JAHRESBERICHT 1931

JAHRESBERICHT 1931


22 maart 1931 - 20 maart 1932


BESTUURSWIJZIGING 

De samenstelling van het bestuur werd op één plaats gewijzigd: de functie van secretaris ging van Wilhelm Recker over op Leo Maassen. Voor de lezer van de kroniek wordt het er niet gemakkelijker op; schrift en spelling van de nieuwe secretaris zijn niet bepaald voorbeeldig te noemen. Dat doet niets af van ons respect voor de heer Maassen, die na de oorlog, naast zijn rol als spelend lid, jarenlang de voorzittershamer hanteerde.
Dirigent bleef W. Neumann.
Bij de aspiranten duiken enkele bekende gezichten op, namelijk Frans Pelzer, Peter Murer en Theo Manns.


EVENEMENTEN 

12 april: Deelname aan een liefdadigheidsconcert, georganiseerd door het Groene Kruis, waarvan de netto-opbrengst bestemd was voor de bestrijding van tuberculose.
10 mei: Volksconcert met o.a. de veelgespeelde werken: Fackeltanz van Meyerbeer, Marinarella van Fucik en Alessandro Stradella van Flotov.
23 mei: Bruiloft van mijn ouders, Arnold Deitz en Trautchen Jaeger. Na de serenade was de hele harmonie te gast op het feest.
21 juni: 'Wiesenfest'in de Wolfhaag, in de kroniek als volgt beschreven:
..... Gegen 5 Uhr versammelten sich die Mitglieder, ihre Familien, Freunde und Bekannten in der verzierten Festwiese in der Wolfhaag, die freundlichst von Herrn Mommers zur Verfügung gestellt worden war. Dann wurde begonnen mit den verschiedenen Volksverlustigungen für Jung und Alt, wo sich ein jeder mal gut und billig amusieren konnte. Dann wurde bei einbrechender Dunkelheit der Heimweg mit Musik und Lampions angetreten.
Herzlichen Dank für die Mitglieder, die das Fest veranstaltet haben, besonders für ihren Anführer, Herrn Hubert Pelzer .....
19 juli: Deelname aan een festival in Lemiers.
16 augustus: Vaandelwijding van de sportvereniging ATSV.
30 en 31 augustus: Twee openluchtconcerten b.g.v. de verjaardag van Koningin Wilhelmina, met volledig verschillend programma.
28 oktober: Begrafenis van oud-pastoor H. Kreutzer.
3 januari 1932: Concert op feestavond van het mannenkoor St. Cäcilia b.g.v. het zilveren verenigingsjubileum van hun voorzitter J. Lennertz.

17 januari 1932: Concert in 't patronaat met huldiging van Jos. Bröcheler als 25-jarig jubilaris. Het concert kende een zeer uitgebreid programma met solistisch optreden van de beroepsmusicus Kurt Schneider uit Aken (hoorn), maar ook van twee verenigingsleden, namelijk Johan Gouders (tenorhorn) en Hub. Horsch (dwarsfluit). Bovendien verraste de harmonie met een uitvoering van (het is bijna niet te geloven!) de Symphonie in H-moll ('Unvollendete') van Schubert. En alsof dit alles nog niet genoeg was, werkten aan het concertprogramma nog twee andere verenigingen mee, namelijk het Gemengd Koor van Dhr. Neumann en vanzelfsprekend de toneelvereniging Dilettanten-Bond. Na afloop van al dit moois werden op verzoek van jubilaris Jos. Bröcheler nog enkele pilsjes gedronken in het verenigingslokaal.
 


OBERON-OUVERTURE 

Het repertoire van de harmonie werd uitgebreid met verschillende werken, waaronder de ouverture 'Oberon' van Carl Maria von Weber, geschonken door dirigent Neumann.


FAHNENKASSE 

Door bestuur en leden werd besloten in de toekomst een nieuw vaandel aan te schaffen, indien mogelijk bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1936.
Aan het eind van het boekjaar beschikte de 'Fahnenkasse' over een bedrag van 26,46 en 4,72 Duitse Marken.


LEDENLIJST 

De harmonie telde aan het eind van het verenigingsjaar 1931 - inclusief de vaandeldrager - 27 leden:

Eg. Recker B-Clarinette Leo Mommers Horn
Hub. Hellebrand   Leo Maasen  
Jos. Bröcheler   Karl Minert  
Leo Sparla   Jos. Creusen Tenorhorn
Heinr. Jacobi   Joh. Gouders  
W. Harnischmacher   Hub. Pelzer Posaune
Hub. Horsch Flöte Arn. Deitz  
L. Niessen Oboe Theod. Recker Es-Bass
G. Meesters Trompete Hub. Manns B-Bass
Joh. Wijlands   Wilh. Meesters  
Jos. Zinken   Leo Creusen gr. Trommel
H. Baggen   Wilh. Recker kl. Trommel
Theo Delhaes   Hub. Hungs Fähnrich

Het 27ste lid, Jos. Recker, wordt vermeld met I.R.; hij was dus rustend lid en nam niet meer actief deel aan uitvoeringen.