JAHRESBERICHT 1930

JAHRESBERICHT 1930


16 maart 1930 - 22 maart 1931

ONRUST IN DE GELEDEREN

We vernemen harde woorden van de secretaris:
..... Leider ist dieses Jahr nicht so in Freude und Eintracht verlaufen wie das vorhergehende. Von verschiedenen Seiten ist versucht und sind alle Hebel in Bewegung gesetzt worden, unsere Gesellschaft aus einander zu reissen. Gott sei Dank ist dieses aber nicht gelungen. Die Anführer sind so gut wie entlarvt, und wir wollen stets darauf bedacht sein uns solche Elemente vom Verein fernzuhalten. Es möge für uns alle ein Ansporn sein, wie bisher fest und treu zur Fahne zu stehen .....
Het gevolg van de herrie was, dat een zevental leden de harmonie in de steek liet, namelijk F. Gering, J. Wenders, F. von Ameln, H. Jacobi, Ludw. Niessen, Leo Niessen en Joh. Ritzerfeld. Enkele maanden later werden gelukkig weer vier nieuwe leden in de vereniging opgenomen (waarbij twee van de 'deserteurs'): H. Jacobi, Ludw. Niessen, W. Harnischmacher en Karl Minert.

OPENLUCHTCONCERTEN

Er werden dit jaar weer drie volksconcerten op het Wilhelminaplein gehouden, waarbij het ons verrast dat de harmonie in staat bleek telkens een geheel nieuw programma te presenteren, vooral als we bedenken dat er tussen het tweede concert (31 aug.) en het derde (28 sept.) minder dan
een maand ruimte was.
Het winterconcert van 1 februari 1931 kende weer twee solisten, namelijk de violist M. Jussen en de dirigent W. Neumann, nu als contra-bassist.

EVENEMENTEN

21 apr: Inwijding nieuwe kogelvanger van de Schutterij.
5 mei: Eerste volksconcert.
11 mei: Liefdadigheidsconcert, georganiseerd door het Gemengd Koor.
10 juni: Muzikale huldiging van harmonie St. Catharina te Lemiers vanwege een behaalde prijs op een concours in Eysden.
28 juni: Gouden Bruiloft van echtpaar Von Wintersdorff.
3 aug: Neomist Pater Baltus.
3 aug: Vaandelwijding van 'Verein Deutscher Reichsangehöriger'.
10 aug: 25-jarig jubileum sportvereniging VTV.
30 aug: Vaandelwijding Gemengd Koor.
31 aug: Tweede volksconcert.
6 sept: Jubileum Vereniging Neerlands Hoogste Berg, voorloper van de huidige plaatselijke VVV; fakkeloptocht en concert.
28 sept: Derde volksconcert.
20 dec: Afscheid van Pastoor Kreutzer.
25 jan: Installatie van de nieuwe parochieherder, Pastoor Knops.
1 febr: Winterconcert.

Op 22 november waren de leden van de harmonie te gast bij Jos. Vaessen, de eigenaar van het verenigingslokaal. Hij had de muzikanten uitgenodigd voor een mosselavond. In de loop van het verenigingsjaar 1930 werden 3
klarinetten, 1 tenorhorn en 1 trombone aangeschaft. Bovendien kreeg men de beschikking over een podium, waarmee de ruimte op het toneel kon worden vergroot.
Een milde - in het verslag niet met name genoemde - gever schonk aan de harmonie een nieuwe waldhoorn.

(bij: 23 mei 1931)
Het was in die jaren gebruikelijk dat aan een verenigingslid op zijn trouwdag een schilderij werd aangeboden. Aan het huwelijksgeschenk dat mijn ouders van de harmonie ontvingen heb ik persoonlijk geen al te beste herinneringen. Het was een grote reproductie, waarop een muziekkamer te zien was. Als klein ventje was ik er doodsbenauwd voor. Op de achtergrond was een raam met op de vensterbank een grote, donker gekleurde vaas.
In mijn kinderogen was dat echter geen vaas, maar een duivelskop, een monster.
Ik durfde de slaapkamer van mijn ouders, waar het schilderij aan de wand hing, nauwelijks te betreden. Het was voor mij al een verschrikking als ik naar bed moest terwijl de deur van de aangrenzende slaapkamer openstond.