Jaarverslag 2002

 VERENIGINGSKRONIEK OVER HET VERENIGINGSJAAR 2002 (167ste jaar)

Ik wil deze keer beginnen met een persoonlijke noot, omdat ik een beetje moeite had om met dit jaarverslag te starten. Als ik bekijk hoeveel werk wij als bestuursleden verzetten om ervoor te zorgen dat onze vereniging zo optimaal mogelijk wordt geleid, als ik bekijk hoeveel werk door de jeugdcommissie wordt verzet om onze vereniging van een goede toekomst te verzekeren en ik zie daarnaast steeds vaker de magere inzet van sommige leden voor het bezoeken van repetities of voor een oproep voor extra werkzaamheden is het voor mij persoonlijk niet altijd even gemakkelijk om naast het muciseren nog extra tijd vrij te maken voor de harmonie. Maar gelukkig hebben de positieve momenten nog steeds de overhand om de nodige energie op te doen om dit werk voort te zetten. Toch vraag ik mij regelmatig af waarom men zich lid heeft gemaakt van een vereniging om samen muziek te maken als men vervolgens de momenten om samen muziek te maken (de repetities en uitvoeringen) niet optimaal benut. Eigenlijk een rare situatie, .... toch? Tot slot wil ik er toch nog eens op wijzen dat het repetitiebezoek en de deelname aan uitvoeringen met name een verantwoordelijkheid en eigenlijk een plicht is van de leden zelf en niet van het bestuur. Ik hoop ook dat de leden beseffen dat het de vereniging handen vol geld kost als eigen leden zich voor een uitvoering afmelden en wij hiervoor gastmuzikanten moeten vragen. Ik wilde dit toch even kwijt alvorens ik met het jaarverslag begin.
Ik zal bij de terugblik op het verenigingsjaar 2002 beginnen met de meest trieste gebeurtenissen, het afscheid van twee zeer grote steunpilaren en heel goede vrienden van "De Moeziek". Op 3 april 2002 is Hub Deitz overleden en een paar maanden later op 28 juli 2002 volgde hem Hans Pelzer.
Het leven van Hub Deitz stond in het teken van de muziek. Voor onze harmonie was Hub in zijn 57 jarig lidmaatschap van onschatbare waarde. Samen met zijn echtgenote Titi stonden zij altijd paraat om de harmonie in alle opzichten te steunen. Hub was langer dan 25 jaar vice-dirigent waarbij hij vele malen bij een concert de dirigeerstok hanteerde als de dirigent verhinderd was. Ook was hij de initiator en medeoprichter van de befaamde Knapkapel, die in de wijde omtrek en in Duitsland en Belgie zeer bekend was. Hiervan was hij bijna 30 jaar muzikaal leider, componist en arrangeur. De laatste jaren werkte Hub als toegewijd archivaris, zeker geen eenvoudige taak bij een harmonie. Het sierde hem overigens dat hij in alle functies ook de jonge leden betrok en hun stimuleerde om in een goede verstandhouding dit werk voor de harmonie te doen. Een van de hoogtepunten uit zijn doen en laten was de uitgave van de verenigingskroniek die hij t.g.v. zijn 50 jarig lidmaatschap de harmonie aanbood. Een echt monnikenwerk, eerst vertalen uit het moeilijk te lezen Sütterlinschrift (oud Duitse taal) in het Nederlands, en dan beschreven in een boekwerk van 220 pagina's, dit over een periode van 1836 tot 1945. Bij zijn 40 jarig jubileum ontving Hub de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Bij zijn 50 jarig lidmaatschap ontving hij als eerste niet Vaalsenaar de zilveren legpenning van de Gemeente Vaals. Door de harmonie werd hij al jaren geleden benoemd als erelid en pas een maand voor zijn overlijden bij zijn vertrek uit het bestuur na 30 jaar actief lid van het bestuur werd Hub door de vereniging benoemd tot erebestuurslid. Hub speelde in het carnavalsgebeuren in Vaals een grote rol. Zowel bij de opname van de LP "Vols Pakt Oes" als ook bij de opname van de CD "Dat woare tsiete" had hij de algemene muzikale leiding. Voor zijn vele verdiensten voor het carnavalsgebeuren in Vaals op muzikaal gebied werd hij in naam van de Knapkapel door carnavalsvereniging De Grensülle vereerd met de "Orde van de 3 Schteng". Ook het succes van het carnavalsconcert was voor een groot deel toe te schrijven aan Hub. Amper 2 maanden voor zijn overlijden was hij nog zeer actief bij de voorbereiding en uitvoering van het carnavalsconcert 2002, waarbij hij ongelooflijk veel werk verzette in het componeren en arrangeren van muziekstukken en ook als dirigent regelmatig de dirigeerstok zwaaide. Hub werd kort na dit carnavalsconcert ziek en met een verbijsterende snelheid ging zijn lichamelijke gesteldheid achteruit. Op zaterdag 6 april hebben wij, met bijna complete bezetting, Hub de laatste eer bewezen tijdens zijn uitvaartdienst. Bij het afhalen van Hub achter in de kerk door de pastoor en zijn misdienaars om hem vervolgens naar voren naar het altaar te brengen speelde de harmonie processiemars nummer 1. In de mis speelde de harmonie verder nog: "Hymne á la Musique" van Serge Lancen, "Miniature for Band" van Gerhard Sporken (onze dirigent) en "Heart and Soul" van Jo Vliex.
De mis werd tevens muzikaal opgeluisterd door het trombone ensemble van Harrie Ries waar de zoon van Hub, Fred Deitz, deel van uitmaakt.
Kort na de begrafenis van Hub Deitz waren wij andermaal samen in de St. Pauluskerk om afscheid te nemen van een zeer belangrijk lid van onze harmonie, Hans Pelzer. Ook Hans is na een korte maar slopende ziekte overleden. Door het overlijden van Hans is er zowel bij zijn familie als ook bij de Moeziek een gat ontstaan dat moeilijk te dichten is. We hebben Hans immers allemaal gekend als iemand die altijd, elke dag weer en overal waar hij kwam zeer nadrukkelijk en altijd zeer positief ingesteld, aanwezig was. Zijn vrije tijd werd voor een groot deel van zijn leven ingevuld met activiteiten in en rond de harmonie waar hij uiteindelijk 54 jaar actief lid is geweest. Hans had altijd een zuivere kijk op zaken, hij dacht na over de dingen die hem bezig hielden en had steeds een uitgesproken mening over situaties. Hij hield van klare taal, zowel thuis en op zijn werk alsook in de harmonie. Als zich problemen voordeden rustte hij niet voordat hij ze zelf had opgelost en als het anderen betrof probeerde hij oplossingen aan te dragen. Hans was eerlijk en oprecht en dat maakte het altijd heerlijk simpel en gemakkelijk om met hem om te gaan. Hans heeft zo'n eminente rol gespeeld in de vereniging dat het bijna te veel is om het allemaal op te noemen. Naast zijn belangrijke rol in het korps als hoornist speelde hij ook in de knapkapel gedurende alle jaren dat deze actief was. Hij speelde bijna 50 jaar aaneengesloten in de kerstnacht. Hij was ook de grote animator bij de viering van de verenigingscarnaval. Hij verzorgde met zijn vrouw Annie vele jaren de uniformering van het korps. Hij was een groot aantal jaren actief lid van het bestuur. Hij was ook altijd aanwezig als er gewerkt moest worden om voor de vereniging wat geld te verdienen of als er festiviteiten moesten worden voorbereid. Hans maakte op feesten voordrachten over mensen en dingen die iedereen vermaakten en die ons nog lang zullen heugen. Hij maakte liedjes, waaronder ons populaire verenigingslied en hij was bekend om zijn imitaties en parodieen. We zullen hem nu en in de toekomst zeker missen en er zal nog vaak over Hans gesproken worden. Bij zijn 40 jarig jubileum ontving Hans de eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau en bij zijn 50 jarig jubileum de eremedaille in zilver van de Gemeente Vaals. Van Hans hebben wij op zaterdag 3 augustus, onder zeer grote belangstelling van onze leden, afscheid genomen tijdens de uitvaartdienst in de St. Pauluskerk. Voor de invulling van de muzikale omlijsting is gekozen voor dezelfde opzet en muziek als bij de mis van Hub Deitz. Wij hebben afscheid moeten nemen van twee grote vrienden en zeker twee grote voorbeelden waar wij met z'n allen veel van kunnen leren. Wij gedenken Hub en Hans in grote dankbaarheid voor alles wat zij voor ons en de vereniging gedaan hebben. Moge zij rusten in vrede. Op deze plaats wil ik ook nog ons erebestuurslid Frans Schmetz bedanken die voor beide overledenen het 'In Memoriam' heeft geschreven en ook heeft voorgelezen in de kerk, voor waar een niet gemakkelijke opgave. Toevallig was onze voorzitter Jo Kern beide keren met vakantie waardoor het hem niet mogelijk was deze taak te vervullen. Maar ons oud bestuurslid Frans Schmetz aarzelde geen moment toen ik hem vroeg deze moeilijke klus voor ons te klaren. Nogmaals mijn dank hiervoor.
Gelukkig zijn er naast trieste gebeurtenissen ook blijde momenten om naar terug te blikken. Zo hebben wij ook dit jaar weer de traditionele optochten gespeeld zoals Koninginnedag, het muzikaal begeleiden van de communicantjes naar de kerk, de processies te Holset en Vaals als ook de diverse carnavalsoptochten. Voor een compleet overzicht verwijs ik naar het activiteitenoverzicht behorende bij dit jaarverslag.
Daarnaast hebben wij een aantal goede concerten gegeven die in hoofdzaak in het licht stonden van de voorbereidingen voor het Bondsconcours waaraan wij dit jaar hebben deelgenomen. Om te beginnen hebben wij op zaterdag 23 maart 2002 ons jaarlijks Lenteconcert gehouden. Er waren weer ca. 225 enthousiaste toehoorders in de tot concertzaal omgebouwde sporthal aan de Lindenstraat. Op het concertprogramma, onder leiding van Gerhard Sporken, stonden uiteraard de concourswerken "Suite from the Ballet Romeo & Juliet" van Sergej Prokofieff in een arrangement van Johann de Mey en "Bacchanale", op. 20 van Rolf Rudin. De Suite van Romeo & Juliet bestaat uit 6 delen waarvan tijdens het Lenteconcert deel 5 niet is uitgevoerd omdat dit nog niet rijp genoeg was om uit te voeren. Verder stonden op het programma van de harmonie: "Fragments for Band" van onze vicedirigent Bruno Herff, "Cartoon" van Paul Hart, "A tribute to Lionel Hampton" van André Waignein met als solist op de vibrafoon onze Bruno Herff, "Take a walk" van Hardy Mertens en tot slot een oude bekende "Hootenanny" van Harold L. Walters.
Volgens goed gebruik verzorgden ook de drumband en de jeugdharmonie, beiden onder leiding van Bruno Herff, een gedeelte van het programma. De drumband heeft tijdens dit concert uitgevoerd: "Thundermars" van J. Stoffels, "Schots Vermaak" van M. Schneyder en "D'r Flabbemarsch" van Bruno Herff. De jeugdharmonie concerteerde met "King across the water" van Bruce Fraser en "A day at the circus" van James Curnow. In dit laatste werk werden onder regie van circusdirecteur Eric Volders diverse artiesten en dieren muzikaal uitgebeeld hetgeen bij alle toehoorders in de zaal zeer in de smaak viel.
Na dit concert hebben wij naast de reguliere dinsdagavond repetities nog twee repetitiemiddagen gehouden ter voorbereiding van de deelname aan het Bondsconcours. De eerste keer zijn wij afgereisd naar Hees in St. Pietersvoeren (Belgie) en de tweede keer waren wij te gast in het schoolgebouw van het Sophianum te Nijswiller. Beide dagen heeft het Steuncomité onze innere mens uitstekend weten te verzorgen. Na een hele reeks van repetities en tussendoor een dikke anderhalve maand zomervakantie waren wij toe aan het eerste voorconcours waarvoor wij ons hadden ingeschreven in Noorbeek onder de jurering van Norbert Nozzy. De heer Nozzy was zeer positief gestemd alleen de stemming van de harmonie was volgens zijn mening nog niet helemaal in orde. Daar werd na dit voorconcours dan ook hard aan gewerkt hetgeen niet zo eenvoudig leek te zijn. Inmiddels stond het tweede voorconcours voor de deur dat in de vorm van een concert gegeven werd in het Jünglingshaus te Eupen. Wij waren hier op uitnodiging van het Cäcilien Chor An St. Nikolaus te Eupen dat eveneens onder leiding staat van onze dirigent Gerhard Sporken en dat ook met de laatste voorbereidingen bezig was om deel te nemen aan een concours te Belgie. Naast de volledige concourswerken hebben wij tijdens dat concert tevens uitgevoerd: "Ouverture to 'The Gadfly'" van Dmitrij Schostakowitsch in een arrangement van Geert Flik, "Miniature for Band" van Gerhard Sporken en "Cartoon" van Paul Hart.
Na nog een aantal reguliere repetities stond op donderdag 17 oktober 2002 dan eindelijk de Generale repetitie op het programma als laatste voorbereiding voor de deelname aan het Bondsconcours twee dagen later. Tot nu toe was het ons niet gelukt om alle muzikanten die op zaterdag zouden deelnemen aan het concours op een repetitie of concert op het podium te krijgen. Zo ook op de Generale repetitie niet. Zelfs op deze belangrijke laatste voorbereiding wisten vier muzikanten het klaar te spelen niet aanwezig te zijn. Van twee personen was bekend dat ze niet mee zouden spelen en van de andere twee hoorden we later dat ze dachten dat de generale repetitie ook in Nijswiller in het scholencomplex zou plaatsvinden en wisten toen ze ook nog in Noorbeek waren langsgereden géén raad meer en zijn toen zwaarmoedig naar huis gereden met duizend verontschuldigingen bij Gerhard Sporken een dag later. Zelfs op zo'n belangrijke dag kun je de mensen niet met de haren erbij slepen en moet je tegen je eigen principes in alsnog toegeven en dat is na zoveel voorbereidend organisatorisch werk zeer frustrerend. Op zaterdag 19 oktober 2002 was iedereen aanwezig voor de deelname aan het Bondsconcours 2002 in de Maaspoort te Venlo. Met assistentie van de in Blerick-Venlo wonenden Henk sr., Monique en Jeroen van den Berg waren wij tijdig op de juiste plek in Venlo aanwezig. Nadat wij ons hadden ingespeeld in een aparte ruimte was het om 20.00 uur de beurt aan ons om voor de jury ten gehore te brengen of wij een superieure harmonie waardig zijn. Na de uitvoering was er bij de muzikanten overwegend een goed en tevreden gevoel, toch blijft de tijd die op de uitslag gewacht moet worden voor eenieder spannend. De trend bij de honorering van de korpsen uit de lagere afdelingen was er een van voorzichtige puntentoedeling met t.o.v. het verleden een duidelijke tendens naar beneden. De overgang naar het 100-puntensysteem van 6 naar 10 rubrieken, maakt de vergelijking met
het oude systeem moeilijk, zoniet mank in de vergelijking. De harmonie scoorde voor het eerste werk (Romeo en Julia) 83,33 punten en voor het tweede werk (Bacchanale) 81,33 punten, met als eindresultaat een mooie 1e prijs met 82,33 punten. Na de concoursdag van zondag werd een ding duidelijk: de korpsen zijn, uitschieters daargelaten, zeer aan elkaar gewaagd, de verschillen beslaan tienden van punten en in zijn algemeenheid mag gezegd worden dat er streng is gejureerd en dat men niet gul is geweest met de punten, waarmee dan klaarblijkelijk een trend is gezet, die hopelijk niet weer wordt verlaten als er een jury van andere samenstelling zit. De terugweg van de muzikantenbus was er een van stoomafblazen en feestvieren. Vooral de jonge muzikanten die met dit concours hun vuurdoop hadden beleefd voelden en begrepen dat ze een stuk spanning kwijt moesten en dat ze met deze gemiddelde 8+ een goede prestatie hadden neergezet.

Zij waren het ook die de oudere muzikanten op sleeptouw namen om er diezelfde avond/nacht nog een feestje van te maken. Want terug in Vaals aangekomen werden wij heel hartelijk ontvangen door de uitbaters van ons repetitielokaal, de familie Meens en kregen wij ook nog een aubade van onze jarige zustervereniging het Koninklijk Mannenkoor 1837 Vaals. De supportersbus maakte nog een toeristisch ommetje door het Noordlimburgse binnenland met nog een uitstapje door de Selfkant en arriveerde 'iets ' later in Vaals. Het gezamenlijke feesten was er niet minder om. 'The day after ' begon traditiegetrouw met een gezamenlijk ontbijt in restaurant Suisse, aangeboden door de familie Meens. Tijdens het ontbijt werden woorden van dank uitgesproken aan mensen die in deze gang naar het concours extra inspanningen hebben moeten leveren: aan Eric Volders, verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met bezetting qua personele invulling en qua instrumentarium en dus gezien hetgeen de tegenwoordige partituren vereisen een zware klus, secretaris Marco Fröhling, die alle noodzakelijke administratie, die grote zorgvuldigheid vereist, uitstekend heeft geklaard en al mailend iedereen op de hoogte hield en herinnerde aan afspraken, penningmeester Herbert Bülles, die ondanks de zware financiele wissel die een concours toch steeds weer trekt, niet uit het lood is te slaan en de eindjes hoe dan ook aan elkaar weet te knopen, Jac Gehlen, Jac Lux, Men Schreuder en Antoon Bindels, die telkens weer, in weer en wind, alle materialen vervoeren, neerzetten en weer opruimen, en dat vele malen in een concoursjaar als dit. En natuurlijk lovende woorden aan het adres van dirigent Gerard Sporken die met deze nieuwe samenstelling dit prachtige resultaat heeft weten te bereiken, die met geduld en pedagogische vaardigheden jonge muzikanten en ook volwassen leerling-muzikanten een plek in de harmonie heeft weten te geven, waar zij in staat zijn gebleken op dit niveau mee te kunnen musiceren. Uiteraard volgde hierop een receptie die gehouden werd op zondag 27 oktober 2002 van 17.00 uur tot 19.00 uur in de zaal van Suisse.
Op maandag 18 november 2002 hebben Jo Kern, Eric Volders Marco Fröhling en Titi Deitz een verrassingsbezoek gebracht aan Monique Hubregtse-Deitz in Hardinxveld-Giessendam (vlakbij Gorrichem) waar Monique het bondsspeldje kreeg uitgereikt namens de Harmonie EMS (Eendracht Maakt Muziek) voor haar 25 jaar muzikantschap. Monique was zeer aangenaam verrast en gelukkig dat mam en vrienden uit Vaals aanwezig waren bij deze uitreiking en zeker omdat haar man Adrie niet aanwezig kon zijn en ze dacht dat ze daar alleen zou staan. Aan het eind van diezelfde week en wel op zaterdag 23 en zondag 24 november vierden wij wederom ons jaarlijks Ceciliafeest. Het feest werd ingezet met een zeer druk bezochte receptie voor de beide gouden jubilarissen Paul Meesters en Peter Murer. Tijdens de daaraan voorafgaande interne huldiging roemde president Jo Kern de verdiensten van beide jubilarissen, Peter Murer, de bestuurder, de organisator, Paul Meesters, de instrumentalist, verenigingsman, steeds paraat ten dienste van zijn harmonie, een voorbeeld voor jong en oud. Peter Murer viel al menig onderscheiding ten deel. Paul Meesters werd voor zijn voorbeeldig lidmaatschap door het bestuur benoemd tot erelid van de harmonie en treedt daarmee toe tot een illuster en select gezelschap van zeer gewaardeerde mannen in de 166-jarige geschiedenis van de harmonie. De familie Meesters is met het 50-jarig lidmaatschap van Paul Meesters in de 3e generatie inmiddels onafgebroken 110 jaar lid van de harmonie. Verderop in dit jaarverslag wordt aan deze 'Meesters-Era ' nog nader aandacht besteed. Tijdens de receptie werd Peter Murer vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap in combinatie met langjarige bestuursfuncties binnen en buiten de vereniging door burgemeester Mevrouw Quint vereerd met de zilveren legpenning van verdiensten van de gemeente Vaals. Tijdens de gezellige feestavond na de receptie werden de aanwezigen verrast door een dialectvoordracht van Eric Volders die, geheel passend bij de beide jubilarissen, menig componist wist aan te dragen als receptuur voor tal van ongemakken. Voor de tweede keer sedert vorig jaar werd ook een optreden verzorgd door de inmiddels bekende '5 Ieshellije '. In de stijl van de 'Comedian Harmonists ' gaven Eric Volders, Marco Fröhling, Rico Schijns, Maurice Delnoye en Bruno Herff (piano) in zang, tekst en voordracht een ludiek optreden ten beste. Zondagochtend trokken harmonie en zustervereniging Mannenkoor Cecilia 1837 onder feestelijke klanken naar de St. Pauluskerk, waar wij gemeenschappelijk de eucharistieviering opluisterden.

De harmonie had voor deze eucharistieviering gekozen voor een drietal in de St. Pauluskerk indrukwekkend klinkende muziekwerken: de 'Overture from the Gadfly ' van Dmitrij Schostakowitsch als imposant introïtus, het aanvankelijk serene naar maestoso aanzwellende 'Miniature for Band ' van dirigent Gerard Sporken tijdens de offerande en tijdens de communie het feestelijke 'Festival Prelude ' van Alfred Reed. De viering werd afgesloten met de mars 'Wildhorn '. Na de mis nam de harmonie haar intrek in restaurant Suisse, waar zij door de familie Meens werd opgewacht met een feestelijk koffietafel. Na een woord van welkom verzocht President Jo Kern om een minuut stilte ter nagedachtenis aan de in het afgelopen verenigingsjaar overleden leden Hub Deitz en Hans Pelzer, die hij d.m.v. hun verenigingslied 'Woa Völser jonge van de Moeziek zunt €¦ ' herdacht als de verpersoonlijking van familiezin, saamhorigheid, verdraagzaamheid en 'sjtoolts oop de moeziek '.
Na broodjes en koffie presenteerde de Jeugdharmonie o.l.v. Bruno Herff vol trots een klein gedeelte van haar repertoire, de mars 'Good friends ', Schotse volksmuziek in 'Scottish Fantasy ' en als zeer actuele verrassing de 'Ketchup Song ', waarbij iedereen werd uitgenodigd de bijbehorende bewegingen uit te voeren. Inmiddels is sedert een tweetal weken de tweede lichting jonge muzikanten naar de grote harmonie doorgestroomd. Kim Bisschoff, Jenny Knols, Lorenz Sparrenberg, Sean van Horck, Marc Sparla en Niels Hermans werden dan ook speciaal welkom geheten als leden van de grote harmonie. Zij blijven uiteraard ook mee musiceren in de Jeugdharmonie. Bestuurslid Jacques Lux, dwarsfluitiste en jeugdopleiding-coödinator Stephanie Crumbach en dirigent Gerard Sporken werden in het zonnetje gezet vanwege hun 12 ½-jarige inzet voor de harmonie en Monique Hubregtse-Deitz voor haar 25-jarig muzikantschap, voor het grootste gedeelte bij onze harmonie. Ieder jaar benoemt het bestuur één van de leden vanwege bijzondere verdiensten in het lopende verenigingsjaar tot man/vrouw van het jaar. De proklamatie wordt traditiegetrouw kundig aan elkaar gerijmd door Frans Schmetz. De eer viel dit jaar te beurt aan Ilona Pelzer-Mullenders, die, in blijde verwachting, zeer trouw en met alle beschikbare inzet haar trompetpartij in de voorbereiding naar en tijdens de uitvoering op het bondsconcours in Venlo, is blijven spelen. Een prestatie die bestuur en leden zeer wisten te waarderen. Ilona heeft na het concours de trompet voor een tijdje opgeborgen om zich helemaal te kunnen concentreren en voorbereiden op de bevalling maar al in januari kwam Ilona weer naar de repetities om mee te repeteren aan het carnavalsconcert. Een waar voorbeeld voor iedereen. En er was die zondag-middag ook nog de reprise van het optreden van de '5 Ieshellije '. Dat de beide oberkelners John Pelzer en Nico Packbeers de heren à la 'Dinner for two ', wellicht meer dan hen lief was, tussendoor van een pittig drankje voorzag, leidde tot grote hilariteit.Uiteraard werden die zondag-middag menig keer de instrumenten ter hand genomen en werd er gezellig gemusiceerd, want 'Woa Völser jonge van de Moeziek zunt, bliet alles kleeve, weil doa sjtimmoeng kunt €¦. ' En het duurde nog totdat het slotakkoord klonk: 'En wenn et sjloess is daan junt vuur noa heem '.
Tot slot van de terugblik op het afgelopen verenigingsjaar wil ik nog even stilstaan bij het uitermate succesvolle carnavalsconcert dat voor de 9de keer op de been gezet is. Onder de aanwezigheid van ca. 800 Ã 900 mensen publiek heeft de harmonie een bijna 3 ½ uur durend programma op de bühne gebracht. Als thema was gekozen voor "vuur zetse d'r mei op der zaal" in verband met de in aanbouw zijnde uitvoeringszaal. Voor dit concert hadden andermaal ca. 60 leden en leerlingen op het podium plaatsgenomen. De humoristische presentatie in de vertolking van twee bouwvakkers en een architect werd zorgvuldig en tot in de details uitgewerkt door Huub Zegers (bouwvakker), Marco Fröhling (bouwvakker) en Jo Kern (architect). Het programma stond helemaal in het teken van de in aanbouw zijnde zaal en werd gevuld met klassiek, licht-klassiek, pop, rap, schlager, smartlap, gouwe ouwe en actuele hits. Onder leiding van de dirigenten Gerhard Sporken en Bruno Herff heeft de harmonie de sjtimmoeng in het feestpaviljoen van CV de Grensülle weer tot grote hoogte gevoerd. Alle talenten die in de harmonie voorhanden zijn, acterend in sketches, met dans, solistisch vocaal en instrumentaal hebben meegewerkt aan deze zeer succesvolle editie. Om de solisten toch maar even te noemen waren dit: Henk van den Berg, Huub Zegers, John Pelzer, Jo Kern, Roy Packbeers, Michael Wassermann, Maurice Delnoye, Eric Volders, Rico Schijns, Frans Schmetz, Gertsche Bülles (vrouw van onze penningmeester), Wendy Zegers, Verena Sparla, Kim Bisschoff, Marco Fröhling, Sarah Mommer, Maike Schauer en de hele saxofoongroep. Kwaliteit, sjtimmoeng en de mensen vermaken zal steeds het credo van het Moeziek-Carnavalsconcert blijven.

Het bestuur heeft de vereniging in het afgelopen jaar in de volgende samenstelling geleid: president/voorzitter Jo Kern, secretaris en vice-voorzitter Marco Fröhling, penningmeester Herbert Bülles, archivaris Hub Deitz tot 3 april 2002, commissaris drumbandaangelegenheden Jacques Lux, commissaris databeheer en concerten Eric Volders, commissaris uniformering Hans Crumbach, commissaris voor algemene zaken en transport Jacques Gehlen, commissaris voor jeugd- en opleidingaangelegenheden Anja Winkens en aspirant bestuurslid Ramon Bertrand. Er werden 9 bestuursvergaderingen gehouden. De muzikale leiding was afgelopen jaar in handen van dirigent Gerhard Sporken. Onder zijn leiding volgde de harmonie 50 repetities (inclusief de extra repetities voor het bondsconcours). Vice dirigent Bruno Herff leidde dit jaar 1 repetitie. In het kader van de voorbereidingen voor het carnavalsconcert heeft Bruno Herff nog enkele malen een gedeelte van een repetitie geleid.
De jeugdharmonie en de drumband stonden onder de muzikale leiding van Bruno Herff. De jeugdcoördinatie was in handen van Huub Zegers, flink geassisteerd door Anja Winkens, Marjo Zegers, Stefanie Crumbach en Ramon Bertrand.
De Stichting Evenementen Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals stond dit jaar onder het voorzitterschap en secretariaat van Pip Murer geassisteerd door Herbert Bülles en Eric Volders.

110 JAAR FAMILIE MEESTERS IN DE 'MOEZIEK '

Onze harmonie Vaals kent een rijke geschiedenis, met veel traditie, goede en slechte tijden, veel anekdotes en heel wat familiezin. De periode van 1836 tot 1945 is door wijlen Hub Deitz vrij bewerkt vanuit de 'Chronik ' zoals die sedert de oprichting van de Caecilien-Harmonie Vaals door mondelinge overlevering en sedert 1904 door schriftelijke vastlegging de geschiedenis en de wederwaardigheden van de harmonie vertelt. Uit deze geschiedenis valt te lezen dat families in de loop van de vele jaren van bestaan tot in de derde en zelfs vierde generatie deel hebben uitgemaakt of nog deel uitmaken van de vereniging. Voorbeelden zijn de families Sparla, Pelzer, Deitz, Murer en de familie van gouden jubilaris Paul Meesters. De naam Meesters verschijnt in de geschiedenis van de harmonie voor het eerst in het jaar 1892, wanneer zekere Gerhard Meesters lid wordt van de 'Caecilien-Harmonie ' Vaals. Op de oudst beschikbare groepsfoto is hij te zien met zijn trompet in 'sjwatse aantsooch en sjtieve hoot '. In het jaarverslag van 1904 staat hij vermeld als vice-president. Van 1908 tot 1911 vervulde Gerhard Meesters de functie van president of Vorsitzender. Tijdens de 30er en 40er, om precies te zijn van 1932 tot 1945 jaren staat Gerhard Meesters in de ledenlijst te boek met de aantekening a.D. (ausser Dienst). Dhr. Meesters verdiende toen zijn brood als wever in het verre Tilburg, maar nam toch elke gelegenheid te baat om in de harmonie mee te spelen. In het jaar 1942 was Gerhard Meesters gouden jubilaris, maar vanwege de oorlogstijd moest hij zijn feest uitstellen tot 1946. Na Gerhard Meesters volgde diens zoon Wilhelm Meesters als lid in de harmonie. Wilhelm Meesters bespeelde de bariton en later de bas. Hij werd later gevolgd door de zonen Frits Meesters (trompet) en Paul Meesters (klarinet) Gouden jubilaris Paul Meesters is in de 3e generatie na 110 jaar voorlopig de laatste Meesters in de Koninklijke harmonie
St. Cecilia 1836 Vaals.


ACTIVITEITENOVERZICHT VAN HET VERENIGINGSJAAR 2002

17-03-2002 Kerkgang met Drumfanfare St. Jozef Vaals b.g.v. 75 jarig jubileum.
22-03-2002 Inrichten van de gymnastiekzaal tot concertzaal en 's avonds generale repetitie voor het lenteconcert.
23-03-2002 Lenteconcert in de gymnastiekzaal aan de Lindenstraat (achter de kerk).
Het 'Steuncomité ' zorgde in de pauze wederom voor koffie en frisdrank, hetgeen
in de naastgelegen St. Aloysiusschool gereed stond voor muzikanten en bezoekers. Gedurende 3 uren is voor zo 'n 200 bezoekers weer een geheel door de harmonie zelf verzorgd concert gegeven.
Voor een nadere omschrijving zie de jaarkroniek.
30-04-2002 Opluisteren optocht in verband met Koninginnedag.
05-05-2002 Opluisteren van de Kindercommunie (1) in de St. Paulusparochie.
09-05-2002 Opluisteren van de Kindercommunie (2) in de St. Paulusparochie.
26-05-2002 Opluisteren processie te Holset.
02-06-2002 Repetitiemiddag in Hees St. Pietersvoeren. Partijrepetities werden verzorgd door Gerhard Sporken, Bruno Herff en Michael Hennen.
09-06-2002 Opluisteren processie te Vaals.
23-06-2002 Muzikale deelname aan de optocht b.g.v. het Bondsschuttersfeest te Vaals georganiseerd door Schutterij St. Paulus. Het was schitterend weer en veel mensen op de been.
30-06-2002 Zomerconcert op het Drielandenpunt geheel verzorgd door de jeugdharmonie.
02-07-2002
Laatste repetitie voor de zomervakantie.
15-08-2002 Een koperensemble bestaande uit; Eric Volders, Pip Murer, Marco Gulpen, Rico Schijns, Eric Hellebrand, Ramon Bertrand, Roy Packbeers en Jacques Schwanen, luisterden de mis aan de Lourdesgrot muzikaal op b.g.v. Maria Tenhemelopneming.
20-08-2002 Eerste repetitie na de zomervakantie.
30-08-2002 t/m
01-09-2002 Jeugdkamp te Zutendaal (Belgie).
07-09-2002 Repetitiemiddag in het Sophianum (school) te Nijswiller. De partijrepetities werden verzorgd door Gerhard Sporken, Natalie Kampschulte en Fred Deitz.
21-09-2002 Generale repetitie t.b.v. voorconcours te Noorbeek.
22-09-2002 Voorconcours te Noorbeek.
06-10-2002 Voorconcours te Eupen in de vorm van een concert in het Jünglingshaus met vooraf een korte repetitie aldaar. Het concert is gegeven op uitnodiging van het Cäcilien Chor An St. Nikolaus Eupen o.l.v. Gerhard Sporken.
17-10-2002 Generale repetitie t.b.v. Bondsconcours in nieuwe zaal te Vijlen.
19-10-2002 Bondsconcours in de Maaspoort te Venlo zoals omschreven in de jaarkroniek.
20-10-2002 Leuke en gezellige feestdag zoals omschreven in de jaarkroniek.
27-10-2002 Receptie b.g.v. het behalen van een eerste prijs op het bondsconcours 2002.
09-11-2002 Herstart Moeziekdropping met nieuwe leden in de organisatie.
23 en 24 -11-2002 Viering van het traditionele Ceciliafeest zoals omschreven in de jaarkroniek.

27-11-2002 Bustocht naar kerstmarkt te Düsseldorf georganiseerd door het Steuncomité.
07-12-2002 Sinterklaasfeest in kantine oud-sportcomplex aan de Sneeuwberglaan. Organisatie was in handen van het Steuncomité samen met het Jeugdcomité.
Als verrassing waren 2 sinterklazen aanwezig in de persoon van Jo Kern en Henk van den Berg. Samen hadden ze een aantal leden naar zich toe geroepen en over hun een leuke anekdote op rijm voorgedragen. Als zwarte piet waren verkleed Eefje Kern en Wendy Zegers. Iedereen was dol enthousiast. Dit Sinterklaasfeest is dus zeker voor herhaling vatbaar. We wachten op het vervolg.

14-12-2002 Een ander koperensemble heeft op de kerstviering van de Brandweer kerstliederen gespeeld. Dit ensemble bestond uit Bruno Herff, Roy Packbeers, Rico Schijns en Maurice Delnoye.
Tevens hebben die avond de '5-ieshillije ' (Bruno Herff, Eric Volders, Rico Schijns, Maurice Delnoye en Marco Fröhling) opgetreden met 'Hillesj-avvund op der Dom ', bij het kersteten van Komitee Kengercarnaval, bij de kerstviering van de Brandweer en bij de kerstviering van de Heemkundevereniging. Na het genot van vele ouzotjes en andere alcoholische dranken heeft iedereen (de een iets eerder dan de ander) zijn bedje toch nog gevonden.
24-12-2002 In de kerstnacht heeft traditioneel een koperensemble op een groot aantal plaatsen in Vaals kerstliederen gespeeld. Dit jaar bestond de groep uit René Murer, Rico Schijns, Ramon Bertrand, Roy Packbeers, Brian Franssen, Eric Volders en Bruno Herff. Gezien het aantal jeugdige leden in deze groep is de toekomst voor deze in Vaals zeer gewaardeerde traditie gewaarborgd.
12-01-2003 Winterwandeling georganiseerd door het Steuncomité en de jeugdcommissie.
25-01-2003 Opluisteren van de prinseproklamatie van het Comité Kengercarnaval door de jeugdharmonie o.l.v. Bruno Herff.
26-01-2003 Kerkgang met schutterij St. Paulus i.v.m. hun jaarlijks patroonsfeest.
08-02-2003 Generale repetitie t.b.v. het carnavalsconcert in de feesttent van Cv de Grensülle.
09-02-2003 Carnavalsconcert georganiseerd zoals omschreven in de jaarkroniek.
16-02-2003 Muzikaal opluisteren optocht b.g.v. het 9de Euregionale Gardentreffen te Vaals.
01-03-2003 Opluisteren van de Kinderoptocht in de nieuwe kostuums. De nieuwe kostuums zijn mogelijk gemaakt door de inzet van het Steuncomité. Het Steuncomité heeft hiervoor de oude kozakkenkostuums en de Mexicanenkostuums verkocht. Hiervoor nogmaals onze dank.
Sinds vandaag heeft onze allround muzikant Eric Volders de nieuwe bijnaam
'Ut Peulsje va Voldesj ' nadat het volgende was gebeurd. Nadat wij na de Kinderoptocht enkele biertjes genuttigd hadden (niet meer dan 5) wilden wij gezamenlijk terug naar het Vereinshoes marcheren. Na de eerste trommelslagen echter viel onze Eric, die op dat moment de dikke trom sloeg, in een elegante beweging al trommelend met zijn trom over een betonnen paaltje, dat daar overigens al jaren staat en waar hij regelmatig voorbij komt. Hij zou toch niet ook nog onder het trommelen praatjes gemaakt hebben met de buurman?
In ieder geval hoorden we toen alleen nog: 'auwiee doa bin iesj miesj doch uvver zoe peulsje jevalle '.
02-03-2003 Opluisteren van de Sleuteloverdracht aan het gemeentehuis, traditioneel voor dit officiele gedeelte in uniform.
Tevens heeft onze drumband de Prinsejarde Vols muzikaal begeleid naar het huisadres van de prins i.v.m. het uitstellen van de wacht.
03-03-2003 Opluisteren van de grote optocht in de schitterende clownkostuums.
Ook vandaag weer heeft onze drumband de Prinsejarde Vols muzikaal begeleid naar het huisadres van de prins.
Hier is tevens een woord van dank op z 'n plaats aan het Steuncomité voor het perfect verzorgen van de carnavalskostuums.
04-03-2003 De drumband heeft het Komitee Kengerkarnaval begeleid naar Zorgcentrum Langendael.
Carnavalsdinsdag, dé dag van de harmonie. President Henk van den Berg heeft door de afwezigheid van Theo Swertz (elvenraad) na kort beraad met zichzelf, Hans Crumbach (die vorig jaar pas was afgetreden) aangewezen als interim-elvenraad. Vandaag werd president, Henk van den Berg volledig verrast door Huub Zegers die hem als nieuwe prins van de 'Moeziek ' uitriep als: Prins Henk I.
Doordat Henk nu prins was hadden wij heel even een probleem omdat we presidentloos waren.
Omdat Henk nog geen ervaring had als Moeziekprins was het wel noodzakelijk dat er snel een vervanger zou moeten komen. Huub Zegers had daar zoals gebruikelijk weer een snelle oplossing voor. Hij wees Eric Volders (oud prins van de Moeziek) vrijwillig aan als interim-president om Henk voor de rest van de dag in raad en daad bij te staan en om veelvuldig de aandacht op Henk te verstigen door het luidkeels alaaf uitroepen door een defecte megafoon. De jeugd-elvenraad had dit jaar de keuze laten vallen op Prinses Chantal I (Chantal Zegers). Met veel muziek en plezier werd met de kersverse Prins Henk I en Prinses Chantal I door de cafés van Vaals getrokken. Wij werden die dag nog regelmatig vereerd door een ronde bier van de prins en de prinses. De perfect geregelde drankvoorziening was dit jaar in handen van de dames: Doris Crumbach, Birgit Knols en Yvonne Lux.


Aldus vastgesteld d.d. 16 maart 2003
door Marco Fröhling, secretaris en Jo Kern, president.