JAHRESBERICHT1934

JAHRESBERICHT1934
18 maart 1934 - 15 maart 1935


TIJDELIJK VOORZITTER

Om redenen van persoonlijke aard legde Jos.Creusen de voorzittershamer neer. Om uit de impasse te raken, verklaarde Arnold Deitz zich bereid het voorzitterschap op zich te nemen, maar slechts voor detijd van één jaar.Bij de aspiranten vinden we de naam van Jos.Wijlands, in later jaren een klarinettist van uitzonderlijk formaat.Als lid werd Hans Counotte opgenomen, die toenwaldhoorn speelde.


JUBILARISSEN

Er waren in 1934 weer twee belangrijkejubilarissen te huldigen en wel: Th. Recker, erevoorzitter van de vereniging,wegens 60-jarig lidmaatschap en Jos. Recker, wegens 50-jarig lidmaatschap.Tijdens een bijeenkomst op Paasmaandag na dehoogmis werd een comité samengesteld om een passende huldiging voor dejubilarissen voor te bereiden. Dit comité bestond uit 3 actieve leden en 3donateurs. De feestelijkheden zouden worden gehouden op 14 en15 juli van dat jaar. Op zaterdag 14 juli werd ter ere van dejubilarissen een feestavond georganiseerd in de zaal van het Vaalser Gesellschaftshaus (Gillissen) m.m.v. de plaatselijke verenigingen en in tegenwoordigheid van burgemeester Rhoen en pastoor Knops. Hoogtepunt van de avond was de benoeming van Jos. Recker tot erelid. Daags daarna was er eerst een plechtige hoogmis en vervolgens Frühschoppen in het verenigingslokaal. In de namiddag trok men in optocht naar de pastoorsweide in de Lindenstraat, waar een volksfeest plaatsvonden waar achtereenvolgens werd geconcerteerd door de harmonieen van Vijlen,Lemiers en Mechelen.


VERDERE EVENEMENTEN

Op 19 augustus concerteerde de Vaalser harmonieop verzoek van de burgemeester in de nabijheid van de Wilhelminatoren. Ditgebeurde in het kader van een landelijke marathonmars, die op het hoogste puntvan Nederland een rustpauze voor de deelnemers had ingelast. Het winterconcert op 3 februari 1935 werd gehouden met medewerking van het Gemengd Koor en de toneelvereniging Dilettanten-Bond.Op het programma stonden o.a. de Egmont Ouverture van Ludwig van Beethoven en 'PHARAO', een compositie van W. Neumann voor koor en orkest. Het familiefeest op 24 februari vermeldt de medewerking van de komiek "d'r Nades vanjene Kelmis".Voor de rest van de avond zorgden de leden zelf voor Unterhaltung. De dameskonden deelnemen aan een gratis verloting en er werden tombola-loten verkocht voor 5 cent per stuk.