JAHRESBERICHT 1924

JAHRESBERICHT 1924


23 maart 1924 - 8 maart 1925

1e voorzitter: H. Manns
2e voorzitter: Th. Recker
dirigent: W. Westerop
vice-dirigent: J. Bröcheler
secretaris: W. Recker
penningmeester: J. Bröcheler
archivaris: J. Collette

aantal leden 23, aan het eind van het jaar 22.

Het hoogtepunt van het verenigingsjaar 1924 was
de viering van het 50-jarig lidmaatschap van Th. Recker, die in deze periode de
functie van 2e voorzitter bekleedde. Hij was de derde gouden jubilaris in de
geschiedenis van de Caecilien-Harmonie.

OPTIMISME

Secretaris W. Recker roemt in zijn inleiding op het jaarverslag het muzikale peil van de vereniging. Het goede niveau is volgens hem te danken aan de inzet van de (reeds bejaarde) dirigent Westerop en aan de offerbereidheid van de leden, die op de repetities bijna steeds voltallig aanwezig zijn.


REPETITIES

In dit verenigingsjaar werden 76 repetities gehouden, waarvan 44 voor de blazers en 32 voor de strijkers, die sinds 1923 deel uitmaakten van de harmonie. Later zou blijken dat de strijkersgroep, ondanks all e goede bedoelingen, niet veel levensvatbaarheid had. Wel trad de strijkersgroep dit jaar driemaal afzonderlijk op bij plaatselijke feestelijkheden.

EVENEMENTEN

Behalve de jaarlijks terugkerende activiteiten, waarbij de harmonie uiteraard steeds aanwezig was, memoreren wij de volgende evenementen van dat jaar:

1) Het afhalen van de M.G.V. Liedertafel,die met succes had deelgenomen aan een concours voor zangkoren in Brunssum;
2) De kerkgang met de neomist Ludwig Hick, aan wie 's avonds een serenade werd gebracht;
3) De benoeming van kapelaan De Hessele tot pastoor in de Kerkraadse wijk Holz;
4) Het jubileum van de Vrijwillige Brandweer te Vaals;
5) De vaandelwijding van het Tram- en Spoorweg Personeel.

GOUDEN JUBILARIS

Op zaterdag 20 september was de gebruikelijke Herrenabend in de zaal van het Vaalser Gesellschaftshaus (eig. A. Gillissen). Medewerking verleenden het Caecilia-koor, de M.G.V. Liedertafel en de toneelvereniging Dilettanten-Bond. Aanwezig waren o.a. burgemeester Rhoen, pastoor Creutzer en afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen. Tijdens deze avond werd jubilaris Th. Recker tot erevoorzitter benoemd.

Op zondagmorgen trok men in een feestelijke stoet naar de kerk. Na de hoogmis volgde de traditionele Frühschoppen in het verenigingslokaal van Aug. Hamers in de Tentstraat (later lok. Vaessen). De gezamenlijke donateurs boden een geschenk aan de vereniging aan in de vorm van een portret van de jubilaris, vergezeld van een bedrag van 100 gulden. Een dubbelkwartet van de M.G.V. Caecilia en het strijkorkest van de vereniging zorgden voor de muzikale omlijsting van deze feestelijke morgen.

De secretaris schrijft (letterlijk!!):

..... "Auch der Wirt hatte bestens gesorgt für gute Getränke sodas die trocken geredete Kehlen sich wieder ihre Stimmbänder konnten anfeugten ....."

Vanaf 18.30 uur vond er een Feestconcert plaats in de zaal van het patronaat met medewerking van de beide mannenkoren en liefst drie toneelverenigingen, te weten: Dilettanten-Bond, Theaterfreunde en Vereeniging voor Toneelkunst.

En de secretaris zegt:

..... "Die Harmonie selbst eröffnete das Fest-Konzert mit der Fest-Ouvertüre Tempelweihe v. Keler Bela die mit solch
einem Rittmuss und schwungvollem Takt gespielt wurde wie es bis jetzt wohl noch nicht zu verzeichnen ist ....."

Enkele weken later waren alle leden van de harmonie, op uitnodiging van gouden jubilaris Th. Recker, present op een
gezellige feestavond in het verenigingslokaal.


MUTATIES IN HET BESTUUR

Door de benoeming van Th. Recker tot erevoorzitter was de functie van tweede voorzitter vacant geworden. Daar
archivaris Collette ongeveer gelijktijdig de vereniging vaarwel zei, waren er nu twee vacatures die opgevuld moesten worden.

Op een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering werden benoemd: Jos. Creusen als 2e voorzitter en Math. Franssen als archivaris.

Aan het eerste winterconcert, op 8 nov. 1925 in de zaal van het patronaat, werd als vanouds medewerking verleend door de Dilettantenbond. De titels van de stukken die het toneelgezelschap opvoerde wil ik u niet onthouden:
1. Jeremias Klapperstorch,
2. Der dressierte Schwiegervater,
3. Duselmann auf Freiersfüssen.

Voor het tweede winterconcert, op 7 febr. 1926, aangekondigd als Humoristische Avond, had men de harmonie inclusief aspiranten in twee groepen verdeeld. De eerste kapel trad op onder leiding van Jos. Creusen en de tweede werd aangevoerd door Eg. Recker. Onder algehele regie van Jos. Bröcheler werd de avond, waarin ook een optreden van de Dilettantenbond en een verloting waren opgenomen, een groot humoristisch succes.