Jahresbericht 1921

JAHRESBERICHT 1921


6 maart 1921 - 5 maart 1922


ESTUUR

 

Ongewijzigd; de aftredende bestuursleden werden herkozen.
Dirigent: W. Westerop.


CONCERTEN

Er werden in Vaals 5 concerten gegeven, de meeste daarvan als subsidieconcerten op het Wilhelminaplein, het laatste in de zaal van het patronaat, aangekondigd als Winterconcert. Per concert werden circa 8 werken uitgevoerd. Het is verrassend te constateren, dat men voor elk concert een geheel nieuw programma wist in te studeren. Slechts twee muziekstukken vinden we in de verslagen van deze concerten tweemaal terug.


OVERLEDEN

In 1921 overleed dhr. Jos. Delhaes, na 45 jaren lid te zijn geweest. Hij heeft nooit een bestuursfunctie bekleed, maar wordt in de kroniek geroemd als hoornist.


KINDERCOMMUNIE

Na een onderbreking van 11 jaar werden op 1 mei 1921 de communikantjes met feestelijke muziek naar de kerk gespeeld. (De reden van deze langdurige onderbreking is niet uit het verslag op te maken).


SCHUTTERSFEEST

..... Am 10. Juli veranstaltete die St. Paulus-Schützen-Gesellschaft einen Internationalen Schützenwettstreit. Morgens 5 Uhr (!) wurde von uns die Reveille geblasen. Mittags war der Festzug und während dem Schiessen Konzertieren, wofür uns eine Vergütung von 50 Gulden und ausserdem noch 25 Gulden aus der Verlosung zu teil wurde .....


STAKING

..... Am 21. und 22. August beteiligte sich der Verein an dem vom Ortskartell der Christlichen Gewerkschaften organisierten Wohltätigkeitskonzert zu Gunsten der streikenden Bergarbeiter in Kirchrath, die uns dafür ein Geschenk von 25 Gld zwecks Anschaffung von Noten anboten. Indessen zeichneten wir dann 15 Gld in die Streikliste .....


STIFTUNGSFEST

..... Viele Vereine feiern ihr Stiftungsfest in Form eines öffentlichen Konzertes, nicht so bei uns. Wir haben das Stiftungsfest von jeher als Familienfest gefeiert, was einen bedeutend höheren Kostenpunkt beansprucht ohne die geringsten Einnahmen. So mussten wir leider in diesem Jahr aus Sparsamkeitsrücksichten von dieser Veranstaltung absehen. Doch hoffen wir in der Zukunft einen fröhlicheren Bericht hierüber bringen zu können, der sich den alten würdig anschliesst .....


DONATEURS

Twee bekende Vaalser figuren worden in dit jaarverslag als nieuwe donateurs genoemd, namelijk Caspar Willms en Franz Glück.


ACTIVITEITEN

Behalve de reeds genoemde 5 concerten waren er nog heel wat evenementen waaraan de harmonie medewerking verleende. Daarbij vanzelfsprekend de traditionele processies in Holset, in de St. Paulusparochie en in Bloemendal. Ook de kerkgang met verschillende Vaalser verenigingen op Kermismaandag stond als steeds op het programma, evenals de daaraan aansluitende rondgang door de Vaalser café's.
De neomist van dit jaar was de Eerw. Heer Hermann Jungblut, die in een feestelijke stoet ter kerke werd gespeeld. Tijdens de serenade, die hem 's avonds werd gebracht, voerde de harmonie o.a. uit: de ouverture Nabucco van Verdi en de Hochzeitsmarsch uit Sommernachtstraum van Mendelssohn.

Verder waren er kerkgangen en feestavonden van verscheidene jubilerende Vaalser verenigingen, o.a. werd het 25-jarig bestaansfeest gevierd van de toneelvereniging 'Theaterfreunde'.

In kleine bezettingen van 4 tot 10 personen werd er (tegen betaling) gemusiceerd voor allerlei verenigingen en groeperingen, waaronder twee voetbalclubs, die inmiddels reeds lang ter ziele zijn gegaan: 'Wilhelmina' en 'Blauw-Wit'.


ASPIRANT

De bekendste aspirant : Wilh. Meesters op bariton, in latere jaren een enorme bassist, overleden in 1934.


HOBO

In de ledenlijst komt voor het eerst een hoboist voor, namelijk de man die van alle markten thuis was: Jos. Bröcheler. Hij heeft de Es-klarinet verruild voor de hobo. Vermoedelijk is dit geen geweldig succes geworden want enkele jaren later zit hij weer aan zijn oude instrument.


Strijkers

Het opnemen van een groep snaarinstrumenten in de harmonie, een initiatief van dirigent Westerop, is uiteindelijk geen succes geworden. Na een voortvarende start in 1922 hebben de strijkers weinig van zich doen spreken. Uit de jaarverslagen kunnen we opmaken dat het winterseizoen 1924/1925 het beste tijdperk van de strijkersgroep is geweest, die in deze periode zelfstandig optrad op een feestavond van de vereniging R.K. Jonge Werkman, een familiefeest van de Einigkeits Gesellschaft en een feestavond van de Kath. Arbeiter Verein.
Een gezamenlijke uitvoering van een muziekstuk door blazers en strijkers gezamenlijk heeft nooit plaatsgevonden. De samenwerking met de harmonie bleef beperkt tot één concert, namelijk het winterconcert van 8 november 1925, waarin de strijkers enkele werken ten gehore brachten.
Wie de oorspronkelijke 'Chronik' leest, kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat de harmonieleden weinig belangstelling voor de strijkers aan de dag legden. De secretaris heeft het niet eens nodig geacht de namen van de strijkers in de jaarlijkse ledenlijst te vermelden. Ook missen we in de jaarverslagen een notitie van de opheffing van de strijkersgroep. De collega's met de snaarinstrumenten worden voor het laatst genoemd, als ze in januari 1928 optreden bij feestjes van de vereniging Toneelkunst en bij de Arbeiter Verein St. Paulus. In de daaropvolgende jaarverslagen worden de strrijkers niet meer genoemd.