Jahresbericht 1912


JAHRESBERICHT 1912


17. Febr. 1912 - 22. Febr. 1913

Voorzitter: E. Manns, vanaf 4-11-1912 L. Melchiors
Dirigent: Chr. Rothschuh
Leden: 25
Donateurs: 92


NIEUWE VOORZITTER

In de loop van dit jaar stelde de heer E. Manns zijn functie van voorzitter ter beschikking. Hij werd opgevolgd door een van de veelzijdigste leden van de vereniging, de heer Laurenz Melchiors.

 

ACTIVITEITEN

Op Paasmaandag werd de neomist Franz Ortmans naar de kerk gespeeld. In de namiddag werd hem een serenade gebracht.

Op 26 mei 1912 moest de harmonie aantreden voor een serenade bij vaandeldrager H. Knauf en echtgenote. Zij vierden op die dag hun zilveren huwelijksfeest.In juli werd een nieuwe verenigingsfoto gemaakt in het park van klooster Bloemen-dal. Omdat men niet tevreden was over de kwaliteit van de geleverde opname, moest de fotograaf uit Aken zijn werk nog eens overdoen.Op 11 aug. 1912 nam de Cäcilia-Harmonie deel aan de 'Katholikentag' die dat jaar in Aken werd gehouden. Men speelde 's middags in de optocht en gaf daarna een concert.In september werd deelgenomen aan het 75-jarig jubileum van de Männergesangverein St. Cäcilia. Het programma was nagenoeg gelijk aan het feestprogramma van de harmonie in het voorafgaande jaar:

Zaterdag: Herrenabend;
Zondag:   Kerkgang + Frühschoppen, 's avonds feestconcert;
Maandag: Gemütliches Beisammensein.

Bij de opening van het nieuwe patronaatsgebouw (inmiddels afgebroken) aan de Kerkstraat zorgde de harmonie voor de muzikale omlijsting. Datum: 5 januari 1913.Een week later vierde de Vrijwillige Brandweerhet 25-jarig bestaansfeest. Bij die gelegenheid werd twee dagen feest gevierd en de harmonie was beide dagen van de partij.Ook in kleine bezetting werd weer geregeld opgetreden, vanzelfsprekend tegen betaling.