Jaarverslag 2000

VERENIGINGSKRONIEK OVER HET VERENIGINGSJAAR 2000 (165ste jaar)


In afwijking van wat vorig jaar is geschreven, dat het jaarverslag en het activiteitenoverzicht ook nog in handschrift zou worden bijgehouden, heeft het bestuur alsnog besloten dit niet meer te doen omdat de kroniek nu zowel digitaal als in afgedrukte vorm wordt bewaard.
Dit jaar hebben wij buiten ons jaarlijks programma van optochten en processies twee verenigingen naar de kerk gespeeld in verband met jubilea te weten: St. Jozefkoor b.g.v. hun 40 jarig bestaansfeest en het Koninklijk Mannenkoor St. Cecilia 1837 Vaals in verband met de huldiging van 8 jubilarissen. Daarnaast hebben wij gehoor gegeven aan een verzoek van de gemeente voor het meelopen in een optocht b.g.v. de EK-voetbalactiviteiten voor de jeugd van de hele gemeente Vaals en hebben wij onze medewerking verleend aan de feestelijke optocht georganiseerd door Schutterij St. Paulus Vaals samen met veel verenigingen uit de omgeving b.g.v. hun 400 jarig bestaan. Maar het evenement dat het meest afweek van ons jaarlijks programma en niet alleen de spelende leden maar zeker de organisatie het hele jaar door heeft bezig gehouden was het RaboProms Concert. Het concert heeft uiteindelijk plaatsgevonden op zondag 22 oktober 2000 om 17.00 uur in de tot concertzaal omgebouwde Tennishal Vaals. Deelgenomen aan dit concert hebben: de Koninklijk Erkende Harmonie St. Catharina Lemiers, Koninklijk Mannenkoor St. Cecilia 1837 Vaals, Mannenkoor CCK '74 Lemiers, popgroep 'Mirage ', de 3-mans band Escapade, de klassieke tenoor Heinz Keutgen uit Belgie, de popzangers Helen Moes, Gavino Tirotto en Maarten Driessen en natuurlijk de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals als organiserende vereniging. De presentatie was geheel in handen van de Vaalser conferencier Piet Meesters. Iedereen kan beamen dat dit een voor Vaals zeer uniek concert was dat alle verwachtingen van leden en publiek heeft overtroffen. Het programma wisselde steeds van het klassieke- naar het pop-genre hetgeen de succesformule van het alom bekende 'Nights of the proms ' in Antwerpen en Rotterdam is en ook hier in Vaals een vergelijkbaar succes wist te boeken. Het groot harmonieorkest (ca. 100 muzikanten) muciseerde enerzijds alleen in 'Also Sprach Zarathustra ', 'Carmen Ouverture ', 'L 'Arlesienne Suite Deel 2 & 4 ', 'Pini della via Appia ' en 'The symphonic Marches '. Maar anderzijds ook samen met het grote Mannenkoor (ca. 120 man sterk) in 'Conquest of paradise ', 'Limburg potpourri ' gearrangeerd door Hub Deitz en 'Pomp and Circumstances ' beter bekend als 'Land of hope and glory ' en samen met solisten en met solisten en popgroep Mirage in respectievelijk 'All I ask of you ', 'E lucevan le stelle ', 'Nessum Dorma ' en 'I 've got the music in me ', 'Unchain my heart ' en 'Written in the Stars '. Daarnaast heeft niet alleen de popgroep Mirage alleen gespeeld en met solisten in respectievelijk: 'Let 's Party ', What I Feel for You ' en 'Sacrifice ' en 'Through the Barricades '. Maar ook de band Escapade heeft nog twee nummers alleen gespeeld te weten: 'An Englishman in New York ' en 'Songbird '. Al met al een bijna 4 uur durend super concert dat alle aanwezigen zeer aansprak.
Maar hoe is het nu zover gekomen? Nou, eind 1999 heeft een groepje leden, bestaande uit Jo Kern, Herb Bülles, Huub Zegers, Eric Volders en ondergetekende Marco Fröhling, met elkaar overwogen om een uitdaging van de Rabobank aan te gaan. De Rabobank had nl. al bijna een jaar geleden het idee gedropt bij de verenigingen uit het Heuvelland om een soortgelijk Night of the proms te organiseren. Na een paar overleggen en een eerste begroting (toen nog ca.
fl. 15.000,=) is Jo en Marco naar de Rabobank gegaan om hierover te praten en natuurlijk met de vraag of de bank nog steeds bereid was als hoofdsponsor op te treden. De bank was aangenaam verrast en het bestuur van de bank stelde een maximum bedrag ter beschikking van fl. 20.000,=. Als locatie werd aan de binnenplaats van Hotel-Kasteel Vaalsbroek gedacht welke enkele keren per jaar overdekt is. Afspraken werden gemaakt maar definitieve afspraken lieten lang op zich wachten. Toen eindelijk iets concreets leek te komen van Vaalsbroek kwam de eerste grote tegenslag. De nagenoeg vastgelegde data in oktober waren onmogelijk omdat een evenement waarvoor de overkapping zou worden opgesteld geannuleerd was. Het aanbod was om te verschuiven naar begin december.

Dit was voor de organisatie niet acceptabel omdat op dat tijdstip de koren hun traditionele kerstconcerten hebben en dus ook de voorbereiding hiervoor. Daarnaast is de maand december toch al een dure maand in verband met de kerstinkopen.
Dit bericht kwam halverwege maart en zat men dus met een groot probleem. Waar kunnen we naar toe? De moed werd nog niet opgegeven en snel kwamen twee alternatieven. De Tennishal aan de Sneeuwberglaan of de St. Jozefkerk die in oktober toch al geruime tijd gesloten was. Er werd hieromtrent contact gezocht met de heer Voncken, eigenaar van de Tennishal en met het bisdom Roermond, eigenaar van de kerk. Beiden waren op een bepaald moment bereid om met ons mee te denken. Als organisatie ging onze voorkeur echter uit naar de Tennishal. En daar begonnen op later tijdstip al de volgende problemen. Omdat ook de heer Voncken zich geen voorstelling kon maken wat er allemaal op hem afkwam, misschien ligt die argwaan in het bloed van een verzekeringsagent, werden van zijn kant steeds meer voorwaarden gesteld en onkostendekking gevraagd. Snel hebben we pen en papier gepakt (of te wel tekstverwerker en printer) en een contract met de heer Voncken opgesteld zodat we niet voor verdere verrassingen zouden kwomen te staan, dachten we. Inmiddels was onze begroting aardig gestegen naar zo 'n slordige fl. 50.000,= maar nog steeds sluitend. En we wisten ook dat we er nog niet waren. Snel werd nagedacht over hoe men de inkomstenkant nog meer kon spekken. Helaas waren we door het locatieprobleem aan de late kant voor de co-sponsoring die pas in mei opgestart kon worden. De meeste grote bedrijven hebben dan hun ter beschikking staand sponsorgeld reeds verdeeld. Toch bleven er nog 2 co-sponsoren over, een aantal begunstigers en zeker niet te vergeten de Culturele Raad en de Gemeente Vaals allen samen voor een bedrag van iets meer dan fl. 10.000,=. Daarnaast moest de verkoop van advertenties voor het programmaboekje, de kaartverkoop en de drankomzet gedurende het concert de sluitende posten vormen. Toch is nog in een ver gevorderd stadium van de organisatie overwogen of gezien het kostenaspect het verstandig was om wel of niet door te gaan. Uiteindelijk is samen met de rest van het bestuur besloten, al kost het de vereniging fl. 5.000,= dan houden we er toch voor iedereen iets positiefs aan over. Zowel voor de leden, onze PR, de overige verenigingen als ook voor onze donateurs, de Vaalser Gemeenschap. De resterende tijd was kort (uiteindelijk 5 maanden voor de hele voorbereiding) en dus zeer kostbaar. Huub Zegers en Eric Volders hadden samen met onze dirigent Gerard sporken een prima repetitieschema opgesteld waar met iedereen rekening gehouden moest worden want er waren nou eenmaal veel verenigingen en personen die aan de uitvoering deel namen. Ook hebben zij een prachtig repertoire samengesteld hetgeen toch de kweekbodem moest zijn voor succes en de verrichte arbeid. Verder was door Huub Zegers een perfect werkschema voor materiaal en personeel gemaakt voor het ombouwen van de Tennishal. Alleen was meteen al aan het begin door andere partijen het afgesproken begintijdstip niet aangehouden waardoor zowel de vloerbedekking als het licht en geluid tegelijkertijd in de hal waren en het eerste chaos geboren was. Maar door gezamenlijk overleg en vooral de rust te bewaren werd ook dat probleem getekkeld. Zowel jong als oud hebben hard aangepakt waarvoor de organisatie heel erg dankbaar was. Pluimpje voor de leden. Het grootse probleem dat ons al die dagen achtervolgd heeft was de vloerbedekking ter bescherming van de tennisvloer. Zodra je een strakgetrokken baan de rug toekeerde zaten er alweer de hobbels in. De afdekkingsvloer hebben we zeker 5 keer voor meer dan de helft opnieuw moeten leggen. Maar ook hiervan hebben we geleerd. Eigenlijk was het hele project een leerproject want nog nooit was iets zo grootst georganiseerd door de harmonie. Ook al was ondergetekende zelf bij de organisatie van het concert betrokken dan nog durf ik te zeggen dat wij dit project met lof der jury hebben volbracht.
Ook de Rabobank was meer dan tevreden evenals het College van B&W waarvan we al snel een schriftelijk compliment toegestuurd kregen.
Ondanks een aantal zwaarwegende tegenslagen en de onvoorstelbare hoeveelheid werk vooraf en ook tijdens het opbouwen kan de harmonie trots zijn zoiets met zo 'n groot succes überhaupt gepresteerd te hebben.

Natuurlijk was er nog meer dan alleen het promsconcert en de jaarlijkse optochten en processies. De week voor pasen hebben we weer ons jaarlijks Lenteconcert gepresenteerd. Hierbij waren de ombouwwerkzaamheden van de sporthal in de Lindenstraat in een concertruimte wel niet te vergelijken met het RaboProms Concert maar ook hier is een georganiseerde werkgroep noodzakelijk. Andermaal is de muziekcommissie samen met dirigent Gerard Sporken erin geslaagd een geheel door de harmonie verzorgd concert te presenteren aan vrienden, liefhebbers en donateurs. Ook het intermezzo van de jeugdharmonie valt goed in de smaak bij het publiek en laat blijken dat het donateursgeld goed besteed wordt.
Doordat we dit jaar op het Ceciliafeest geen jubilarissen hadden was het bestuur van mening om van de zaterdagavond toch weer, net als vorig jaar, een gezellige feestavond te maken. Tijdens deze avond werden we door de uitbater van ons verenigingslokaal de heer Frans Meens nog rijkelijk getrakteerd op warme en koude hapjes en is het mede door het redelijk grote animo nog tot in de late uurtjes gezellig gebleven. Zondagochtend stonden we weer gereed om samen met zustervereniging Mannenkoor St. Cecilia 1837 Vaals de eucharistieviering van 11.15 uur bij gelegenheid van ons beider patroonsfeest muzikaal op te luisteren. De dirigent kon vandaag niet aanwezig zijn in verband met het 150 jarig jubileum van zijn Cäcilienchor an St. Nikolaus Eupen. Het korps speelde samen met de jeugdharmonie o.l.v. Bruno Herff de drie delen van de 'New Barok Suite ', met de opmerking dat een deel van de kerkgangers niet echt onder de indruk was van het eerste en het derde deel. Ter afsluiting hebben we wederom op verzoek van Pastoor Broekhoven een mars gespeeld. Na de mis werd gezamenlijk naar het verenigingslokaal vertrokken waar de tafels gedekt klaar stonden voor de traditionele frühshoppen. Tijdens deze frühshoppen werden Maurice Schreuder, Christian Kersten, Wolfgang Bettray en Ingmar Lux, waarvan de laatste twee helaas verhinderd waren, gehuldigd met hun 12 ½ jarig lidmaatschap van de harmonie. Frans Saive werd gehuldigd met zijn 40 jarig lidmaatschap en 55 jaar muzikant zijn. President Jo Kern reikte de bijbehorende oorkonden uit en voor Frans Saive was er natuurlijk nog de medaille voor 40 jaar lidmaatschap. Tevens werd Fred Deitz gefeliciteerd met zijn 25 jaar muzikant zijn waarvan de meeste jaren ten dienste van de harmonie. Ondanks zijn drukke bezigheid als beroepstrombonist aan het Stadtheater Aken kan de harmonie nog steeds een beroep op hem doen en als hij de tijd vindt komt hij graag de gelederen versterken. Na de vele felicitaties voor de jubilarissen was het weer tijd voor Frans Schmetz om op zijn unieke manier, middels een op rijm geschreven puzzel, de man of vrouw van het jaar 2000 bekend te maken. Dit jaar was de keuze van het bestuur gevallen op Marijn Kern. Niet alleen heeft zij veel energie gestoken in het zich bekwamen tot fluit spelen maar tevens is zij al geruime tijd bezig om tegelijkertijd hobo te leren bespelen. Momenteel speelt zij bij de harmonie fluit en bij de jeugdharmonie hobo. Zij kreeg van de vele aanwezigen dan ook een hartelijk applaus en via de ere-voorzitter de heer Wil Caubo de bijbehorende medaille. Frans Schmetz deelde ons nog mede dat oud directeur van de Rabobank en lid van de Club van 100 de heer Huib Kals nog steeds ernstig ziek is. Middels een door Frans Schmetz voorgelezen brief bedankte de heer Kals zich bij de harmonie voor haar medeleven en de mooie tijd en gezelligheid welke hij bij de harmonie steeds weer beleeft heeft en vereerde ons wederom met een sponsoring van fl. 1.000,=. Ook al was de sponsor niet aanwezig, werd hij toch bedankt met een daverend applaus van alle aanwezigen. Als intermezzo heeft de jeugdharmonie nog een deel van haar programma ten gehore gebracht.
Nadat ook de kastelein en zijn personeel bedankt waren met respectievelijk een fles drank en bloemen voor het kostenloos ter beschikking stellen van zijn zaaltje en de bediening is nog tot in de latere uurtjes doorgevierd.

Carnaval was voor de harmonie dit jaar weer bijzonder omdat de twee prinsen die over het üllerijk regeerden uit de gelederen van de harmonie afkomstig waren. Als grote prins was geproclameerd Prins John III (Pelzer) met zijn charmante hofnar Ilona (Pelzer-Mullenders). Beiden zijn lid van onze harmonie, John speelt al meer dan 25 jaar klarinet en zijn vrouw Ilona versterkt al bijna 4 jaar de trompettengroep. Als kinderprins werd dit jaar geproclameerd Prins Sean I (van Horck) met zijn zusje Sharon als hofnar. Sean is leerling op klarinet en speelt ook reeds mee in de jeugdharmonie. Als afsluiting van het verenigingsjaar heeft de harmonie alweer voor de 7de keer een carnavalsconcert op de been gezet, nu in het teken van Tirol. Tijdens dit concert waren ca. 60 leden en leerlingen op het podium verkleed als Tiroler. De humoristische presentatie was weer net als de afgelopen jaren in handen van Huub Zegers en Marco Fröhling. Voor ca. 600 toehoorders heeft de harmonie en de jeugdharmonie o.l.v. de drie dirigenten Gerard Sporken, Bruno Herff en Hub Deitz een prachtig programma gepresenteerd. Tijdens dit concert heeft Prins John III flink meegewerkt door maar liefs 8 keer de microfoon ter hand te nemen om de ene keer solistisch dan weer samen met anderen te zingen.
Het is niet altijd makkelijk om vandaag de dag als vereniging in welke categorie dan ook te overleven. Dit komt mede doordat het niet meer zo eenvoudig is mensen te motiveren zoals dat 10 jaar en nog langer geleden wel het geval was. De oorzaak is te zoeken in de veranderde maatschappelijke omstandigheden, langer werken, op andere tijden werken, televisie, noem maar op. Maar het ligt ook veel aan de mentaliteit van de leden, men heeft snel de neiging te zeggen ik heb geen tijd of nog erger ik heb geen zin. Als er een wil is iets te bereiken is er ook een weg te vinden dit te verwezenlijken.
Denken we bijvoorbeeld terug aan de optocht op carnavalszaterdag maar nog meer aan die op carnavalsmaandag waar wij als harmonie met zo 'n 65 personen meelopen in schitterende clownspakken, dan kunnen we toch trots zijn dat wij deel uitmaken van die groep en dus lid zijn van een mooie vereniging die zo lang mogelijk moet blijven bestaan. Want wie kan dit nog presteren hier in de regio om met een harmonie van dit formaat over straat te lopen. Ga er maar van uit, het zijn er maar heel weinig. Ook al zitten ze met 100 man op een concourspodium in de gemeenschap laten ze het veelal afweten. Daarom geeft in ieder geval het bestuur de moed niet op dat er toekomst is voor onze harmonie en zeker als we bezien dat een grote groep leerlingen zich aan het voorbereiden is om in het grote korps mee te mogen spelen.
Het bestuur heeft de vereniging in het afgelopen jaar in de volgende samenstelling geleid: president/voorzitter Jo Kern, secretaris en vice-voorzitter Marco Fröhling, penningmeesters Herbert Bülles, archivaris Hub Deitz, commissaris drumbandaangelegenheden Jacques Lux, commissaris databeheer en concerten Eric Volders, commissaris uniformering Hans Crumbach, commissaris voor algemene zaken Jacques Gehlen. Er werden 9 bestuursvergaderingen gehouden. De muzikale leiding was afgelopen jaar in handen van dirigent Gerard Sporken. Onder zijn leiding volgde de harmonie 38 repetities. Vice dirigent Bruno Herff leidde dit jaar 7 repetities. In het kader van de voorbereidingen voor het carnavalsconcert heeft ook Hub Deitz nog enkele malen een gedeelte van een repetitie geleid evenals Bruno Herff. In het kader van de voorbereidingen voor het RaboPromsConcert heeft ook Victor Vaessen, dirigent van de Kon. Erkende Harmonie St. Catharina Lemiers, nog enkele malen een gedeelte van een repetitie geleid.De jeugdharmonie en de drumband stonden onder de muzikale leiding van Bruno Herff. De jeugdcoördinatie was in handen van Huub Zegers, flink geassisteerd door Marjo Zegers en Stefanie Crumbach. De Stichting Evenementen Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals stond dit jaar voor het eerst onder het voorzitterschap en secretariaat van Pip Murer geassisteerd door Herbert Bülles en Eric Volders.


Activiteitenoverzicht van het verenigingsjaar 2000

26-03-2000 Repetitiedag jeugdharmonie in Jozefschool ter voorbereiding op het Lenteconcert.
14-04-2000 Inrichten van de gymnastiekzaal tot concertzaal en 's avonds generale repetitie voor het lenteconcert.
15-04-2000 Lenteconcert in de gymnastiekzaal aan de Lindenstraat (achter de kerk).
Er waren ca. 55 muzikanten op het podium. Het 'Steuncomité ' zorgde in de pauze voor koffie en frisdrank, hetgeen in de naastgelegen St. Aloysiusschool gereed stond voor muzikanten en bezoekers. Gedurende 3 uren is voor zo 'n 225 bezoekers weer een geheel door de harmonie zelf verzorgd concert gegeven, waarbij het korps o.l.v. Gerard Sporken haar beste ten gehore heeft gebracht.
Het concert werd geopend met een imposante compositie van Leonard Bernstein Overture to 'Candide ' als tweede werk is uitgevoerd 'Eartquake ' gecomponeerd door onze vice-dirigent Bruno Herff. Een muzikale expressie van een nietsvermoedende, feestende bevolking op een kermis die wordt getroffen door een aardbeving. Daarna was het de beurt aan componist Mark Smerdon met de compositie 'Wind & Tree ' waarbij hij zich heeft laten inspireren door een gedicht van Sara Smerdon. Dit rustgevend werk werd vlak voor de pauze gevolgd door een op Westafrikaanse volksmuziek gebaseerde compositie met een geweld aan slagwerk 'Africa: ceremony song and ritual ' van Robert W. Smith. Hierin zijn duidelijk herkenbaar verwerkt de traditionele afrikaanse dansmuziek, ceremoniele religeuze thema 's en uit overleving stammende liederen. Na de pauze was het eerst de beurt aan de jeugdharmonie o.l.v. Bruno Herff. Zij openden met 'Ballad for Band ' wederom van de hand van Bruno Herff gevolgd door de 'Peer Gynt Suite ' van Edvard Grieg en afgesloten met 'Saxophonic Boogie ' van John Edmondson met als solisten vijf aankomende saxofonisten. Na de jeugdharmonie heeft het korps samen met de jeugd gemuciseerd. O.l.v. haar dirigent Gerard Sporken werd van wal gegaan met een snelle mars welke gecomponeerd is door Malcolm Arnold bij de gelegenheid van de inwijding van een reddingbootstation in Cornwall in 1968 met de titel 'The Padstow Lifeboat '. Het repertoire werd vervolgd met 'Charles Chaplin ' een arrangement van Marcel Peeters met muziek uit de film 'Limelight ' (1952), waarin Charly Chaplin niet alleen schittert als acteur, maar ook als componist van de vele bekende melodieen uit deze film.
Hierna was het de beurt aan onze eigen vibrafoon-virtuoos Bruno Herff als solist in 'A tribute to Lionel Hampton ' van André Waignein. Tot slot van dit prachtige concert speelde de harmonie een potpourri van melodieen uit de gelijknamige film van Walt Disney 'The Jungle Book ' een arrangement van John Moss. Een superieur concert dus waar we zeker met trots op terug kunnen kijken.
28-04-2000 De jeugdharmonie o.l.v. Bruno Herff verleende haar medewerking aan het 'Oranjeconcert ' georganiseerd door het Jongeren Ensemble Vaals o.l.v. Paul Bindels.
29-04-2000 Opluisteren optocht in verband met Koninginnedag. Helaas een heel slechte opkomst voor een activiteit welke elk jaar op dezelfde dag valt en waar dus iedereen lang van te voren rekening mee kan houden in zijn of haar agenda.
In totaal waren wij met 27 muzikanten waarvan de helft jeugdleden. Hierdoor zijn wij in plaats van in rijen van 4 in rijen van 3 door Vaals gemarcheerd.
07-05-2000 Muzikale begeleiding St. Jozefkoor naar kerk en feestlokaal b.g.v. hun 40 jarig bestaansfeest.
Na deze muzikale bijdrage hebben wij na lange tijd nog eens een foto door Foto Kaldenbach Vaals laten maken van de hele harmonie inclusief leerlingen.
Als locatie voor de foto was gekozen voor de grote trappen tussen de Kopermolen en het Gemeentehuis (achterkant Kopermolen). 14-05-2000 Kerkgang met Koninklijk Mannenkoor St. Cecilia 1837 Vaals in verband met de huldiging van 8 jubilarissen van onze zustervereniging.
01-06-2000 Opluisteren van de Kindercommunie in de St. Jozefparochie, de harmonie was bijzonder goed vertegenwoordigd.
In de St. Jozefkerk hebben die dag voor het laatst kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen omdat deze kerk per 19 juni 2000 definitief gesloten werd.
04-01-2000 Opluisteren optocht i.v.m. EK-voetbal activiteiten voor de jeugd van Vaals en het spelen in de pauzes van de jeugdwedstrijden. Deze festiviteit is door de gemeente Vaals georganiseerd vanwege het verblijf van de 'Deutsche Manschaft ' op Hotel-Kasteel Vaalsbroek. Aan de optocht werd ook muzikaal deelgenomen door de harmonie St. Martinus uit Vijlen.
09-01-2000 Serenade bij gelegenheid van het huwelijk van ons lid en secretaris
Marco Fröhling en Heidi Hamers. Voor deze serenade is samen gemuciseerd met de Koninklijk Erkende Harmonie St. Catharina Lemiers vanwege de muzikale verbondenheid welke Marco ook met deze harmonie heeft. In totaal waren zo 'n 75 muzikanten aanwezig.
11-06-2000 Opluisteren van de Kindercommunie in de St. Paulusparochie.
18-06-2000 Opluisteren processie te Holset. Het was een eigenlijk veel te warme dag maar desondanks is er na de processie in de pastorietuin nog lang en gezellig met de deelnemende verenigingen gedronken, gezongen en muziek gemaakt.
02-07-2000 Opluisteren processie te Vaals.
In verband met de reeds genoemde sluiting van de St. Jozefparochie is vanaf deze keer het begin en eindpunt van de processie in de St. Paulusparochie.
04-07-2000 Laatste repetitie voor de zomervakantie.
08-07-2000 Het voor vandaag geplande zomerconcert op de parkeerplaats van ons verenigingslokaal café-restaurant Suisse is letterlijk in het water gevallen door flinke regenbuien.
15-08-2000 Een koper-ensemble bestaande uit; Peter Sparla sr., Eric Volders, Pip Murer, Marco Gulpen, Rico Schijns, Eric Hellebrand, Ramon Bertrand en Herbert Bülles, luisterden de mis aan de Lourdesgrot muzikaal op b.g.v. Maria Tenhemelopnemen. De opbrengst van fl. 50,= is weer in de kas van de harmonie gedeponeerd. Tevens was vandaag de eerste repetitie na het zomerreces.
10-09-2000 Opluisteren van een feestelijke optocht met veel muziekgezelschappen en schutterijen uit de omgeving in verband met het 400 jarig jubileum van Schutterij St. Paulus Vaals.
19-10-2000 Na de voorlaatste repetitie voor het mega-evenement het RaboProms Concert zoals omschreven in de jaarkroniek is men op deze donderdagavond om ca. 22.00 uur gestart met de enorme klus, het ombouwen van de Tennishal Vaals in een super concert-arena. Het ombouwen heeft tot kort voor het concert geduurd.
21-10-2000 Generale repetitie in Tennishal Vaals aan de Sneeuwberglaan (naast Spuugh).
Inmiddels zijn podium, lichtinstallatie, geluidsinstallatie, vloerafdekking en stoelen aanwezig. Maar er liggen nog veel kleine werkzaamheden te wachten om het geheel volgens een uitstekende planning af te werken.
22-10-2000 De grote dag is aangebroken. De zaal is nagenoeg uitverkocht. Van de 850 zitplaatsen zijn er 63 niet bezet. Klokslag 17.00 uur start Piet Meesters met de presentatie van het voor Vaals zeker uniekste concert tot nu toe het RaboProms Concert 2000. Een gedetailleerde omschrijving is terug te vinden in de jaarkroniek.
18-11-2000 +
19-11-2000 Viering van het traditionele Ceciliafeest zoals omschreven in de jaarkroniek.

09-12-2000 Een koperensemble heeft tijdens de kerstviering van de Aloysiusschool en van het Comité Kengercarnaval kerstliederen gespeeld. Dit ensemble bestond uit Rico Schijns, Ramon Bertrand, Roy Packbeers, Brian Franssen, Eric Volders en Bruno Herff.
09-12-2000 De jeugdharmonie is één van de deelnemende concerterende jeugdharmonieen op het jeugdharmonie treffen in Hergenrath b.g.v. het 25 jarig bestaansfeest van de jeugdharmonie Hergenrath.
16-12-2000 Een ander koper-ensemble heeft op de kerstviering van de Brandweer kerstliederen gespeeld. Dit ensemble bestond uit Herb Bülles, Pip Murer, Hans Pelzer, Ramon Bertrand, Rico Schijns en Roy Packbeers.
24-12-2000 In de kerstnacht heeft traditioneel een koper-ensemble op een groot aantal plaatsen in Vaals kerstliederen gespeeld. Dit jaar bestond de groep uit René Murer, Rico Schijns, Ramon Bertrand, Roy Packbeers, Brian Franssen, Eric Volders en Bruno Herff. Gezien het aantal jeugdige leden in deze groep is de toekomst voor deze in Vaals zeer gewaardeerde traditie gewaarborgd.
30-12-2000 De jeugdcommissie te weten: Huub Zegers, Marjo Zegers en Stefanie Crumbach hebben in samenwerking met het Steuncomité een familiaire kerstviering georganiseerd waar uiteraard de jeugd weer centraal stond. Na een leuke wandeltocht werden, in het vernieuwd zaaltje van welzijnsgebouw de 'Auw Sjoeel ' aan de Lindenstraat, kerststollen, cake, koffie en warme chocomel geserveerd. Tijdens het genot van deze heerlijkheden kon geluisterd worden naar de kerstklanken van de jeugdharmonie en diverse ensembles van leerlingen. Natuurlijk bracht ook de kerstman een bezoek aan de kerstviering en kreeg elk kind een cadeau en een zak snoep mee naar huis. Tijdens de aanwezigheid van de kerstman speelde een koperensemble van de harmonie nog enkele kerstliederen.
05-01-2001 Spokentocht voor leden van de jeugdharmonie en de leerlingen, georganiseerd door de jeugdcommissie en de al wat oudere leden van de jeugdharmonie.
13-01-2001 Opluisteren van de prinseproklamatie van het Comité Kengercarnaval door de jeugdharmonie o.l.v. Bruno Herff. Aan het eind van deze carnavals 'zitsoeng ' werd als kinderprins geproklameerd, Prins Sean I (van Horck) en als hofnar zijn zusje Sharon. Sean is leerling van de harmonie en speelt reeds mee bij de jeugdharmonie. Een week eerder werd Prins John III (Pelzer) geproklameerd als prins van Cv De Grensülle en als hofnar zijn charmante vrouw Ilona (Pelzer-Mullenders). Beiden zijn lid van onze harmonie en John zelfs al meer dan 25 jaar.
14-01-2001 Serenade met een bijna voltallige harmonie bij gelegenheid van de receptie van onze gewaardeerde leden Prins John III en zijn hofnar Ilona van Cv De Grensülle.
20-01-2001 Generale repetitie t.b.v. het carnavalsconcert in de feesttent van Cv de Grensülle.
21-01-2001 Carnavalsconcert georganiseerd in samenwerking met Prinsejarde Vols 1948, onderdeel van Cv de Grensülle. Het thema van dit carnavalsconcert was Tirol waarvoor iedereen voorzien werd van een tirolerhoed en voor de rest van de kleding een beroep was gedaan op de eigen kleerkast en fantasie. Uitgevoerd werden: Einzug der Gladiatoren, Leichte Kavalerie van Frans von Suppé, een Oecher Potpourri gezongen door Trudy Meyers, Frans Schmetz en Hans Pelzer, Sonniges Spanien, een Völser Potpourri bestaande uit: Wenn ut klinkt, A jen Himmelsdeur en Ut Klöksje gezongen door Prins John III, Brigit Pelzer, Nicole van Weert en Marco Fröhling, Regenboog gezongen door Prins John III en Brigit Pelzer, Speedy Gonzales, I will survive gezongen door Nicole van Weert, Fliegermarsch gezongen door Prins John III, Henk van den Berg en Maurice Delnoye en als laatste voor de pauze: You never walk alone gezongen door Prins John III.


Na de pauze werden uitgevoerd: Radetsky Marsch, een Kölsche potpourri bestaande uit: Echte vrunde, In Köln am Rhing en Wasser von Kölle, gezongen door: Frans Schmetz en Marco Fröhling, Kufstein Lied gezongen door Gerda Bülles, Festwies Polka, Der Anton aus Tirol gezongen door Maurice Delnoye, Wenn de Tswerje oes de berje gezongen door Trudy Meyers,
Drumbo aus Tirol instrumentaal begeleid door de familie Pelzer, Hans, Clemens en Jacques, Sounds from Italy (3 tenoren) gezongen door Prins John III, Henk van den Berg en Maurice Delnoye, Eimol Prinz zo sin gezongen door Henk van den Berg, John Pelzer, Jacques Schwanen, Marco Fröhling, Stefan Schmetz en Sean van Horck, allen prinsen of oud-prinsen van Cv De Grensülle afkomstig uit 'De Moeziek ', en tot slot werd Bye, bye my love gespeeld. Tijdens het slotnummer werd door de presentatoren het concert afgekondigd. Hierna heeft de harmonie nog 3 toegiften gegeven te weten Banjoman gezongen door Prins John III, Slavenkoor en natuurlijk samen met Prins John III en zijn gevolg het carnavalslied van Vaals, Vols pakt oes. Wederom een schitterend en massaal bezocht carnavalsconcert.
Dit concert stond onder de leiding van de drie dirigenten Gerard Sporken, Bruno Herff en Hub Deitz waarbij vermeld dient te worden dat laatstgenoemde andermaal een groot deel van de arrangementen heeft geschreven welke in grote mate bijdragen aan het succes van dit concert.
28-01-2001 Kerkgang met schutterij St. Paulus i.v.m. hun jaarlijks patroonsfeest.
24-02-2001 Opluisteren van de Kinderoptocht in de Mexicaner-kostuums.
25-02-2001 Opluisteren van de Sleuteloverdracht aan het gemeentehuis, traditioneel voor deze plechtigheid in uniform.
Tevens heeft onze drumband de Prinsejarde Vols muzikaal begeleid om vanaf de Suisse naar het huisadres van de prins te marcheren, in dit geval resideerde Prins John III bij zijn ouders in de Dr. Schaepmanstraat te Vaals.
26-02-2001 Opluisteren van de grote optocht in de schitterende clowns-kostuums.
Ook vandaag weer heeft onze drumband de Prinsejarde Vols muzikaal begeleid om vanaf de Suisse naar het huisadres van de prins te marcheren.
27-02-2001 Carnavalsdinsdag, de dag van de harmonie. Vandaag werd, na een zeer emotionele dankrede van 'sjtimmoengs-kanone ' Prins Herb I, door President, Henk van den Berg en Raad van Elf, Hans Crumbach als nieuwe prins van de 'Moeziek ' uitgeroepen: Prins Theo I (Theo Swertz, tamboer-maitre).
Voor het eerst werd door Bruno Herff met nog enkele elvenraadsleden van de jeugdharmonie een jeugdprinses geproklameerd. Dit jaar was de keuze gevallen op Prinses Jennifer I (Jennifer Knols, klarinettiste in de jeugdharmonie).
Met veel muziek en plezier werd met de kersverse Prins Theo I en Prinses Jennifer I door de café 's van Vaals getrokken waar overigens verder weinig 'carnavalsjekke ' te bespeuren vielen. De perfect geregelde drankvoorziening was voornamelijk in handen van de dames Doris Crumbach, Birgit Knols en Renate Adler.
Als afsluiting van de dag werd genoten van het prinsediner in de vorm van rijkelijk belegde boterhammen welke waren gesponsord door Marco en Monika Delnoye van café 't Vereinshoes in Koperstraat.


Aldus vastgesteld President Jo Kern.
door Marco W. Fröhling, secretaris,
4 maart 2001.