Jaarverslag 2001

VERENIGINGSKRONIEK OVER HET VERENIGINGSJAAR 2001 (166ste jaar)

Het verenigingsjaar 2001 was een gemiddeld jaar voor onze Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals. Ons muzikaal jaar zijn wij gestart met het traditioneel Lenteconcert op zaterdag 7 april 2001 in de tot concertzaal omgebouwde sporthal aan de Lindenstraat. Het was een heel speciale editie, gevarieerd, verassend, contrasterend en met een indrukwekkend hoofdwerk 'The Divine Comedy ' van Robert W. Smith. Het Lenteconcert stond in het teken van voornamelijk Italiaans repertoire met Italiaanse achtergronden of een Italiaans thema. Onder de deskundige leiding van onze dirigent Gerhard Sporken werden gespeeld: Ouverture Nabucco van Verdi, Nessum Dorma uit de opera 'Turandot ' van Puccini, Quella Pira uit 'Il Trovatore ' van Verdi en het van Andrea Bocelli bekende Con te Partiro met drie keer als solist de tenor Heinz Keutgen (Belgie) die dit repertoire op het lijf is geschreven, het Bläserquintett Es-dur Opus 88 nr 2 van Anton Reicha en het Divertimento van Haydn gespeeld door het voor dit concert gevormde blaaskwintet Peter Sparla jr. hoorn, Monique Arntz fagot, Femke Camoes hobo, Stephanie Crumbach fluit en Marco Fröhling klarinet, de Florentiner Marsch van Fucik, El Camino Real van Alfred Reed, Great themes from Italian Movies, de vurige paso doble Arnoldo van de Limburgse componist Hardy Mertens en Carnaval de Paris. Tijdens dit Lenteconcert speelde ook de jeugdharmonie onder de leiding van hun dirigent Bruno Herff. De jeugdharmonie verraste de ca. 250 toehoorders met 'The great locomotive chase ' van Robert W. Smith, 'Rock about ' en 'The final countdown '. President Jo Kern heeft wederom op zijn eigen ludieke en zeer gedetailleerde wijze het publiek door deze prachtige editie van ons Lenteconcert geleid. Wij kunnen zeker met enige trots terugzien op een zeer geslaagd concert.
Dit jaar hebben wij, buiten ons jaarlijks programma van optochten en processies, een serenade gebracht bij onze grote sponsor de Rabobank Heuvelland bij gelegenheid van de heropening (na verbouwing) van hun kantoor te Vaals; een serenade gebracht bij gelegenheid van het huwelijk van ons drumbandlid Maurice Schreuder met Danielle van Noppen bij de feestzaal De Kroon te Margraten en zijn wij op verzoek meegelopen in de jubileumoptocht van Schutterij St. Joseph te Vijlen bij gelegenheid van hun 100 jarig bestaansfeest. Kort na het zomerreces heeft het Steuncomité ons nog verrast met een grilfeest in de tuin van onze trombonist Harry Mommer. Helaas heeft het weer geprobeerd het feest te laten verwateren maar daar laten de leden van de Moeziek zich niet door weerhouden en hebben gewoon gezellig doorgefeest. Ondanks het slechte weer was het een mooi feest dat zeker voor herhaling vatbaar is en eigenlijk een vast onderdeel moet gaan uitmaken van ons jaarlijks activiteitenprogramma. In oktober is de jeugdharmonie met alle leerlingen onder aanvoering van Huub en Marjo Zegers, Stefanie Crumbach, Bruno Herff, Ramon Bertrand en Anja Winkens op jeugdkamp geweest in St. Pietersvoeren. De deelnemers hebben zich weer kostelijk vermaakt met sport en spel maar ook het musiceren werd hierbij niet vergeten. Het wederom succesvolle kampweekend werd dan ook afgesloten met een concertje voor alle familieleden en harmonieleden. Helaas was het aantal aanwezige harmonie- én bestuursleden op 10 vingers te tellen. Daarnaast hebben wij kort voor het ceciliafeest nog als gastvereniging medewerking verleend aan het najaarsconcert van onze zustervereniging de Koninklijk Erkende Harmonie St. Catharina Lemiers. Tijdens dit concert hebben wij ten gehore gebracht: Procession of the Sardar van Ippolitov-Ivanov, de paso doble La Boda de Luis Alonso van Gimenez, Fragments for Band van Bruno Herff, Cartoon van Hart en A Tribute to Lionel van Waignein met als solist op de vibrafoon Bruno Herff.
Het vierde weekend van november stond voor de harmonie weer geheel in het teken van onze patroonheilige St. Cecilia. Gestart werd op zaterdag 24 november met een interne huldiging voor onze twee jubilarissen van dit jaar; Herbert Bülles (penningmeester) en Huub Gehlen, beide 40 jaar lid van de harmonie. Tijdens deze interne huldiging werden beide door president Jo Kern geprezen voor hun verenigingstrouw en hun beider verdiensten voor de harmonie. Bij de lovende woorden hoorden natuurlijk de jubileummedaille, het verenigingsspeldje in goud en een cadeau onder enveloppe.

Namens de Limburgse bond van Muziekgezelschappen ontvingen beide jubilarissen, uit handen van onze president, het bondsinsigne met bijbehorende oorkonde. Na al deze mooie woorden en versierselen was er voor Herbert Bülles nog een bijzondere verassing. Herbert werd door burgemeester mevrouw Quint, in gezelschap van wethouder Jussen en wethouder Jaegers, koninklijk onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding heeft hij mogen ontvangen voor zijn vele verdiensten voor de harmonie, waarvan bijna 25 jaar onafgebroken penningmeester, en voor zijn inzet bij voetbalvereniging RKSV Wit-Groen VC waar hij naast actief lid ook enkele jaren bestuurslid en jeugdtrainer is geweest. Door alle aanwezigen werd deze onderscheiding ervaren als een echt schot in de roos. Tijdens de zeer drukke en geanimeerde receptie, geleid door secretaris Marco Fröhling, toonden vele verenigingen, vrienden, bekenden en andere particulieren door hun aanwezigheid respect voor beide jubilarissen en sympathie voor de harmonie.
Tijdens de feestavond werden de aanwezigen nog getrakteerd op een zeer verassend optreden van 5 'Ieshillije ' (Bruno Herff, Rico Schijns, Maurice Delnoye, Eric Volders en Marco Fröhling) als prachtige persiflage op het traditionele koperensemble tijdens de kerstnacht.
Zondagochtend luisterde de harmonie samen met zustervereniging het Koninklijk Mannenkoor St. Cecilia 1837 op zeer feestelijke wijze de eucharistieviering op. Tijdens de aansluitende koffietafel werd Rene Murer gefêteerd met zijn 12 ½ jarig jubileum. Ook werd traditioneel door Frans Schmetz in rijmvorm de verenigingsman/vrouw van het jaar bekend gemaakt. Het bestuur had deze keer de keuze laten vallen op de stille, onopvallende werker Frans Schreuder. Op Frans kan altijd een beroep gedaan worden als er klussen zijn te klaren bij het verhuizen van instrumentarium en andere materialen, het opstellen van de stoelen voor elke repetitie en die ook als mede-vaandeldrager steeds beschikbaar is. Deze ceciliamorgen is altijd weer een uitstekende gelegenheid voor de jeugdharmonie om ten overstaan van familie en muzikanten uit het grote korps hun kunnen te laten horen. Onder leiding van hun dirigent Bruno Herff werden de concertwerken 'A day at the Circus ' van James Curnow en 'Take a walk ' van Hardy Mertens ten gehore gebracht. Tijdens het van 'früh- tot spätschoppen ' liet de moeziek zich weer eens van haar meest veelzijdige kant zien en horen door muziek, zang en gezellige flauwekul.
Als afsluiting van het verenigingsjaar heeft de harmonie alweer voor de 8ste keer een carnavalsconcert op de been gezet nu met het meest voor de hand liggende thema ´Polterovvend van Prins Willem Alexander & Maxima ´. Want 2 weken na ons carnavalsconcert op 2 februari 2002 was het huwelijk van onze kroonprins met zijn Maxima. Voor dit concert hadden andermaal ca. 60 leden en leerlingen op het podium plaatsgenomen. De humoristische vertolking van het bruidspaar Alex en Maxi werd raak getypeerd, zorgvuldig en tot in de details uitgewerkt door Huub Zegers (Maxima) en Marco Fröhling (Willem Alexander). Het bruidspaar werd tijdens deze muzikale avond begeleid en op de hoogte gehouden door ceremoniemeester Jo Kern, die Alex en Maxi tevens op gepaste tijden wist te verleiden tot het nuttigen van een heerlijke Oranje Bitter Likeur. Voor ca. 600 toehoorders heeft de harmonie, de jeugdharmonie én de drumband o.l.v. de drie dirigenten Gerhard Sporken, Bruno Herff en Hub Deitz een prachtig en zeer nauw op het thema gebaseerd programma gepresenteerd.
Enkele dagen na dit concert overleed na een langdurige en slopende ziekte Huib Kals. Als directeur van de Rabobank was hij in Vaals een bekend persoon. Een hartelijk en humoristische man die zich in Vaals goed thuis voelde. Zijn grote belangstelling ging vooral uit naar het Vaalser verenigingsleven. De vereniging die hem zeer na aan het hart ging is onze harmonie. Hij was aanwezig bij iedere activiteit van de harmonie en het hoogtepunt vond hij steeds de viering van het Ceciliafeest waar hij samen met zijn echtgenote Edith met volle teugen genoot. Tijdens deze Ceciliavieringen werden wij dan ook steeds verrast door een zeer gul sponsorbedrag van de Rabobank. Ook na zijn pensionering en tijdens zijn ziekte bleef hij de harmonie steunen. Hij wilde steeds van alles op de hoogte blijven en vooral de bloei van de jeugdharmonie deed hem bijzonder goed. Over het reilen en zeilen van de harmonie werd hij regelmatig bijgepraat door Frans Schmetz. Grote bewondering hebben wij voor de manier waarop hij met zijn ziekte omging. Steeds optimistisch en na iedere tegenslag toch weer vol goede moed. Wij gedenken Huib met grote dankbaarheid.
Het bestuur heeft de vereniging in het afgelopen jaar in de volgende samenstelling geleid: president/voorzitter Jo Kern, secretaris en vice-voorzitter Marco Fröhling, penningmeesters Herbert Bülles, archivaris Hub Deitz, commissaris drumbandaangelegenheden Jacques Lux, commissaris databeheer en concerten Eric Volders, commissaris uniformering Hans Crumbach, commissaris voor algemene zaken Jacques Gehlen en aspirant bestuurslid Anja Winkens. Er werden 9 bestuursvergaderingen gehouden. De muzikale leiding was afgelopen jaar in handen van dirigent Gerhard Sporken. Onder zijn leiding volgde de harmonie 44 repetities. Vice dirigent Bruno Herff leidde dit jaar 3 repetities en Hub Deitz 1. In het kader van de voorbereidingen voor het carnavalsconcert heeft Hub Deitz nog enkele malen een gedeelte van een repetitie geleid evenals Bruno Herff. De jeugdharmonie en de drumband stonden onder de muzikale leiding van Bruno Herff. De jeugdcoördinatie was in handen van Huub Zegers, flink geassisteerd door Anja Winkens, Marjo Zegers, Stefanie Crumbach en Ramon Bertrand. De Stichting Evenementen Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals stond dit jaar onder het voorzitterschap en secretariaat van Pip Murer geassisteerd door Herbert Bülles en Eric Volders.

ACTIVITEITENOVERZICHT VAN HET VERENIGINGSJAAR 2001

06-04-2001 Inrichten van de gymnastiekzaal tot concertzaal en 's avonds generale repetitie voor het lenteconcert.
07-04-2001 Lenteconcert in de gymnastiekzaal aan de Lindenstraat (achter de kerk).
Er waren ca. 55 muzikanten op het podium. Het 'Steuncomité ' zorgde in de pauze voor koffie en frisdrank, hetgeen in de naastgelegen St. Aloysiusschool gereed stond voor muzikanten en bezoekers. Gedurende 3 uren is voor zo 'n 250 bezoekers weer een geheel door de harmonie zelf verzorgd concert gegeven.
Voor een nadere omschrijving zie de jaarkroniek.
27-04-2001 Serenade bij Rabobank Heuvelland b.g.v. de her-opening van hun kantoor te Vaals na een grote verbouwing.
30-04-2001 Opluisteren optocht in verband met Koninginnedag.
02-06-2001 Limonadeconcert in welzijnsgebouw 'de Auw Sjoeel ' aan de Lindenstraat.
Het Limonadeconcert was het logische vervolg op het bezoek dat leiding en leerlingen van de jeugdharmonie en drumband brachten aan de Vaalser basisscholen om kinderen enthousiast te maken voor het leren bespelen van een instrument. Met dit concert sloot de jeugdharmonie deze wervingscampagne af. Na een woord van welkom door president Jo Kern was het opleidingscoördinator Huub Zegers die de vele aanwezigen door het concertprogramma leidde. Alle instrumenten werden voorgesteld en kleine ensembles demonstreerden vervolgens hoe de instrumenten klinken in kleine stukjes muziek. De jeugdharmonie sloot het concert af met een echt concertwerk 'The great locomotive chase ' van Robert W. Smith, een compositie met een verhaal. Het werk werd eerst in kleine stukjes uitgevoerd om de diverse effecten, die samen het verhaal vormen, apart te laten horen waarbij president Jo Kern zorgde voor de nodige uitleg. De leiding en leerlingen van de jeugdharmonie kunnen met veel voldoening terugkijken op een heel geslaagde middag.
03-06-2001 Opluisteren van de Kindercommunie in de St. Paulusparochie.
10-06-2001 Opluisteren processie te Holset.
22-06-2001 Muzikale omlijsting bij het 'eerste paalslaan ' voor de nieuwe platte zaal die ook tijdens de jaarvergadering van vandaag, 4 maart 2002, nog erg plat is en geen enkele voortgang heeft geboekt sinds deze feestelijke start. Misschien vólgend jaar meer!
24-06-2001 Opluisteren processie te Vaals.
26-06-2001
Laatste repetitie voor de zomervakantie.
14-08-2001 Eerste repetitie na de zomervakantie.
15-08-2001 Een koper-ensemble bestaande uit; Eric Volders, Pip Murer, Marco Gulpen, Rico Schijns, Eric Hellebrand, Ramon Bertrand en Herbert Bülles, luisterden de mis aan de Lourdesgrot muzikaal op b.g.v. Maria Tenhemelopneming.
31-08-2001 Serenade b.g.v. het huwelijk van ons drumbandlid Maurice Schreuder met Danielle van Noppen bij de feestzaal De Kroon te Margraten.
08-09-2001 Grilfeest voor leden en leerlingen in tuin van trombonist Harry Mommer georganiseerd door het Steuncomité.
09-09-2001 Uitstapje jeugdharmonie met concert naar/in Attractiepark de Valkenier.
16-09-2001 Deelname aan optocht te Vijlen b.g.v. het 100 jarig bestaansfeest van Schutterij St. Joseph Vijlen.
23-09-2001 Muzikale omlijsting b.g.v. de her-opening na een grootschalige verbouwing c.q. restauratie van museum de Kopermolen door een koperensemble met pauken begeleiding. Het ensemble werd gevormd door: Rico Schijns, Ilona Pelzer en Marco Gulpen op trompet, Eric Volders hoorn, Ramon Bertrand trombone, Pip Murer bariton, Herbert Bülles bas en Bruno Herff pauken.
19 t/m 21 €“10-2001 Jeugdkamp te St. Pietersvoeren.
03-11-2001 Deelname als gastvereniging aan het najaarsconcert te Lemiers op initiatief van de Koninklijk Erkende Harmonie St. Catharina Lemiers zoals omschreven in de jaarkroniek.
24 en 25 -11-2001 Viering van het traditionele Ceciliafeest zoals omschreven in de jaarkroniek.

15-12-2001 Een ander koper-ensemble heeft op de kerstviering van de Brandweer kerstliederen gespeeld. Dit ensemble bestond uit Herb Bülles, Pip Murer, Ramon Bertrand, Frank Reinhold en Eric Volders.
24-12-2001 In de kerstnacht heeft traditioneel een koper-ensemble op een groot aantal plaatsen in Vaals kerstliederen gespeeld. Dit jaar bestond de groep uit René Murer, Rico Schijns, Ramon Bertrand, Roy Packbeers, Brian Franssen, Eric Volders en Bruno Herff. Gezien het aantal jeugdige leden in deze groep is de toekomst voor deze in Vaals zeer gewaardeerde traditie gewaarborgd.
30-12-2001 De jeugdcommissie te weten: Huub Zegers, Marjo Zegers, Stefanie Crumbach, Anja Winkens en Ramon Bertrand hebben in samenwerking met het Steuncomité een familiedag in kerstsfeer georganiseerd waar uiteraard de jeugd weer centraal stond. Na een leuke wandeltocht werden, in het zaaltje van welzijnsgebouw de 'Auw Sjoeel ' aan de Lindenstraat, diverse versnaperingen geserveerd. Tijdens het genot van deze heerlijkheden kon geluisterd worden naar de kerstklanken van de jeugdharmonie en diverse ensembles van leerlingen.
12-01-2002 Opluisteren van de prinseproklamatie van het Comité Kengercarnaval door de jeugdharmonie o.l.v. Bruno Herff.
17-01-2002 Generale repetitie t.b.v. het carnavalsconcert in de feesttent van Cv de Grensülle.
20-01-2002 Carnavalsconcert georganiseerd in samenwerking met Prinsejarde Vols 1948, onderdeel van Cv de Grensülle, zoals omschreven in de jaarkroniek.
27-01-2002 Kerkgang met schutterij St. Paulus i.v.m. hun jaarlijks patroonsfeest.
09-02-2002 Opluisteren van de Kinderoptocht in de Mexicaner-kostuums.
10-02-2002 Opluisteren van de Sleuteloverdracht aan het gemeentehuis, traditioneel voor dit officiele gedeelte in uniform.
Tevens heeft onze drumband de Prinsejarde Vols muzikaal begeleid naar het huisadres van de prins i.v.m. het uitstellen van de wacht.
11-02-2002 Opluisteren van de grote optocht in de schitterende clowns-kostuums.
Ook vandaag weer heeft onze drumband de Prinsejarde Vols muzikaal begeleid naar het huisadres van de prins.
Hier is tevens een woord van dank op z 'n plaats aan het Steuncomité voor het perfect verzorgen van de carnavalskostuums. Dit jaar hadden zij extra veel werk omdat de kostuums door de regen in zowel de kinderoptocht als de grote optocht, erg nat waren geworden.
12-02-2002 De drumband heeft het Komitee Kengerkarnaval begeleid naar Zorgcentrum Langendael.
Carnavalsdinsdag, de dag van de harmonie. Vandaag werd door President, Henk van den Berg als nieuwe prins van de 'Moeziek ' uitgeroepen: Prins Bruno I (Bruno Herff). Tevens is Hans Crumbach op eigen verzoek afgetreden als elvenraad zodat hij zich beter op het bas-spelen kan concentreren. President Henk van den Berg heeft na rijk beraad met zichzelf en door een telepathische verbinding met Hans Pelzer, Theo Swertz aangewezen als nieuwe elvenraad. Hans Pelzer kon overigens wegens ziekte helaas dit jaar niet aanwezig zijn. De jeugd-elvenraad had dit jaar de keuze laten vallen op Prins Marc I (Marc Sparla). Met veel muziek en plezier werd met de kersverse Prins Bruno I en Prins Marc I door de cafés van Vaals getrokken. De perfect geregelde drankvoorziening was dit jaar in handen van de dames: Doris Crumbach, Birgit Knols, Karin Delnoye en Yvonne Lux.

Aldus vastgesteld President Jo Kern.
door Marco W. Fröhling, secretaris,
3 maart 2002