Jahresbericht 1913


JAHRESBERICHT 1913

 


22.2.1913 - 28.2.1914

Voorzitter: L. Melchiors
Dirigent: Chr. Rothschuh, vanaf dec. 1913: Wilh. Westerop
Leden: 24
Donateurs: 90


NIEUWE DIRIGENT

Om gezondheidsredenen legde Christoph Rothschuh de dirigeerstok neer nadat hij twee perioden de Vaalser harmonie had geleid. De eerste periode was vóór 1868, de tweede van 1902 tot 1913. Hij werd nu opgevolgd door de Heer Wilhelm Westerop uit Aken, die door de vereniging voorlopig tijdelijk werd benoemd.

 


NIEUWE VICE-DIRIGENT

Ook in de functie van 'Zweiter Kapellmeister' moest een vacature worden opge-vuld omdat Jos. Horsch de vereniging in de steek liet. De nieuwe vice-dirigent werd Jos. Bröcheler jr.


ERELID

In de vergadering van 22 februari 1913 werd Jos. Bröcheler sr., die in 1911 als gouden jubilaris was gehuldigd, tot erelid benoemd.

LEO SPARLA


In dit jaarverslag wordt Leo Sparla als aspirantlid genoemd. Hij was een markant persoon in de harmonie, die velen van de huidige leden zich nog herinneren. In 1935 werd hij secretaris en hij vervulde deze functie tot 1963, dus 28 jaar lang. Hij overleed in 1971.

Het winterconcert op 11 januari 1914 in de zaal van Arn. Gillissen aan de Maastrichterlaan was het eerste concert onder leiding van de nieuwe dirigent Wilhelm Westerop. Het concertprogramma was in drie afdelingen onderverdeeld en elke afdeling werd afgesloten met een comedie, waarin de leden bewezen dat ze niet alleen als muzikant maar ook als acteur hun mannetje stonden.Met het opvoeren van deze toneelstukjes hoopte men natuurlijk wat extra-publiek te trekken. Het samengaan van muziek en toneel bleef jarenlang bestaan, zelfs tot in de vijftiger jaren, met dien verstande dat men vanaf ca. 1920 het acteren overliet aan de toneelvereniging Dilettanten-Bond.

Hier het programma van 11 januari 1914:

I. Abteilung:

1. Motor-Marsch, Roseij
2. Die Entführung, Ouverture Mozart
3. Andante a.d. G-Dur-Symphonie Haydn
4. Potpourri aus 'Martha' Kessels
5. Die verwünschten Ansichtskarten, Lustspiel in 1 Akt R. Matthes

II. Abteilung:

1. Hymne u. Triumphmarsch a. 'Aida' Verdi
2. Frisch, fromm, fröhlich, frei, Ouverture Kiesler
3. La Paloma, Vilja-Lied, Lieder
4. Ein Walzertraum, Walzer Strauss
5. Husarenliebe, Schwank in 1 Akt Legow

III. Abteilung:

1. Des Negers Traum, amerik. Fantasie Middleton
2. Wilhelmina-Gavotte Neumann
3. Alt und neu, Potpourri Kühne
4. Ende gut, alles gut, Schwank in 1 Akt Schwienhorst