Jaarverslag 2003

VERENIGINGSKRONIEK OVER HET VERENIGINGSJAAR 2003 (168ste jaar)


We hebben veel nieuwe en goede dingen gedaan dit jaar. Het was bijzonder spannend omdat we met nieuwe omstandigheden te maken kregen en dit had alles te maken met de opening van de nieuwe uitvoeringszaal "De Obelisk" met daarbij Grand Café ZERA. In het begin leek het erop dat de datum van de opening eenzelfde lijdensweg zou ondergaan als de start van de bouwwerkzaamheden van de zaal. Telkens weer werd de datum verschoven. Het mocht uiteindelijk allemaal plaatsvinden op vrijdag 23 mei 2003. Iedereen was benieuwd hoe de nieuwe zaal eruit zou zien. Tot op de laatste minuut was gewerkt aan het Grand Café en aan de direct in het oog vallende ruimten. Maar het is een prachtige zaal geworden met een mooie akoestiek, tenminste voor een harmonieorkest. Het eerste muzikale gedeelte heeft Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 verzorgd en na de pauze was het de beurt aan ons. Tot slot hebben we nog twee muziekwerken met het koor samen uitgevoerd, Conquest of Paradise en My dear Country (arrangement voor harmonie van het Limburgs Volkslied).
In diezelfde week zijn wij als harmonie dan ook helemaal verhuisd van zaal "Suisse" (fam. Meens) naar zaal "De Obelisk". We hebben twee mooie ruimten gekregen om alles op te bergen. Alles staat en hangt nu bij elkaar en niet meer verspreid over diverse woningen van leden. Dit is zowel voor de diverse leden beter en voor de vereniging. Aan de achterzijde van het podium hebben we een ruimte waar alle slagwerk staat. En in de kelder delen wij een grote ruimte met zustervereniging Mannenkoor Cecilia. In dat lokaal zijn door met name Cleem Pelzer en Jacques Lux enkele voorzieningen gemaakt zodat alles goed opgeborgen kan worden. Eric Volders heeft nog, via zijn werk (bisdom te Aken) en met hulp van zijn vader, een aantal goede archiefkasten verzorgd zodat de oude troep weg kon en er alles nu prima verzorgd uitziet. Zelfs alle materiaal van de jeugdharmonie en het verkoop materiaal voor de üllemarkt is hier nu netjes opgeborgen.
De volgende uitdaging volgde al snel. Voor het eerst sinds jaren hebben we een concert georganiseerd met een gastharmonie. Dit gebeurde eigenlijk per toeval door een verzoek van harmonie Groot Excelsior uit Amsterdam die als afsluiting van het seizoen een concertreisje nabij Aken op het programma hadden staan en nog een leuke gelegenheid zochten om te musiceren. Vandaar dat we op zaterdag 28 juni een nieuwe concertreeks geïntroduceerd hebben onder de naam "Ontmoetingen". Toen Excelsior zich bij ons meldde was het alsof er telepathische krachten aan het werk waren: precies op het juiste moment van het gereedkomen van de zaal meldde Excelsior zich om concerterend gast te mogen zijn. De harmonie greep deze kans meteen aan, er werd nog wat over en weer gemaild, door een kleine delegatie een kort kennismakingsbezoekje in Vaals afgelegd en de zaak was geregeld. Voor de harmonie was dit contact, daar waar men jarenlang op de gelegenheid om gasten uit te kunnen nodigen had moeten wachten, een schot in de roos. Excelsior ontpopte zich als een op behoorlijk peil musicerende harmonie en tevens als een heel bijzondere vereniging. De gasten arriveerden zaterdag rond 14.00 uur, maakten kennis met de zaal en hielden er hun generale repetitie. Inmiddels arriveerden ook de muzikanten van de harmonie die aansluitend generaal repeteerden en na afloop toog men gezamenlijk naar restaurant Suisse, waar beide verenigingen gemixed aan tafel genoten van een licht diner. President Jo Kern verwelkomde de gasten uit Amsterdam en prees zich gelukkig met deze bijzondere dag en deze bijzondere gasten. Collega-voorzitter Paul Stubbée bedankte voor de uitnodiging en sprak lof over de hartelijke ontvangst en de Limburgse gastvrijheid. Om 20.00 uur begroette president Jo Kern een volle uitvoeringszaal en in het bijzonder burgemeester mevrouw Quint met echtgenoot, wethouder van Dijk met partner, de leden van de Club van Honderd en componist Pascal Devroye, wiens compositie 'Challenge ' deze avond de Nederlandse première zou beleven. En dit prachtige muziekwerk was voor iedere instrumentengroep inderdaad een "Uitdaging". Harmonie St. Cecilia o.l.v. dirigent Gerard Sporken startte het concert met 'THE PROCESSION OF THE SARDAR '. De harmonie vervolgde met een nieuwe compositie van vice-dirigent en muzikaal leider van de Jeugdharmonie Bruno Herff, de 3-delige 'KLEZMER SUITE '. Bruno Herff is erin geslaagd zowel de melancholie als het opzwepende, uitgelaten ritme van de Jiddische klezmermuziek uitstekend en aanstekelijk te verklanken. Eveneens uit eigen keuken is de compositie 'MINIATURE FOR BAND ' van dirigent Gerard Sporken. In het bijzijn van componist Pascal Devroye vervolgde de harmonie met de Nederlandse première van 'CHALLENGE ' (uitdaging). Als hommage aan de enkele jaren geleden overleden Franse chansonnier/componist Gilbert Bécaud speelde de harmonie een van diens wereldsuccessen 'ET MAINTENANT ' in een fraai arrangement van eveneens Pascal Devroye. De harmonie sloot het concert af met het muzikale zoekplaatje 'HAFABRA FOLLIES ', een compositie waarin 70 bekende fragmenten uit de klassieke en lichtklassieke muziek achter elkaar en door elkaar zijn geschreven. Speciaal voor de gasten uit Amsterdam had dirigent Gerard Sporken er nog één fragmentje aan toegevoegd: 'Tulpen uit Amsterdam '. Met als toegift 'BESSABARYANKA ' sloot de harmonie definitief haar aandeel in dit concert af. Na de pauze introduceerde president Jo Kern Muziekvereniging Groot Excelsior Amsterdam o.l.v. dirigent Frank Steeghs, waarna voorzitter Paul Stubbée de presentatie van hun programma overnam. Muziekvereniging Groot Excelsior begon haar concert met de mooie choraal van J.S. Bach 'FORGET ME NOT MY DEAREST LORD '. Excelsior vervolgde met de compositie 'FANTASY TALES ' van Piet Swerts en 'TORMENTA DEL DESIERTO ' van Ferrer Ferran, een concourswerk voor superieure harmonieen. Na het geweld en de dramatiek van dit werk paste een luchtige afsluiting die werd gevormd door de stripverhalen- en tekenfilmmelodieen-medley 'CARTOON ' en de compositie 'MARTENIZZA ' van Piet Swerts. Als toegift speelde Excelsior een 'DEEP PURPLE SELECTIE '.
Voor de harmonie wachtte de volgende ochtend vroeg alweer de processie. Het siert de vereniging dat er ondanks het late feest massaal werd opgekomen om deze traditionele activiteit waardig muzikaal te begeleiden. Voor de Amsterdammers is een dergelijke processie een vrijwel onbekend fenomeen, waarmee men met het aandeel van de harmonie wel eens wilde kennismaken. Twee leden van Groot Excelsior vergezelden Cecilia op trombone en tuba tijdens deze religieuze rondgang door Vaals. Na afloop van de processie werden de vele processiegangers op het schoolplein van de Aloysiusschool getrakteerd op broodjes, koffie of een lekker koel pilsje. De harmonie zorgde ook hier voor de gezellige muzikale noot als mooie afsluiting van een geslaagd en bijzonder weekend.

Na het zomerreces werd de draad meteen weer opgepakt voor het volgende nieuwe concert Eigenlijk is dit concert niet nieuw te noemen het is alleen in een andere tijd van het jaar gezet. Tot en met vorig jaar werd ons jaarlijks terugkerend soloconcert in het voorjaar uitgevoerd onder de naam "Lenteconcert". Om een betere verdeling van de concerten te krijgen is besloten dit concert vanaf dit jaar te verplaatsen naar het najaar waardoor ook de naam aangepast diende te worden.
Zo hebben wij ons jaarlijks soloconcert de titel 'GRENZELOOS ' meegegeven, hiermee duidend op de grenzeloze repertoire-mogelijkheden, over landsgrenzen en continenten en over de diverse muzieksoorten en -stijlen heen. Het programma van dit najaarsconcert demonstreerde dit met een zeer gevarieerde en interessante repertoirekeuze. Als eerste werk werd uitgevoerd uit de symfonie 'THE LORD OF THE RINGS ' van de bekende Nederlandse componist Johan de Meij, 'GANDALF '. Het tweede werk op het programma 'CHALLENGE ' werd wederom uitgevoerd in het bijzijn van de Belgische componist van het werk Pascal Devroye. Pascal Devroye zat deze keer niet temidden van het publiek maar temidden van de harmonie, waar hij het hele concert de slagwerkgroep kwam versterken. Het mag ook een uitdaging worden genoemd als individuele muzikanten als klein ensemble voor het voetlicht treden. Stephanie Crumbach (fluit), Huub Zegers (klarinet), Femke Camoes (hobo), Eric Volders (hoorn) en Monique Arntz (fagot) speelden een improvisatie op Mozarts Turkse Mars, 'MOZART 'S TURKEY ROCK MAMBO '. Hierna volgde: 'IMPRESSIONS OF JAPAN ' waarin Barnes op muzikale wijze een aantal indrukken schildert die hij opdeed tijdens een reis door Japan. Het eerste gedeelte van het concert werd afgesloten met de pakkende muziek uit de film 'ROBIN HOOD, THE PRINCE OF THIEVES '. Na de pauze was het de beurt aan de jeugdharmonie, een pracht beeld, al die soms zeer jonge aankomende muzikanten samen op de grote bühne. Dirigent Bruno Herff, net herstellend van een operatie, maar toch aanwezig in de zaal, werd met veel gejuich door 'zijn ' jeugdharmonie begroet. Tot kort voor het concert heeft Bruno de voorbereidingen nog kunnen meemaken, daarna werden de honneurs waargenomen door dirigent Gerard Sporken, die ook de puntjes op de i zette.

Bruno Herff koos bij de jeugdharmonie voor composities met een verhaal om zodoende zijn muzikanten te laten ervaren, horen en voelen, dat muziek maken meer is dan alleen maar noten spelen en dat herkenning van verschillen in klank, kleur, stemming, harmonie en ritme het beste kan via het verhaal van de compositie. Als eerste werd uitgevoerd 'THE GREAT LOCOMOTIVE CHASE '. Het tweede werk 'A DAY AT THE ZOO ' speelt zich af tijdens een dagje dierentuin met het hele gezin. Dat ook de jeugdharmonie grenzeloos hopt van deze stijl muziek naar de jazzmuziek bewees zij met het dixielandnummer 'DIXIELAND JAMBOREE ' bestaande uit een drietal zeer bekende jazznummers 'COPENHAGEN ', 'BASIN STREET BLUES ' en 'WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN '. En zelfs in de jeugdharmonie schuwt men niet voor een solo, want liefst vier solisten traden voor het voetlicht: Wendy Zegers (klarinet), Ramon Bertrand (trombone), Patrick Sporken (trompet) en Claudia Crumbach (saxofoon). Het enthousiaste publiek werd getrakteerd op de toegift 'SISTER ACT '. Het doek werd weer voor enkele minuten gesloten om de grote harmonie de gelegenheid te geven zich bij de jeugdharmonie te voegen om samen het concert af te maken. Elke halve meter van de bühne werd nu bezet door een 85-koppig groot harmonieorkest. Het concert werd voortgezet met 'ET MAINTENANT ' in een arrangement van Pascal Devroye. In een concertprogramma van de harmonie mag natuurlijk een mars niet ontbreken.
De harmonie koos niet voor zomaar een mars. De Limburgse componist Hardy Mertens schreef een mars waarin hij de Duitse mars persifleert door allerlei effecten, klanken, kleuren en motieven, zoals je die typisch aantreft in de Duitse mars, onder te brengen in die ene mars met de naam 'HELMUTH RAINER MARSCH '. Het slotnummer van het concert 'CARRIBEAN VARIATIONS ' was een stuk van de jeugdharmonie die zich nu versterkt wist door de grote harmonie.
Traditioneel waren er toen nog de rozen voor de muzikanten die voor het eerst aan een soloconcert van de grote harmonie deelnamen. President Jo Kern had een bijzondere roos in petto voor Peter Sparla sr., die kort geleden moest besluiten een stapje terug te doen en die er deze keer voor het eerst niet bij was. Bij 55 jaar spelend en vele jaren besturend lidmaatschap past een roos ten afscheid maar ook als dank voor de voorbeeldfunctie voor al die jonge muzikanten die bij dit concert mee musiceerden. Kleindochter Verena overhandigde opa en oma beiden een roos onder applaus van het publiek en een staande ovatie van de harmonie.

Helaas moesten wij ook dit jaar weer afscheid nemen van een zeer gewaardeerd lid. Tijdens een indrukwekkende plechtigheid op 25 juli 2003 in de St.Pauluskerk is afscheid genomen van onze ere-president de heer Willy Caubo, die op 86 jarige leeftijd is overleden. Willy was voor de harmonie een zeer bijzondere persoonlijkheid. Samen met zijn echtgenote stond hij voor de vereniging altijd paraat. Hij werd president in 1967 en bleef deze functie uitoefenen tot 1986. Een periode van 19 jaar president zijn van onze harmonie is heel bijzonder. Een vereniging bestaande uit 3 generaties te leiden is niet eenvoudig. Het sierde Willy dat hij met oud en jong evengoed wist om te gaan. Zijn bestuursstijl was er een van kalmte en wijsheid, een stijl die alom respect oogstte. Hij etaleerde daarmee die charme waarmee hij met zijn innemende persoonlijkheid iedereen tegemoet trad. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij na zijn aftreden als president met algemene stemmen werd benoemd als ere-president. En ook deze functie heeft hij sinds 1986 inhoud en kleur gegeven. Hij volgde het wel en wee van de harmonie en vanuit zijn ervaring en levenswijsheid stond hij de vereniging met raad en daad terzijde. Op elke jaarvergadering en op ieder Ceciliafeest haalde hij opeens een briefje te voorschijn en dan wist men dat hij iets te zeggen had ook al ging dat de laatste jaren steeds moeilijker. Op speelse wijze en met de nodige kwinkslagen wist hij de leden erop attent te maken dat het lidmaatschap van een harmonie toch iets bijzonders was. Hij wist ook steeds bij elke gelegenheid de juiste woorden te vinden en in stijl de harmonie te vertegenwoordigen. Hij werd voor zijn werk voor de harmonie ook onderscheiden. De eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, alsook de ere-penning van de gemeente Vaals. Voor onze harmonie was hij van onschatbare waarde. Wij herinneren ons een fijn mens en een goede vriend die wij niet zullen vergeten. Moge hij rusten in vrede.


Op zaterdag 23 en zondag 24 november vierden wij wederom ons jaarlijks Ceciliafeest. Het feest werd op zaterdagavond ingezet met een receptie voor de drie jubilarissen Jan Hitberg (40 jaar, vaandeldrager), Marco Gulpen (25 jaar, trompettist) en Jacques Pelzer (25 jaar, slagwerk). Tijdens de daaraan voorafgaande interne huldiging roemde president Jo Kern de verdiensten van de jubilarissen. Tijdens de gezellige feestavond na de receptie werden de aanwezigen verrast met een optreden van Cleem Pelzer, Eric Volders en Marco Fröhling met het liedje "De Trom" van Frans Hazelier toegeschreven op Jacques Pelzer en een optreden van de inmiddels bekende '5 Ieshellije ', Eric Volders, Marco Fröhling, Rico Schijns, Maurice Delnoye en Bruno Herff (piano). De receptie en de feestavond vonden voor het eerst plaats in de foyer van zaal De Obelisk. Het was voor iedereen nieuw, zowel voor de harmonie als ook voor de uitbaters. We hebben positieve en minder positieve ervaringen opgedaan en zullen volgend jaar opnieuw moeten bekijken hoe we hier weer invulling aan gaan geven. Zondagochtend trokken harmonie en zustervereniging Mannenkoor Cecilia 1837 onder feestelijke klanken naar de St. Pauluskerk, waar wij gemeenschappelijk de eucharistieviering opluisterden. Doordat dirigent Gerhard Sporken bij de Cäcilien Chor An St. Nikolaus te Eupen 25 jarig jubilaris was heeft Fred Deitz deze mis gedirigeerd. Na de mis nam de harmonie, ook hier voor het eerst, haar intrek in zaal De Obelisk, waar zij door de uitbaters, Zenden en Ralet, werden opgewacht met een feestelijke koffietafel. Na een woord van welkom verzocht President Jo Kern om een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden en de dit jaar overleden heer Willy Caubo in het bijzonder. Na broodjes en koffie presenteerde de Jeugdharmonie o.l.v. Eric Volders vol trots een klein gedeelte van haar repertoire. Claudia Crumbach (tenor-saxofoon) werd in het zonnetje gezet vanwege haar 12 ½-jarige inzet voor de harmonie. Ieder jaar benoemt het bestuur één van de leden vanwege bijzondere verdiensten in het lopende verenigingsjaar tot man/vrouw van het jaar. Als hommage aan ons overleden lid en groot voorbeeld voor wat betreft verenigingsman Hans Pelzer hebben de leden, op voorstel van het bestuur, op de jaarvergadering van 16 maart 2003 besloten de verenigingsman/vrouw van het jaar vanaf 2004 de naam Hans Pelzer Penning te geven. De proklamatie wordt traditiegetrouw kundig aan elkaar gerijmd door Frans Schmetz. De eer viel dit jaar te beurt aan Claudia Crumbach, die zeer trouw en met alle beschikbare inzet ondanks de grote afstand uit het noord Limburgse haar tenor-saxofoonpartij is blijven spelen.

Na kerst en nieuwjaar stond de carnaval alweer voor deur. En wederom heeft de harmonie een uitermate succesvol carnavalsconcert op de been gezet en dat voor de 10de keer op rij. Als hommage aan ons overleden lid en groot animator van het carnavalsconcert Hub Deitz hebben de leden, op voorstel van het bestuur, op de jaarvergadering van 16 maart 2003 besloten het carnavalsconcert vanaf 2004 de naam Hub Deitz Carnavalsconcert te geven. Onder de aanwezigheid van ca. 900 mensen publiek, verdeeld over 2 avonden, heeft de harmonie een bijna 3 ½ uur durend programma op de bühne gebracht. Als thema was gekozen voor "Asterix en Obeliks" in verband met de naamgeving van de nieuwe zaal: "De Obelisk". Voor dit concert hadden andermaal ca. 60 leden en leerlingen op het podium plaatsgenomen. De vertolking van de hoofdfiguren werd zorgvuldig tot in de details gebracht door Tom Staps (Asterix), Johannes Gregor (Obeliks, vriend van Monique Arntz onze fagotiste), Huub Zegers (Troubadix), Jo Kern (Druïde Panaramix). Verder waren als Romeinse soldaten aanwezig, die het cadeau van Caesar brachten een Obelisk, Roy Packbeers, Fred Knols, Hans Crumbach en Frans Hassert. Alle talenten die in de harmonie voorhanden zijn, acterend in sketches, met dans, solistisch vocaal en instrumentaal hebben meegewerkt aan deze zeer geslaagde editie. Het publiek was super enthousiast en was van mening dat deze editie tot nu toe de beste was. Ze vragen zich zelfs af hoe zoiets nog te overtreffen valt. De solisten die aan dit carnavalsconcert meegewerkt hebben zijn, in willekeurige volgorde: Henk van den Berg, Huub Zegers, John Pelzer, Jo Kern, Maurice Delnoye, Eric Volders, Rico Schijns, Frans Schmetz, Gertsche Bülles (vrouw van onze penningmeester), Wendy Zegers, Verena Sparla, Manuela Crutzen, Marco Fröhling, Patrick Sporken en Sarah Mommer (vriendin van Brian Franssen en dochter van Harry Mommer). Kwaliteit, sjtimmoeng en de mensen vermaken zal steeds het credo van het Moeziek-Carnavalsconcert blijven.


Een artikel in het Vaalser Weekblad betreffende het spelen in de kerstnacht door een koperensemble van onze harmonie was aanleiding voor Pierre Deitz om een stukje ontstaanshistorie van deze traditie te schrijven in het Vaalser Weekblad. Onderstaand is het hele artikel overgenomen.

MUZIEK IN DE KERSTNACHT van Pierre Deitz.
Het artikeltje van de president van de Kon. Harmonie, de heer Jo Kern, omtrent de gebeurtenissen in de Kerstnacht is voor mij aanleiding tot het schrijven van dit stukje. Allereerst respect voor de jonge muzikanten die ondanks de incidenten hun vreugdevolle klanken lieten weerklinken. Mijn reactie betreft in feite alleen de eerste regel, omdat vermoedelijk slechts enkelen nog op de hoogte zijn van het wanneer en hoe van het ontstaan van dit kerstgebruik. Voor het eerst trok een ensemble door Vaals in de Kerst- nacht a. D. 1936. Dit kwartet werd gevormd door Franz von Ameln, bariton, die ook de arrangementen verzorgde, Hein Baggen, trompet, Karl Minert, hoorn en Arnold Deitz, trombone. De muzikanten hadden van tevoren het bestuur op de hoogte gesteld van hun voornemen. De erevoorzitter, de heer Hub Manns, sprak daarbij de vermanende woorden: "Jongens, maak er alsjeblieft geen "souwerei" van!" Zo toog men, met medewerking van de toenmalige koster, tegen middernacht de toren van de St.-Pauluskerk in, gewapend met instrument, notenbladen en een brandende kaars in een jampotje. In afwachting van twaalf uur installeerde het kwartet zich bij de galmgaten. Na de laatste klokslag werd het "Stille Nacht, heilige Nacht" ingezet, naar later bleek tot in de verre omtrek hoorbaar. Als tweede speelde men nog "lhr Hirten erwacht", waarna men de kerk verliet en aan de tocht door de straten begon. Aangezien slechts weinigen hiervan op de hoogte waren was het een grote verrassing, die alom positieve reacties uitlokte. Ik heb dit verhaal opgetekend uit de mond van mijn vader en hoop ermee een bijdrage te leveren aan de geschiedschrijving van onze Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836.

Uiteraard hebben we dit jaar weer muzikale medewerking verleend aan de traditionele optochten zoals het muzikaal begeleiden van de communicantjes naar de kerk, de processies te Holset en Vaals als ook de diverse carnavalsoptochten. Voor een compleet overzicht verwijs ik naar het activiteitenoverzicht behorende bij dit jaarverslag.

Het bestuur heeft de vereniging in het afgelopen jaar in de volgende samenstelling geleid: president/voorzitter Jo Kern, secretaris en vice-voorzitter Marco Fröhling, penningmeester Herbert Bülles, commissaris drumbandaangelegenheden Jacques Lux, commissaris databeheer, archief en concerten Eric Volders, commissaris uniformering Hans Crumbach, commissaris voor algemene zaken en transport Jacques Gehlen, commissaris voor jeugd- en opleidingaangelegenheden Anja Winkens en Ramon Bertrand. Er werden 9 bestuursvergaderingen gehouden. De muzikale leiding was afgelopen jaar in handen van dirigent Gerhard Sporken. Onder zijn leiding volgde de harmonie 45 repetities. In het kader van de voorbereidingen voor het carnavalsconcert heeft Bruno Herff nog enkele malen een gedeelte van een repetitie geleid.
De jeugdharmonie en de drumband stonden onder de muzikale leiding van Bruno Herff. De jeugdcoördinatie was in handen van Huub Zegers, flink geassisteerd door Marjo Zegers, Stefanie Crumbach, Roy Packbeers, Eric Volders en Ramon Bertrand.
De Stichting Evenementen Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals stond dit jaar onder het voorzitterschap en secretariaat van Pip Murer geassisteerd door Herbert Bülles en Eric Volders.

 


ACTIVITEITENOVERZICHT VAN HET VERENIGINGSJAAR 2003

16-03-2003 Algemene Ledenvergadering in zaal Suisse
30-04-2003 Koninginnedagoptocht werd afgelast i.v.m. regen.
18-05-2003 Eerst een muzikale hulde gebracht tijdens de receptie van zustervereniging
St. Martinus te Vijlen bij gelegenheid van hun 125 jarig bestaansfeest.
Daarna voetbalvereniging Rood-Groen LVC'01 muzikaal afgehaald en begeleid naar hun verenigingslokaal D'r Kofereck, bij gelegenheid van het behalen van de periodetitel met promotie naar de vierde klasse B.
22-05-2003 Generale repetitie voor het openingsconcert van de nieuwe zaal.
23-05-2003 Openingsconcert van de nieuwe uitvoeringszaal De Obelisk aan het Willem Alexanderplein 1.
25-05-2003 Opluisteren van de Kindercommunie (1) in de St. Paulusparochie.
29-05-2003 Opluisteren van de Kindercommunie (2) in de St. Paulusparochie.
15-06-2003 Opluisteren processie te Holset.
24-06-2003 Laatste repetitie voor de zomervakantie.
28-06-2003 Voor de eerste keer het Concert "Ontmoetingen" in De Obelisk met als gastkorps Groot Excelsior uit Amsterdam. Aanwezig waren ca. 300 bezoekers inclusief ca. 120 muzikanten van Vaals en Amsterdam.
29-06-2003 Opluisteren processie te Vaals.
05-07-2003 Lasse Lemmer kreeg de Crolla-prijs van muziekschool Kumulus als beste leerling van het schooljaar 2002/2003.
Diezelfde dag werd ook door de jeugdharmonie een muzikale bijdrage geleverd aan de opening van de zomerkermis te Vaals.
06-07-2003 De jeugdharmonie was weer aanwezig op de jaarlijkse üllemarkt met de verkoop van tweede t/m zesde handse spullen. Tevens verzorgen ze al enkele jaren een concertje van twee keer een half uur.
25-07-2003 Begrafenis van de heer Willy Caubo. De mis werd muzikaal opgeluisterd door een grote harmoniebezetting o.l.v. onze dirigent Gerhard Sporken.
Gespeeld werden: Andante in G van Batiste in een arrangement van Gosling Mol (op verzoek van de heer Caubo), Der Kameraad in een arrangement van Hub Deitz (eveneens op verzoek van de heer Caubo), Processiemars no. 1 en Miniature for Band van Gerhard Sporken.
15-08-2003 Een koperensemble luisterde de mis aan de Lourdesgrot muzikaal op b.g.v. Maria Tenhemelopneming.
30-08-2003 Grilfeest in tuin van fam. Mommer, Eschberg 4a.
02-09-2003 Eerste repetitie na de zomervakantie.
20-09-2003 Afscheidsfeestje in café Suisse. Officieel afscheid van de harmonie bij familie Meens door het geheel verhuizen naar de nieuwe uitvoeringszaal.
Door de harmonie is een uniek cadeau aangeboden, een unikaat. Het is een grote glazen vaas waar aan de ene kant het embleem en de naam van de harmonie is gegraveerd en aan de andere kant een grote driehoek. Het cadeau hebben we laten maken bij de plaatselijke glasblazerij Gerardo in de Kerkstraat.
24-10-2003 t/m
26-10-2003 Jeugdkamp te Zutendaal (Belgie).
06-11-2003 Generale repetitie najaarsconcert "Grenzeloos" in De Obelisk.
08-11-2003 Voor de eerste keer het Concert "Grenzeloos" in De Obelisk. Het concert kent dezelfde formule als het Lenteconcert in de voorgaande jaren. Zie verder zoals omschreven in de jaarkroniek.
22 en 23-11-2003 Viering van het traditionele Ceciliafeest zoals omschreven in de jaarkroniek.

03-12-2003 Bustocht naar kerstmarkt te Essen georganiseerd door het Steuncomité.
24-12-2003 In de kerstnacht heeft traditioneel een koperensemble op een groot aantal plaatsen in Vaals kerstliederen gespeeld. Dit jaar bestond de groep uit René Murer, Rico Schijns, Ramon Bertrand, Roy Packbeers, Brian Franssen en Eric Volders. Ook al hebben enkele immigranten tot uiting gebracht deze traditie niet op prijs te stellen zo is gelukkig het overgrote deel van Vaals een andere mening toegedaan en wordt nog steeds gewacht op de 'engeltjes' van de harmonie. Nou ja, ze moesten eens weten wie 'dé engeltjes' zijn!
10-01-2004 Opluisteren van de prinseproklamatie van het Komitee Kengercarneval door de jeugdharmonie o.l.v. Bruno Herff.
25-01-2004 Kerkgang met schutterij St. Paulus i.v.m. hun jaarlijks patroonsfeest.
29-01-2004 Generale repetitie t.b.v. het carnavalsconcert, ook voor het eerst in De Obelisk.
31-01-2004 Hub Deitz Carnavalsconcert 1ste uitvoering, zoals omschreven in de jaarkroniek.
01-02-2004 Hub Deitz Carnavalsconcert 2de uitvoering, zoals omschreven in de jaarkroniek.
21-02-2004 Opluisteren van de Kinderoptocht.
22-02-2004 Opluisteren van de Sleuteloverdracht aan het gemeentehuis, traditioneel voor dit officiele gedeelte in uniform.
23-02-2004 Opluisteren van de grote optocht in de schitterende clownkostuums.
Hier is tevens een woord van dank op z 'n plaats aan het Steuncomité voor het wederom perfect verzorgen van de carnavalskostuums.
24-02-2004 De drumband heeft het Komitee Kengerkarnaval begeleid naar Zorgcentrum Langendael.
Carnavalsdinsdag, dé dag van de harmonie. Interim-president Eric Volders had nog steeds de leiding tot en met het aftreden van Moeziekprins Henk I. Na het aftreden van Henk nam die weer het presidentschap over en Eric de functie van elveraad. Als nieuwe Moeziekprins werd daarna uitgeroepen Prinses Mariel I (Mariel Pelzer). De jeugd-elvenraad had dit jaar de keuze laten vallen op Prinses Manuela I (Manuela Crutzen). Met veel muziek en plezier werd met de kersverse Prinses Mariel I en Prinses Manuela I door de cafés van Vaals getrokken. Wij werden die dag nog regelmatig vereerd door een ronde bier van de beide prinsessen.
06-03-2004 Voor het eerst een gezamenlijk concert van de jeugdharmonieen van Vaals, Lemiers en Vijlen. Deze eerste uitvoering was in De Obelisk. Men streeft naar een jaarlijks terugkerend concert dat elk jaar in een ander kerkdorp z'n uitvoering zal krijgen.


Aldus vastgesteld d.d. 7 maart 2004
door Marco Fröhling, secretaris en Jo Kern, president