JAHRESBERICHT 1923

JAHRESBERICHT 1923
12 maart 1923 - 23 maart 1924


LEIDING

In het bestuur en in de muzikale leiding komt weinig verandering. Alleen komt de functie van secretaris in de loop van het jaar in handen van dhr. W. Recker, voor de ouderen onder ons een zeer bekend en gewaardeerd figuur, een voortreffelijke kleine tambour. Hoewel zijn beheersing van de Duitse taal niet voorbeeldig was, geeft hij ons in zijn jaarverslagen voldoende informatie, voor het eerst dus over het verenigingsjaar 1923.


UITTREDING

In de loop van dit jaar verlieten drie leden (om voor ons onbekende redenen) de harmonie en wel Carl Erven, Th. Delhaes en de secretaris Balth. Erven.


EVENEMENTEN

Bijzondere gebeurtenissen, waaraan de harmonie medewerking verleende, waren:
1) Wijding van het nieuwe kerkorgel in de St. Pauluskerk door de bisschop;
2) Festival in Lemiers;
3) Vaandelwijding van de vereniging 'Toneelkunst';
4) 25-jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina met concert en fakkeloptocht;
5) Bruiloft van het verenigingslid Leo Maassen.


CARNAVALSCONCERT

Van de concerten in dit jaar moet vooral het "Urkomische Konzert" worden gememoreerd, dat op 24 febr. 1924 in de grote zaal van het patronaat werd gehouden. De organisatie was in handen van Math. Franssen, Egid. Recker en Jos. Bröcheler. De kroniek vertelt:
..... Abends 6 Uhr war der Saal bis auf den letzten Platz besetzt, so dass noch viele, die gerne dieses Fest besucht hätten, wegen Platzmangel den Heimweg antreten mussten. Den Verlauf des Festes kann man nur als grossartig bezeichnen. Auch die verschiedenen Aufführungen der Marine-Kapelle sowie der Polisse-Kapelle waren alle als gut zu bezeichnen. Eine ganz besondere Rolle spielte unser treues Mitglied Jos. Bröcheler, der an diesem Abend als komischer Vorsitzender die ganze Leitung in Händen hatte.
Auch der Verein Dilettanten Bund hat wie nie zuvor sich an diesem Feste beteiligt und es fertig gebracht durch seine Darbietungen die Lachmuskeln der Besucher in Bewegung zu bringen. Unserseits wurde auch ein Theaterstück gespielt. Am Schlusse des Festes fand noch eine grosse Verlosung statt, wo auch verschiedene Mitglieder des Vereins einen Preis gestiftet hatten .....


STRIJKERS

Onder leiding van dirigent Westerop werd door de strijkersgroep flink gerepeteerd met het doel in de nabije toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan het slagen van door de harmonie te organiseren concerten.


OPRICHTINGSFEEST

..... musste aus Finanzrücksichten zurückgestellt werden .....


Nieuwe werken

Het jaarverslag geeft weer een lange lijst van muziekstukken (deze keer 24) die in de loop van het jaar zijn aangeschaft. Bij het nalezen vind ik ook nu weer een aantal oude bekenden, namelijk
Die diebische Elster (!)
Walzer a.d. Oper Margarethe (Faust)
Die Post im Walde, Lied, Solo für Trompete
In Treue fest, Marsch
En 's Kommt ein Vogel geflogen, im Stile alter und neuer Komponisten (!)
Theodor Recker, als lid toegelaten in 1875, speelde tuba en bas in de
harmonie en had grote verdiensten in het bestuur, waarin hij de functies van secretaris, tweede voorzitter en voorzitter vervulde. Bij zijn gouden jubileum werd hij tot erevoorzitter benoemd. In 1934 werd hij gehuldigd wegens 60-jarig lidmaatschap. Drie zonen (Egidius, Wilhelm, Hubert) en twee kleinzonen (Theo en Jozef) traden in zijn voetsporen als lid van de Vaalser harmonie.