BESTUURSPERIKELEN

Het jaar, voorafgaand aan het EEUWFEEST van onze harmonie, kende een reeks van problemen, vooral te wijten aan het o ­nvoldoendefunctioneren van het secretariaat.

Bestuursverkiezing Voorzitter: Leo Maassen
op 15 maart 1935: 2e voorz.: Leo Sparla
Penningm.: Jos. Bröcheler
Secretaris: Hub. Horsch
Archivaris: Leo Mommers
Nieuw bestuur na extra- Voorzitter: Leo Maassen
Vergadering op 20okt.: 2e voorz.: Joh. Hellebrand
Penningm.: Jos. Bröcheler
Secretaris: Leo Sparla
Archivaris: Leo Mommers

Leo Sparla, die in oktober het werk van desecretaris op zich moest nemen, was niet in staat om een volledig jaarverslag teproduceren. Hij was wel zo discreet dat hij de problemen m.b.t. het functioneren van zijn voorganger in zijn korte verslag niet uitvoerig vermeldde. Hij beperktezich tot de tekst:..... Wegen Ermangelung des Schriftführers konnte dieser Jahresbericht nicht vollständig aufgeführt werden .....


UIT DE LEDENLIJST

In de ledenlijst over het verenigingsjaar 1935worden 31 muzikanten genoemd, waarvan er drie tijdens de jaarvergadering van 15maart waren geballoteerd: Stephan Franssen (klarinet), Nic. Dejalle (saxofoon,op 24-jarige leeftijd overleden) en Franz von Ameln (bariton).Op de buitengewone vergadering van 20 oktober werdFranz von Ameln, een man met een gedegen theoretische muziekopleiding, totvice-dirigent benoemd (in die tijd was zijn titel 2. Kapellmeister), waarmee hijde opvolger werd van Jos. Bröcheler die deze functie sinds 1913 had bekleed.Vermeldenswaard is ook dat de harmonie voor heteerst in haar bestaan over drie trombonisten beschikte in de personen van ArnoldDeitz, Leo Maassen en Theo Recker. Ze bespeelden overigens ventieltrombones;schuiftrombones waren in die jaren bij harmonie-orkesten nog nauwelijks bekend.De eerste schuiftrombone kreeg Arn. Deitz die daarvoor ging studeren bij eenberoepsmusicus in Aken, de heer Sandvoss.


WINTERCONCERT

Op 19 januari 1936 werd in het patronaat hetjaarlijkse winterconcert gehouden. Omdat toen net het jaar van het belangrijkeeeuwfeest was begonnen, kondigde de harmonie dit concert aan als Openingsconcertvan het 100-jarig bestaan.