JAHRESBERICHT 1925

JAHRESBERICHT 1925


9 maart 1925 - 28 maart 1926


BESTUUR EN MUZIKALE LEIDING
Voorzitter: H. Manns dirigent: Wilh. Westerop
2e voorzitter: Jos. Creusen 2e dirigent: Jos. Bröcheler
Secretaris: Wilh. Recker penningmeester: Jos. Bröcheler

leden: 22, aan 't eind v.h. jaar 24


ASPIRANTEN

Als aspiranten worden genoemd Heinr. Baggen en Hub. Horsch. Beide hebben ook na de tweede wereldoorlog nog deel uitgemaakt van de vereniging, resp. op tromba en fluit. Hub. Horsch heeft tijdens de oorlog (voor zover mogelijk) en ook nog de eerste tijd na de oorlog als dirigent de harmonie geleid.


NIEUW LID

Als lid werd dit jaar in de vereniging opgenomen de heer Franz von Ameln.


DONATEURS

Het aantal donateurs is inmiddels gegroeid tot 120.


PARTIJREPETITIES

Vreemd genoeg werden een aantal repetities voor kleine bezettingen en repetities voor leerlingen en aspiranten niet geleid door vice-dirigent Jos. Bröcheler, maar door de leden Eg. Recker en Jos. Creusen.


SINTERKLAAS

Voor het eerst speelde een kleine bezetting tijdens een rondgang van Sinterklaas. Deze rondgang, waaraan een huis-aan-huiscollecte verbonden was, werd georganiseerd door de Vaalser Vincentius-Vereniging, die zich bezig hield met het lenigen van de nood van de armste medeburgers.


CONCERTEN

Niet minder dan 6 concerten werden dit jaar uitgevoerd, waarvan 4 volksconcerten op het Wilhelminaplein, die telkens ca 11/2 uur duurden. De overige twee waren zogenaamde winterconcerten in het patronaat, waarvan het laatste een humoristisch concert was en in de Carnavalstijd werd gehouden.


EVENEMENTEN 1925

13 apr.: Kerkgang bij 1e H. Mis van Pater v. Benthem; 's avonds serenade. 24 Mei: Serenade in Klooster Bloemendal waar de Heiligverklaring van Sophia Barat werd gevierd; 1 juni: Op die dag vierde de Schutterij St. Paulus het 325-jarig bestaan. 2 aug.: Jubileum van R.K. Arbeiter-Verein St. Paulus; 29 nov.: Rondgang met Sint Nicolaas.

Opera en operette Het repertoire van harmonieen en fanfares in de jaren voor de tweede wereldoorlog is niet te vergelijken met dat van een hedendaagse muziekvereniging. Naast mars- en dansmuziek beschikte men, wat grotere werken betreft, alleen over bewerkingen van opera's en operettes. Originele composities voor blaasmuziek begonnen pas omstreeks 1950 op de concertprogramma's te verschijnen, in Vaals schoorvoetend onder dirigent Nic. Schlangen, waarna zijn opvolger Wiel Jacobs de feitelijke vernieuwing van het repertoire met kracht ter hand nam. Als voorbeeld van de repertoirekeuze in vroeger jaren geef ik hieronder een opsomming van de opera- en operettebewerkingen die in de loop van 1926 tijdens concerten werden uitgevoerd:

Selectie uit de opera Die Regimentstochter Ouverture v.d. operette Berlin wie es weint und lacht Viljalied uit de operette Die lustige Witwe Ouverture Dichter und Bauer Potpourri uit de opera Rigoletto Cavatine (lied) uit de opera Fallstaff Ouverture Der Kalif von Bagdad Ouverture Pique Dame Pilgerchor uit Tannhäuser Potpourri uit de opera Der Freischütz Fantasie uit de opera Willem Tell

Kleine bezettingen Het aantal (betaalde) optredens in kleine bezetting is in de loop der jaren duidelijk afgenomen. Op de volgende pagina heb ik de 'Tätigkeitsstatistik' van het jaar 1912 opgenomen, waarin we bijna 30 optredens in kleine bezetting aantreffen. In het verslag van het jaar 1926 vinden we nog maar een tabel van 4 van zulke activiteiten: 24 mei St. Paulus Schützengesellschaft, 8 man, fl 20,- 6 juni Himmelsträger Holset, 4 man, fl 6,- 18 juli Bogenschützen Wilhelm Tell, 10 man, fl 30,- 19 september Parochieprocessie naar Moresnet, 4 man, fl 10,-.