans Murer. Ondanks het feit dat hij reeds jaren geleden terugtrad als actief muzikant hebben velen van ons hem blijven waarderen om zijn steeds objectieve en kritische beoordeling van de muzikale kwaliteiten van onze vereniging. Zaterdag 1 juli is hij in aanwezigheid van een afvaardiging van bestuur, leden en oud-leden nabij de Parochiekerk te Orsbach ter aarde besteld. De hieraan voorafgaande 'Auferstehungsmesse' wordt door zijn broer Pip Murer op bariton muzikaal opgeluisterd.

Zaterdag 2 en zondag 3 juli verzorgt onze Jeugdharmonie zowel de festiviteiten bij de opening van de Zomerkermis als een stand met muziektheater op de Ãœllemarkt. Zonder Jeugdharmonie is deze braderie immers niet veel meer dan een doordeweeks afgetrapt allegaartje. Een euvel van het opzetten van een stand is dat veel niet verkochte prullaria voorlopig worden opgeborgen in onze opslagruimte in De Obelisk. Van deze steeds maar groter wordende berg zogenaamd 'afval ' kunnen enkele bestuursleden blijkbaar maar met moeite definitief afscheid nemen.

Zaterdag 16 en 23 juli verzorgt de Jeugdharmonie onder leiding van Bruno Herff openluchtconcerten bij gelegenheid van de Kunstwandeling Vaals. De spontane wijze waarop Bruno zijn discipelen tot energiek en geestdriftig muzikaal samenspel weet te motiveren oogst ook dit jaar weer veel lof van het grotendeels van buiten de regio afkomstige publiek.

Na een zeer korte zomervakantie beginnen op dindag 9 augustus de repetities voor ons gezamenlijk concert met Rowwen Heeze op het von Clermontplein.

Behalve 5 repetities binnen minder dan twee weken heeft het bestuur zijn handen vol aan het opzetten van voldoende biertapgelegenheden t/m bonnenverkoop op de binnenplaats van het Gemeentehuis. Samen met Stichting Kunstweek, de Gulpener Bierbrouwerijen, Drankenhandel Schillings en met ondersteuning van voetbalvereniging Rood Groen LVC 01 wordt deze klus net op tijd geklaard.

Zondagochtend 21 augustus kan de generale repetitie op het grote overdekte concertpodium samen met Rowwen Heeze echter pas beginnen nadat Huub Zegers en Eric Volders alle stoelen op hun plaats hebben gezet en de bühne een laatste keer is geinspecteerd.

Na een inleidend concert door de Moeziek, waarbij worden gespeeld My Dear Country, The Symphonic Marches van John Williams, Al Azarch van Martinez en Second Suite van Alfred Reed volgen afwisselende en gezamenlijke optredens met Rowwen Heeze. Onder steeds meer opklarende luchten en een nazomerse temperatuur ondersteunt onze vereniging Rowwen Heeze onder andere bij de uitvoering van Auto-Vliegtuig, Hotel Hou Doe, Vur de Kirk op het Plein, etc, etc.

Meer dan 1000 toeschouwers genieten van een niet van Rowwen Heeze gewende Früh- t/m Spätschoppensfeer. De Moeziek heeft nu al het 'ongekende ' voorrecht om aan de door Rowwen Heeze geplande middagconcerten voor 2006 de nodige extra 's te mogen toevoegen. Niet alleen wij als vereniging maar ook het traditionele marktplein rondom ons Gemeentehuis en de ontspannen sfeer waarin het concert plaatsvindt geven juist dat bijzondere cachet aan de voorstelling.

Ondanks het feit dat wij als cateraar op meer drankomzet hadden gerekend kan iedereen die hieraan heeft meegewerkt toch trots zijn op het behaalde resultaat. Menig bestuur met aanhang van collega-verenigingen heeft hier in Vaals immers gezien hoe wij als Völser Moeziek de koninklijke kroon op zo 'n evenement weten te plaatsen.

Zaterdag 27 augustus organiseert de Moeziek samen met Mariel en Cleem Pelzer een barbecue voor alle leden en partner in de Raren. Veel leden nemen deze kans waar en maken er samen een gezellige avond van.

Zaterdag 10 september gaan Herbert Bülles en Huub Gehlen namens de Moeziek de recipierende Fanfare 'Juliana ' uit Holtum (Gemeente Sittard-Geleen-Born) feliciteren met het behaalde wereldkampioenschap tijdens het WMC te Kerkrade. Een score van nagenoeg 97 punten in de 1e divisie wordt daar nogmaals gevierd alsof de uitslag net is bekendgemaakt. Voor beide receptiebezoekers is er geen beginnen aan om na ontvangst van vele glazen bier van omstanders eens een rondje te mogen spenderen.Teneinde niet kopje onder te gaan wordt maar op tijd ter plaatse afscheid genomen.

Terug in Vaals wordt het plan opgevat om ons net 18 jaar geworden lid en Jeugdprins Tom Staps in het Vereinshoes te feliciteren. Tom heeft namelijk in dit café de eerste verdieping afgehuurd om daar samen met vrienden en vriendinnen eens flink te fuiven.

Hij is blijkbaar zeer vereerd met het bezoek van de twee 'senioren ' en maakt uitgebreid van de gelegenheid gebruik om hen deelgenoot te maken van zijn feestvierend gezelschap.

 

Zaterdag 17 september bezoekt een afvaardiging van het bestuur Harmonie Excelsior Nijswiller in verband met de huldiging van een zestal jubilarissen.In verenigingslokaal 'A gen Baag ' wordt onder andere de binnen onze vereniging maar al te vaak als gastmuzikant fungerende bariton-speler John Mullenders gehuldigd met zijn 25-jarig lidmaatschap. Uiteraard sluit onze afvaardiging zich hierbij maar al te graag bij aan.

 

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober organiseert de Moeziek voor de eerste keer een zogenaamd voorconcours onder de titel TOF 2005 met als jurylid de in binnen- en buitenland bekende heer Pierre Kuijpers.

Gedurende twee dagen concerteren in Zaal de Obelisk onderstaande verenigingen:

Zaterdag 1 oktober:

 1. Fanfare St. Franciscus Reymerstok

 2. Kgl. Harmonie Walhorn 1895

 3. Harmonie Inter Nos Epen

 4. Kgl. Harmonie Eupen

Zondag 2 oktober:

5. Tal-Echo Wallerode

6. SBBE

7. Kgl. Harmonie Kettenis VoG

8. Kgl. Harmonie St. Joseph Eupen

9. Harmonie Eendracht Meijel

 1. Kon. Erk. Harmonie St. Catharina Lemiers.

Nagenoeg iedere deelnemende vereniging is enthousiast over de organisatie als geheel en de akoestiek en de mogelijkheden in de zaal in het bijzonder. Ook de gedetailleerde analyses van Pierre Kuijpers worden veelal ter plaatse door alle dirigenten punt voor punt aandachtig met hem besproken. Iedere deelnemer ontvangt naast het juryrapport ook een CD-opname van de verzorgde uitvoering.Bij Eendracht Meijel, een vereniging die blijkbaar op vele fronten volgens Pierre Kuijpers niet beantwoorde aan het verwachte superieure 1e divisie niveau, wordt abusievelijk ook nog de verkeerde CD overhandigd.

Ruim voor een tweede gesprek tussen dirigent Stefan Outjers en Pierre Kuijpers een halve week later wordt de fout binnen Meijel ontdekt en alsnog per direct de juiste CD ter beschikking gesteld.

De algemene conclusie is dat deze nieuwe activiteit ook de komende jaren voor herhaling vatbaar is.

 

14 t/m 16 oktober vindt traditioneel het jaarlijkse jeugdkamp plaats. Deze keer heeft de Commissie gekozen voor Teuven. Ondanks het ontbreken van een verslag van een van de jeugdleden in het Vaalser Weekblad weet iedereen die is meegereisd of het afsluitende concert heeft beluisterd dat het weekend zo goed is bevallen dat in 2006 opnieuw naar Teuven zal worden vertrokken.

 

Zondag 30 oktober begeleiden Harmonie en drumband de 100-jarige VTV naar de St. Paulusherk, alwaar Pastoor Broekhoven met medewerking van Kon. Zangvereniging Cecilia 1837 een plechtige Hoogmis celebreert.

Nadat VTV door ons is terugbegeleid naar ZERA wordt per eigen vervoer vertrokken naar Lemiers. Onder commando van Marco Fröhling (Huub Zegers is in verband met familie-uitstapje afwezig) wordt tijdens de receptie b.g.v het behalen van een eerste prijs in de 2e divisie de mars Day of Triumph gespeeld. Al gauw blijkt dat deze mars nog niet tot ons standaardrepertoire behoort. Met veel pijn en moeite balanceren wij van het begin naar het einde van deze door velen voor het eerst à vu gespeelde mars.

Terug in Vaals blijkt dat Jacques Lux de door VTV abusievelijk teveel aan hem uitgereikte consumptiebonnen inmiddels weer bij de feestvierende vereniging heeft terugbezorgd. Volgens enkele bestuursleden is het de eerste keer in ons 169-jarig bestaan dat overtollige consumptiebonnen niet alsnog worden verdeeld onder de resterende leden maar netjes worden geretourneerd.

Tijdens de aansluitende receptie, welke door een groot aantal bestuursleden plus de voorzitter van onze Stichting Pip Murer gezamenlijk wordt bezocht, voert Huub Gehlen in verband met afwezigheid van president Jo Kern het woord.

 

Het concert 'Grenzeloos ' op zaterdag 19 november staat deze keer in het teken van 'slagwerk in uitvoering '. Opnieuw met een belangrijke inbreng van Bert Flas. Iedereen die Bert Flas kent weet dat zijn spontane inbreng, zijn enthousiasme voor amateur-muziek, zijn oprechte kameraadschap en uiteindelijk zijn professioneel vakmanschap bij zo 'n concert garant staan voor een eclatant succes.

De Harmonie speelt tijdens het eerste deel van de concertavond Mazama van Chattaway, Concertino per Timpani van Collgrass (met als solisten Marco Gulpen, Richard Didden en Patrick Sporken op trompet en Guido Hamers en Bruno Herff op percussion), Romance from 'The Gadfly ' van Shostakovich met als solist Huub Zegers, klarinet en tot slot The Sword and the Crown van Gregson.

Na een korte pauze, waarin de kaartvoorverkoop voor de Hub Deitz Carnavalsrevue 2006 officieel van start gaat (het zeer beperkte aantal nog beschikbare zitplaatsen leidt uiteindelijk tot een derde voorstelling in februari!), vervolgt een percussion-quintet, bestaande uit Bert Flas (percussion), de bij het Symfonieorchester Aachen spelende slagwerkers Volker Schwenk, Josef Niessen en Andreas Greitner ( allen mallets) en onze eigen dirigent Gerhard Sporken (keyboard) met de jazzy-lyrische 'minimal-music-mix ' Go Between van Ruud Wiener. Na een hartverwarmend applaus voor deze excellente groep musici vervolgt de Harmonie, inmiddels versterkt met de Jeugdharmonie, haar programma met Grand Serenade for an awfull lot of wind and percussion van P.D.Q. Bach, The Simon and Garfunkel Collection van Roland Smeets en tot slot African Wildlife van Kees Vlak Dit laatste nummer met medewerking van de inmiddels via zijn musical-optreden met de Jeugdharmonie bekende Vaalsenaar Nuno als Afrikaanse trommelspeler.

Na afloop wordt aan de voor het eerst meespelende leden Nathalie Falot, Yael Ottenhoff, Anne Hermans, Anne Förster en Stephan Wiestop de inmiddels traditionele roos uitgereikt. Mariel Pelzer, die haar 25-jarig jubileum intern wenst te vieren, ontvangt uit handen van president Jo Kern een bos met 25 rozen.

 

Zondag 20 november vindt volgens traditie de Kerkgang naar de St. Pauluskerk plaats. Na een muzikale Hoogmis waarin onder andere het 's avonds tevoren gespeelde Romance from 'The Gadfly ' met opnieuw Huub Zegers als solist wordt opgevoerd, volgt in De Obelisk de gebruikelijke koffietafel voor alle leden met partner en familie. Tijdens de koffietafel wordt allereerst de nieuwe drager van de Hans Pelzer Penning of 'man van het jaar ' door Frans Schmetz op ludieke wijze gepresenteerd. Het is dit jaar Roy Packbeers, onze tweede penningmeester en lid van alle verenigingsonderdelen behalve de drumband. Herbert Bülles spelt hem als voorganger de karakteristieke medaille op.

Aansluitend wordt Bruno Herff door president Jo Kern gehuldigd als 121/2-jarig jubilaris van onze vereniging. Met name de bereidheid van Bruno om als dirigent van de Jeugdharmonie, vice-dirigent van de Harmonie en instructeur van onze Drumband ook steeds zoveel mogelijk alle repetities t/m muziekcommissie-vergaderingen bij te willen wonen dwingt bij iedereen respect af.

Aansluitend volgt de interne huldiging van ons 25-jarig lid Mariel Pelzer. Nadat door Jo Kern de nodige versierselen aan Huub Gehlen zijn uitgereikt om op het uniform van Mariel te worden opgespeld, hetgeen om onbegrijpelijke redenen maar niet wilde vlotten, volgt een uitgebreide huldiging door de leden van de Jeugdharmonie. Mariel Pelzer is immers zoals iedereen weet ook een van de belangrijke kartrekkers binnen de saxofoonsectie van deze Jeugdharmonie. Nadat Roy Packbeers zijn laudatio heeft beeindigd worden namens de Jeugdharmonie nog een respectabel aantal cadeaus overhandigd. Tot slot volgt er een interne receptie die voor wat betreft sfeer, gezelligheid en kameraadschap niet onder doet voor welke officiele receptie dan ook.

Na afloop van alle interne huldigingen vertrekt onze vereniging naar Grandcafé ZERA. Tijdens de Spätschoppen met 'Cecilia 1837 ' verrassen 'De Ieshillije ' (bestaande uit onze leden Marco Fröhling, Eric Volders, Maurice Delnoye en Rico Schijns) met een aantal spectaculaire nieuwe nummers.

 

Vrijdag 25 november vindt op Kasteel Vaalsbroek het officiele afscheid van de ons steeds opnieuw zo royaal steunende burgemeester mevrouw Quint-Maagdenberg plaats. Ondanks de enorme belangstelling voor dit afscheid weten de drie harmonieen uit de Gemeente Vaals toch nog enkele minuten te claimen voor een gezamenlijke muzikale hulde. Mevrouw Quint is hiermee behoorlijk ingenomen en gaat, teneinde alles beter te kunnen overzien, maar op een tafel staan teneinde niets te hoeven missen.

 

Zaterdag 26 november staat de muzikale Sinterklaasintocht, georganiseerd door de Vaalser Ondernemersvereniging, op het programma. Ten gevolge van de zeer slechte weersomstandigheden gaat dit evenement echter niet door.

 

Zaterdag 24 december wordt zoals elk jaar opnieuw, traditiegetrouw door een Koperensemble Kerstliederen ten gehore gebracht op diverse locaties in Vaals.

 

Zondag 22 januari vindt er een bijzondere Kerkgang van Schutterij St. Paulus onder muzikale begeleiding van de Moeziek plaats. De plaatselijke Schutterij presenteert zich namelijk in haar nieuwe uniformen, t.w. het gala-uniform van de Limburgse Jagers ten tijde het begin van de 20e eeuw. Nadat Pastoor Broekhoven de hem 'onbekende ' schuttersvereniging bij de ingang van de St. Pauluskerk heeft begroet splitst onze vereniging zich in tweeen. De ene helft neemt deel aan de plechtige Hoogmis, de andere helft daalt tijdelijk af naar het Vereinshoes om nieuwe krachten te verzamelen voor de nog op stapel staande muzikale terugtocht samen met de Schutterij naar haar verenigingslokaal. Uiteindelijk volgen na de voor velen hernieuwde aankomst in het Vereinshoes nog enkele biertjes en neemt een delegatie van het bestuur deel aan de door Schutterij St. Paulus aan haar leden aangeboden koffietafel.

 

Na opnieuw een intensieve voorbereidingsperiode door de Commissie HDCR, onnoemelijk veel inzet van assistenten en assistentes uit alle hoeken van Vaals en een gedreven en werkelijk enthousiaste Gerhard Sporken samen met Harmonie en Jeugdharmonie komt de eerste uitvoering van de Hub Deitz Carnavalsrevue 2006 in zicht. Er is door de commissie veel werk geïnvesteerd in het samenstellen van een nieuwe productie onder de subtitel 'Wasser, Wasser '. Kort samengevat wordt in de revue rondom drie aan een cruise deelnemende Vaalsenaren (Berta en Harie Bottermillesj, gespeeld en gezongen door respectievelijk Brigitte Pelzer en Jo Kern) en hun dochter Marie Claire (gespeeld door Chantal Zegers) samen met een meer dan 70-koppige matrozenbemanning en vele anderen een vocale en instrumentale reis door het land van carnavals- en aanverwante composities afgelegd. Ook ondanks het feit dat op bepaalde momenten tijdens het instuderen naast dirigent Gerhard Sporken nog één of méérdere niet genodigde extra dirigenten de toon en/of tempi meenden te moeten aangeven staan alle leden van groot tot klein of met andere woorden van jong tot oud op zaterdag 11 februari met veel zelfvertrouwen op de bühne.

Iedereen weet dan ook dat omwille van de al te enthousiaste belangstelling binnen de Vaalser bevolking er drie in plaats van de oorspronkelijk geplande twee uitvoeringen op stapel staan.

Alle uitvoeringen (in totaal meer dan 1500 bezoekers op 11, 12 en 19 februari) worden een daverend succes. Tijdens de tweede en derde uitvoering kan Frans Schmetz als 'Captain ' en senior van het gezelschap al officieel bezoekers verwelkomen die reeds voor de tweede of derde keer gedurende 'Wasser-Wasser ' aanwezig zijn.

Met hoeveel voorstellingen we in 2007 de markt opgaan is nog een vraag die door bestuur en commissie samen moet worden beantwoord.

 

Tijdens de Carnavalsdagen is het goed om te zien dat Harmonie + Jeugdharmonie + Drumband nog steeds voldoende manschappen weten te rekruteren voor alle op zaterdag 25 t/m dinsdag 28 februari plaatsvindende evenementen. Zeker wanneer we ons realiseren dat een op sociaal zeer brede basis actief zijnde vereniging als de Moeziek onder andere Marco Fröhling, John Pelzer en Henk Peters ( alle drie klarinetisten en rechtstreeks bestuurlijk en actief betrokken bij onze plaatselijke carnavalsverenigingen) die dagen grotendeels verstek laten gaan.

De Carnavalsdinsdag verdient de komende jaren echter wat meer aandacht van ons allen. Het rondtrekken langs diverse cafés en het proclameren van Prins en Jeugdprins mag wel eens wat meer onder de aandacht worden gebracht van alle actieve leden.

Met name de jeugdleden laten die dag teveel blijken dat zij met moeite de Carnavalsmaandag hebben overleefd en nu al noodgedwongen een rustdag moeten nemen.

Misschien heeft dit jaar ook het afwezig zijn van de Jeugdpresident Roy Packbeers hieraan bijgedragen. Dat het toch nog een apart afscheid van de oud-prinsen Hay en Tom Staps is geworden mag aan het adres van de vele onvermoeibare toch nog fitte aanwezige muzikanten worden toegeschreven. Uiteindelijk presenteren President Henk van den Berg en Vice-Jeugdpresidente Steffie Crumbach in Café Scheffer op steeds weer carnavalistische wijze onze nieuwe Prinsen, t.w. Roland Royen, Prins van de Moeziek en Ivana Kroonen, Jeugdprinses van alle jeugdleden.

 

____________________________________

 

 

Diit jaar is de Kon. Harmonie in de volgende samenstelling geleid:

 

 1. president: Jo Kern

 2. secretaris/vice-voorzitter: Huub Gehlen

 3. penningmeesters: Nico Packbeers en Roy Packbeers

 1. commissaris drumband/materialen: Jacques Lux

 2. commissaris uniformering: Hans Crumbach

 3. commissaris databeheer en archief: Eric Volders

 4. commissaris transport: Jacques Gehlen

 5. commissaris opleidingen en Jeugdharmonie: Huub Zegers

 6. commissarissen algemeen: Herbert Bülles, Fred Knols

Er vinden in 2005 11 bestuursvergaderingen plaats.

 

Met de algehele muzikale leiding is dirigent Gerhard Sporken belast. Onder zijn leiding vinden 47 algemene repetities plaats. Twee keer wordt de algemene repetitie in verband met zijn afwezigheid geleid door vice-dirigent Bruno Herff.

De Jeugdharmonie en de Drumband staan in 2004 onder de leiding van Bruno Herff.

De Stichting Evenementen Kon. Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals staat in 2004 onder leiding van voorzitter/secretaris Peter Murer, geassisteerd door Herbert Bülles en Eric Volders.

 

 

Activiteitenoverzicht 2005 Kon. Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals

 

Nr. Datum Activiteit

1. 20 maart 2005 Algemene ledenvergadering in foyer ZERA/De Obelisk.

2. 30 april 2005 Opluisteren feestelijkheden Koninginnedag.

3. 1 mei 2005 Opluisteren Kindercommunie 1 St. Paulusparochie (17 kinderen).

4. 5 mei 2005 Opluisteren Kindercommunie 2 St. Paulusparochie (21 kinderen).

5. 22 mei 2005 Processie te Holset.

6. 26 mei 2005 Generale repetitie MAGICMUSICAL door Jeugdharmonie.

7. 27 mei 2005 Eerste uitvoering MAGICMUSICAL door Jeugdharmonie voor basisscholen in zaal De Obelisk.

8. 28 mei 2005 Afvaardiging bestuur feliciteert Koning Piet Preska en Koningin Karin als nieuw Koningspaar van St. Paulus.

9. 29 mei 2006 Tweede uitvoering MAGICMUSICAL door Jeugdharmonie voor het Vaalser publiek, eveneens in Zaal De Obelisk.

10. 5 juni 2005 Processie te Vaals.

11. 23 juni 2005 Generale repetitie voor concert 'Ontmoetingen '.

12. 25 juni 2005 Concert 'Ontmoetingen ' in De Obelisk met als gastvereniging Kgl. Harmonie Hergenrath. E.e.a. onder de subtitel 'Sporken meets Sporken '.

13. 1 juli 2005 Afvaardiging Moeziek neemt afscheid van gewaardeerd lid en rustend muzikant Hans Murer tijdens begrafenis te Orsbach

14. 2 juli 2005 Jeugdharmonie verzorgt muzikale omlijsting bij opening Zomerkermis.

15. 3 juli 2005 Openluchtconcert Jeugdharmonie b.g.v. Ãœllemarkt.

16. 16 en 23 juli 2005 Openluchtconcerten Jeugdharmonie b.g.v. Kunstwandeling Vaals.

17. 15 augustus 2005 Koperensemble onder leiding van trompettist Marco Gulpen luistert Hoogmis op bij Maria-altaar aan de Lourdesgrot, Vaalserbos

18. 19 augustus 2005 Generale repetitie i.v.m. concert met Rowwen Heeze.

19. 21 augustus 2005 Gezamenlijk concert met Rowwen Heeze op het von Clermontplein.

20. 27 augustus 2005 Barbecue Moeziek bij Mariel en Cleem Pelzer in de Raren.

21. 10 september 2005 Afvaardiging bestuur feliciteert Muziekgezelschap 'Juliana ' Holtum b.g.v. behalen wereldkampioenschap tijdens WMC te Kerkrade met 96,83 punten.

22. 17 september 2005 Bestuur brengt felicitaties over aan feestvierende Harmonie Excelsior Nijswiller (o.a. John Mullenders

25 jaar actief lid van deze vereniging).

23. 1 en 2 oktober 2005 Eerste TOF (Try Out Festival) voor muziekverenigingen uit de Euregio.

24. 14 t/m 16 okt. 2005 Jeugdkamp Jeugdharmonie te Teuven.

25. 30 oktober 2005 Kerkgang met 100-jarige VTV en felicitaties bestuur tijdens receptie 's namiddags in ZERA

26. 30 oktober 2005 Muzikale hulde aan St. Catharina Lemiers i.v.m. behalen eerste prijs in 2e divisie tijdens LBM-concours.

27. 17 november 2005 Generale repetitie voor concert 'Grenzeloos '.

28. 19 november 2005 Concert 'Grenzeloos ' in zaal de Obelisk met als subtitel 'Slagwerk in Uitvoering '.

29. 20 november 2005 Ceciliafeest met Kerkgang en interne huldiging 12,5-Jarige jubilaris Bruno Herff en 25-jarige jubilaris Mariel Pelzer.

30. 25 november 2005 Muzikale hulde tijdens afscheidsreceptie burgemeester mevrouw Monique Quint-Maagdenberg in Kasteel

Vaalsbroek.

31. 24 december 2005 Koperensemble speelt Kerstliederen in Vaals.

32. 22 januari 2006 Kerkgang met Schutterij St. Paulus.

33. 9 februari 2006 Generale repetitie Hub Deitz Carnavalsrevue 2006.

34. 11, 12 en 19 februari In totaal drie uitvoeringen HDCR 2006 in zaal De Obelisk

2006

35. 25 februari 2006 Opluisteren Kinderoptocht Kengercarnaval De

Grensülle Vols.

36. 26 februari 2006 Opluisteren sleuteloverdracht aan het Gemeentehuis.

37. 27 februari 2006 Opluisteren grote Carnavalsoptocht.

38. 28 februari 2006 Uitroepen van Prins Harmonie en Jeugdprinses Jeugdharmonie tijdens diverse café-bezoeken te Vaals.

 

Aldus vastgesteld dd 19 maart 2006.

 

Huub Gehlen, secretaris Jo Kern, president