JAHRESBERICHT 1932

JAHRESBERICHT 1932

20 maart 1932 - 26 maart 1933


BESTUURSVERKIEZING

Tijdens de jaarvergadering van 20 maart 1932 werd een nieuw bestuur gekozen. De heer H. Manns, die 18 jaar de vereniging had geleid, was niet herkiesbaar. Hij deed vrijwillig afstand wegens gevorderde leeftijd. Het bestuur was nu als volgt samengesteld:

1e voorzitter: Jos. Creusen
2e voorzitter: Th. Delhaes
penningmeester: Jos. Bröcheler
secretaris: Leo Maassen
archivaris: Leo Mommers

Dirigent was de heer W. Neumann.
Bij de aspiranten ontdekken we Theo Recker en Hans Counotte.
Ludwig Niessen stapte van klarinet over op hobo.
In de loop van het jaar overleed Wilh. Meesters, bassist van de harmonie.


BELANGRIJKE EVENEMENTEN

28 maart (Paasmaandag) Hoogmis voor de levende en overleden leden van de harmonie. Daarna trok men naar het verenigingslokaal waar een bijeenkomst plaats vond met officieel afscheid van voorzitter H. Manns en installatie van zijn opvolger, Jos. Creusen. Zoals in die tijd gebruikelijk, was ook een afvaardiging van de donateurs ("inaktive Mitglieder") bij deze bijeenkomst present.
Namens het bestuur voerde Jos Bröcheler het woord en blikte reeds vooruit op de viering van het 100-jarig bestaan van de Caecilien-Harmonie in 1936. Hij besprak ook de plannen voor het aanschaffen van een nieuw verenigingsvaandel bij gelegenheid van het komende eeuwfeest. Dhr. Laufenberg deelde namens de donateurs mee dat deze bereid waren de financiële acties voor een nieuw vaandel te ondersteunen.
10 april Concert ter ondersteuning van de plaatselijke liefdadigheidsinstellingen.
24 april Volksconcert op het Wilhelminaplein.
8 mei Concert bij het paardenrennen van de Vaalser Ruiterclub.
9 mei Serenade in Lemiers naar aanleiding van de eerste prijs die harmonie St. Catharina op een concours in Son bij Eindhoven had behaald.
18 juni Deelname aan een festival van harmonie St. Martinus te Vijlen.
26 juni Serenade voor de nieuwe bisschop, Mgr. Lemmens, bij diens eerste officiële bezoek aan onze woonplaats.
3 juli Neomist Johann Schiffers, muzikale begeleiding voor en na de hoogmis, en serenade in de namiddag aan zijn woning.
10 juli Tweede volksconcert op het Wilhelminaplein.
17 juli Zomerfeest met volksvermakelijkheden en kinderspelen op de pastoorsweide in de Lindenstraat.
24 juli Uitstapje naar Monjou (Monschau) van de leden met familie en kennissen. De tocht werd met twee bussen gemaakt.
21 augustus Vaandelwijding van de 'Kath. Arbeiter Verein St. Paulus'. Op verzoek werd de harmonie in 2 groepen gesplitst, die afzonderlijk in de optocht speelden.
28 augustus Derde volksconcert op het Wilhelminaplein.
31 augustus Concert bij gelegenheid van Koninginneverjaardag.
9 oktober Opluistering van een feestavond bij het 50-jarig jubileum van de Vaalser Ruiterclub.
4 december Muzikale begeleiding van Sint Nicolaas bij zijn rondgang door Vaals met huis-aan-huiscollecte door de Vincentiusvereniging.
26 december Opluistering van het 'Stiftungsfest' van de Dilettanten-Bond.
15 januari 1933 Jaarlijks winterconcert in het patronaat aan de Tentstraat. Medewerking verleenden het Gemengd Koor en de Dilettanten-Bond.