JAHRESBERICHT1937

JAHRESBERICHT1937
14 maart 1937 - 15 maart 1938


LEDEN EN ASPIRANTEN

Aan het eind van dit verenigingsjaar telde deharmonie 29 leden. In de loop van het jaar was één lid op grond van herhaaldeovertredingen van statutaire bepalingen van de ledenlijst geschrapt. Bij deaspiranten ontdekken wij de bekende naam Hub. Recker (hoorn). Hij was pas opiets hogere leeftijd begonnen met het bespelen van een instrument. Hij kreeglater grote bekendheid als humorist.Het bestuur bleef ongewijzigd.


NIEUWE WERKEN

Door enkele leden werden muziekstukken, o.a.polka's en een galop, aan de vereniging geschonken. Een opvallende titel in delijst van nieuwe werken is de o ­ns allen welbekende ouverture 'Die Macht desSchicksals' van Verdi.


EVENEMENTEN

Naast de traditionele bezigheden was er genoegwerk aan de winkel. Bijvoorbeeld: Optreden bij een muziekfeest van harmonie St.Gertrudis te Wylre, die het jaar daarvoor aan de jubileumfeesten in Vaals had meegewerkt. Het 100-jarig bestaansfeest van het Vaalser mannenkoor St. Caecilia, dat zoals bekend een jaar later dan de harmonie was opgericht. Het feest werd op 7, 8 en 14 augustus in grote stijl gevierd. Hetverbaast ons dat het koor voor het galaconcert op de laatste feestdag geen koor,maar een harmonie had uitgenodigd, maar dan wel met een grote faam, namelijk het Muziekcorps van Staatsmijn Wilhelmina uit Terwinselen.Op zondag 29 augustus was de harmonie tweemaal actief, 's morgens voor de huldiging van twee paters Camillianen aan de Heuvel die hun 40-jarig priesterschap vierden, en 's namiddags voor een concert b.g.v.Koninginneverjaardag. Op 24 oktober vierde de toneelvereniging Dilettanten-Bond haar 40ste 'Stiftungsfest'. Bij die gelegenheid voerde de harmonie o.a. uit: de ouverture 'Dichter und Bauer' van Suppé en 'Auf einem persischen Markt' van Ketelby. Het winterconcert van 23 januari 1938 werd weer eensucces, onder meer dank zij het solistische optreden van een xylofonist uit Akenen van 'eigen kweek' Jos. Wijlands. Als klap op de vuurpijl gaf de Dilettantenbond een uitvoering van 't bekende dialectstuk 'Et Moddere-Jöngsje'. Op 1 februari was de harmonie met veel plezier intouw bij gelegenheid van de viering van de geboorte van o ­nze huidige koningin,toen Prinses Beatrix.

Programma van het WINTERCONCERT op 22 januari1939in de zaal van het patronaat onder leiding van Franz Wurdack

Einzug der Gäste im Wallhall aus 'Rheingold' R. Wagner
Waldnacht,romantische Suite in 5 Sätzen E. Röhrig
1. Dämmerung
2. Mondscheinreigen
3. Intermezzo(Schlafendes Reh)
4. Mitternachtzug
5. Walderwachen
BerühmteVariationen, Solo für Flöte mit Orchesterbegleitung, Solist H. Horsch E. Paudert
Ein Fest in Aranjuez, spanische Fantasie J. Demersemann
Ouvertüre zur Oper 'Das Glöcklein des Eremiten' A. Mailart
Grosses Potpourri nach Motiven des Singspiels 'Das Dreimäderlhaus' F. Schubert
Solo für Saxophonmit Orchesterbegleitung 'Die Seerose', Fantasie, Solist N. Dejalle Gadenne
Fackeltanz Nr. 1in B-Dur G. Meyerbeer

DILETTANTEN-BUND: 'Der jäcke Wälsch',

urkomischer Schwank in Aachener Mundart von H.Jansen