JAHRESBERICHT 1928

JAHRESBERICHT 1928

11 maart 1928 - 17 maart 1929

NIEUWE DIRIGENT

Wegens ziekte moest de inmiddels zeer bejaarde Kapellmeister Wilhelm Westerop in maart van het jaar 1928 afscheid nemen, nadat hij 15 jaar lang, namelijk sinds 1913, de vereniging had geleid. Als opvolger werd - voorlopig op proef - de Vaalser musicus W. Neumann benoemd. Reeds na enkele repetities onder zijn leiding bleek de vereniging zeer tevreden over de aanpak van dhr. Neumann, zodat hij reeds op 20 mei definitief tot dirigent werd aangesteld. In juli ontving het bestuur het bericht van het overlijden van dhr. Westerop. Deze tijding bereikte de harmonie echter te laat om nog aan de begrafenis te kunnen deelnemen.

CONCERT MET SOLISTEN

Onder leiding van W. Neumann werd op 13 januari 1929 een zeer succesvol winterconcert gehouden in de zaal van het patronaat. Aan dit concert verleenden het Gemengd Koor van dhr. Neumann, de Dilettanten-Bond en de contrabassist Kurt Stanke hun medewerking.
De secretaris is enthousiast:
..... Mit Stolz kann der Verein auf dieses Konzert zurückblicken, denn an musikalischen Darbietungen hat dieses
Konzert alle andern übertroffen. Auch von Seiten der Zuhörer war grosse Begeisterung, denn das bewiesen die grosse Ruhe und der gewaltige Applaus.
Das Kontrabass-Konzert, gespielt vom Kammermusiker Herrn Kurt Stanke aus Aachen, dürfte
wohl als einzig am Platze bezeichnet werden. Auch die Soli von den Vereinsmitgliedern H. Horsch (Flöte) und Leo Mommers (Horn). Die äusserst schwierigen Klavier-Partien wurden von unserem Dirigenten Herrn Neumann gespielt und so konnten auch die Solisten grossen Beifall ernten. Die Bühnendekoration
wurde von der Firma Souren bereitwillig gestellt .....

ARCHIVARIS

Het beheer van de muziek, een zeer tijdrovend en vaak ondankbaar baantje, kwam in handen van Leo Mommers. Hij nam deze functie over van M. Franssen, die de vereniging verliet. Ook Jos. Horsch, die een jaar eerder was geballoteerd, liet de harmonie weer in de steek.

EVENEMENTEN

Inwijding van de grensstenen op het Drielandenpunt op 17 mei;
Deelname aan een concert in Bocholtz in de zaal van de fanfare op 24 juni;
Neomist Jos. Sparla, kerkgang en serenade;
Festival van harmonie St. Martinus te Vijlen op 9 sept.;
Jubileum van de Coöperatieve Verbruikers Vereniging 'De Eendracht'. Deze bekende Vaalser zaak, in de volksmond 'Konsum' genoemd, schonk als dank voor de medewerking enkele muziekstukken, o.a. Egmont Ouverture (v.Beethoven) en de mars Hoch Heidecksburg.

AANGESCHAFT

3 dozijn muziekmappen, 12 pupiters, 1 wagen met kist voor transportdoeleinden, de processiemars 'Sympathie'.

Wilhelm Westerop uit Aken werd in 1914 dirigent als opvolger van Christoph Rothschuh. Zijn pogingen om een
strijkersgroep in de harmonie op te nemen leverden niet het gewenste resultaat op en werden na enkele jaren opgegeven. In maart 1928 moest hij om gezondheidsredenen afscheid nemen, nadat hij 14 jaar hard gewerkt had aan het verhogen van het muzikale peil van de Vaalser harmonie.