JAHRESBERICHT 1926

JAHRESBERICHT 1926


29 maart 1926 - 13 maart 1927

Het bestuur en de muzikale leiding bleven onveranderd. Aan het eind van het verenigingsjaar telde de harmonie hetongekende aantal van 28 leden. Drie nieuwe leden werden door ballotage in devereniging opgenomen en wel Heinr. Baggen, Hub. Horsch en ook mijn vader, ArnoldDeitz, die na korte tijd als klarinettist overstapte op de trombone, maar na1945 jarenlang bombardon (bas) speelde, tot hij wegens een o ­nenigheid met detoenmalige voorzitter (Dhr. Gennisse) de vereniging verliet.Als aspiranten komen o.a Peter Meesters en JohanGouders in het verslag voor.


PROBLEMEN MET STRIJKERS

De vereniging beschikte nog steeds over een strijkersgroep, die dat jaar echter "wegens omstandigheden" niet deelnam aan concerten.


EVENEMENTEN

Op 29 maart vond de begrafenis plaats van Aug.Hamers, eigenaar van het verenigingslokaal aan de Tentstraat.
Op 14 augustus bracht de harmonie een serenade aanHubert Pelzer die in het huwelijk trad. Na afloop bleven de muzikanten enluisterden de feestavond op.
Op 15 augustus nam de harmonie deel aan een concert in Lemiers b.g.v. de vaandelwijding van het Lemierser Dubbelkwartet. Uitgevoerd werd o.a. de ouverture Dichter und Bauer van Suppé.
Op 19 september moest de harmonie aantreden bij eenjubileum van een vereniging met de indrukwekkende naam 'ChristlicherTextil-Arbeiter Verband Ortsgruppe Vaals'.
Op 5 december speelde de harmonie weer voor deVincentius-Vereniging in de optocht van Sinterklaas. Op het Wilhelminaplein werden 4 volksconcertengespeeld. Bovendien organiseerde de harmonie twee winterconcerten:

1) een concert in de zaal van Hotel de Limbourg op 7 november, een serieus concert, waaraan de Dilettanten-Bondmedewerking verleende;

2) een humoristisch concert in de zaal van Arn.Gillissen, o ­nder leiding van Jos. Bröcheler. De Dilettanten-Bond werkte aan die avond mee door het opvoeren van de klucht  'Et Bakauv va Oche'. Ook een aantal harmonieleden trad als acteur voor het voetlicht met een humoristisch toneeelstuk, getiteld "Ein Engagement in Südafrika'.

Verenigingslid Leo Sparla, klarinettist,timmerman van beroep, krijgt in het jaarverslag een aparte vermelding. Hij schonk aan de vereniging een prachtige, door hemzelf vervaardigde geldcassette. Trompettist Franz Counotte, gouden jubilaris in1927, beleefde ook nog zijn 60-jarig jubileum als lid van de harmonie. Van hem wordt verteld dat hij bij gebrek aan een tandprothese een stuk rubber gebruikte om op zijn trompet te kunnen spelen.