JAHRESBERICHT 1938

JAHRESBERICHT 1938

BESTUUR, LEDEN, ASPIRANTEN

Het bestuur en de lijst van actieve leden bleef in 1938 ongewijzigd. Als nieuwe aspiranten worden twee trombonisten vermeld, Leo Jungbluth en Hub. Niessen.


NIEUWE MUZIEKSTUKKEN

Bij de nieuwe werken van dat jaar zit weer een (voorons ouderen) bekende compositie, namelijk 'Ein Fest in Aranjuez', Spanische Fantasie, van Demersemann. Het was een moeilijk, maar goed in het gehoor liggend spektakelstuk, door de leden graag gespeeld, waarmee de harmonie ook na deoorlog onder dirigent Nic. Schlangen, die de ontbrekende saxofoonpartijenschreef, nog veel succes had. Misschien wordt dit werk nog eens uitgevoerd in een concert dat geheel gewijd is aan harmoniemuziek uit vroeger tijden.


EVENEMENTEN

De harmonie nam deel aan muziekfeesten te Gracht-Spekholzerheide (3 juli), in Kerkrade bij de 'Auw Harmonie' (17 juli) en in Vijlen (24 juli).Op 30 en 31 juli organiseerde de Vaalser harmonies amen met het mannenkoor St. Cäcilia een groot feestconcert met medewerking van twee 'koelkapelle', namelijk het Harmonie-orkest van Staatsmijn Wilhelmina en het Harmonie-orkest van de Oranje Nassau Mijnen. Bij gelegenheid van het huwelijk van archivaris Leo Mommers was de volledige harmonie present voor het spelen van een serenade. Daarna feestten de collega-muzikanten samen met het bruidspaar tot in de kleineuurtjes door. Op 4 september concerteerde St. Caecilia bij gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van H. M. Koningin Wilhelmina. Deviering werd op 6 september voortgezet met 3 optochten: 's morgens optocht metde Vaalser jeugdverenigingen, 's middags was er een kinderoptocht en in deavonduren een fakkeloptocht.Het jaarlijkse winterconcert werd gegeven op 22januari 1939 in de zaal van het patronaat met een uitzonderlijk zwaar programma, zoals u hiernaast kunt zien. Op 29 januari vond de jaarlijkse kerkgang van de Koninklijke Schutterij St. Paulus plaats. Na afloopvan de hoogmis trok men gezamenlijk naar het verenigingslokaal van de familie Dautzenberg in de Bergstraat, waar de traditionele toespraken van de tweevoorzitters gevolgd werden door het ledigen van de nodige glaasjes bier.


Laatste verslag in het Duits

'Jahresbericht über das Vereinsjahr 1939' is het laatste jaarverslag in de 'Chronik' dat in de Duitse taal werd geschreven.De auteur is Leo Sparla, die destijds secretaris van de harmonie was. Als slotstuk van de Duitstalige geschiedschrijving leek dit jaarverslag mij interessant genoeg om volledig in deze bewerking te worden opgenomen.


Concourswerken

De uitgevoerde werken van de overige deelnemendeverenigingen aan de hierboven genoemde concerten worden hier niet allemaalo pgesomd. Een uitzondering wil ik maken voor het programma van het 'Harmonie-Orkest der Oranje-Nassau Mijnen' uit Heerlen. Dit befaamde orkest voerde namelijk zeven concourswerken uit. Dat waren:

4e Afdeling: Oranje-NassauMarsch Piret
3e Afdeling: Suleika, danseorientale Langlois
2e Afdeling: Feestmarsch Vlessing
1e Afdeling: Finlandia,ouverture Sibelius
Afd.Uitmuntendheid: Danza del Ore (Urenballet) Ponchielli
Eere-Afdeling: Espana Rhapsodie Chabrier
SuperieureEere-Afd: 1. Präludien,Symphon. Dichtung Fr. Liszt
2. CapricioItaliano Tschaikowsky

Bij het laatste werk staat een aparte notitie: Verplicht nummer voor het orkest in deze afdeling 1933; bekroond met 150 van de 150 punten.