Jahresbericht 1910


JAHRESBERICHT 1910


8 maart 1910 tot 20 febr 1911

Voorzitter: G. Meesters
Dirigent: Chr. Rothschuh
leden: 23
donateurs: 88


ASPIRANTEN

Als aspiranten werden opgenomen de gebroeders Hubert en Johan Hellebrand, voor de oudere leden van de huidige harmonie twee zeer bekende figuren, die beiden als klarinettist tot hun dood lid waren van de vereniging en als erelid werden begraven, resp. in 1967 en 1966.
De aspiranten van vorig jaar, Eg. Recker (klarinettist) en W. Recker (tambour) werden via ballotage volwaardig lid van de harmonie.

 

UITVOERINGEN

Evenals voorgaande jaren werden 1 zomerconcert en 2 winterconcerten gegeven. Verder trad de vereniging op bij de gebruikelijke jaarlijks terug-kerende evenementen als kindercommunie, processies in Holset en Blumental, grote en kleine processie in Vaals;
op Kermismaandag de afzonderlijke kerkgangen met Einigkeitsgesellschaft, Himmelsträger en Schützengesellschaft, waarna samen met de twee eerstgenoemde verenigingen de traditionele kroegentocht door Vaals werd ondernomen;
koningsvogelschieten van de Vaalser schutterij;
verder bracht men serenades, begeleidde men processies vanuit Aken naar Wittem en Moresnet, luisterde men weidefeesten en zaalfeesten op, speelde men bij kerkgangen van jubilerende verenigingen, enz.
Als bijzondere gebeurtenis kan worden vermeld het 25-jarig priesterfeest van Pastoor Frank.
De schutterij opende een tweedaags feest bij gelegenheid van haar 310-jarig bestaan met o.m. een 'Zapfenstreich' (taptoe) waaraan de Caecilien-Harmonie haar medewerking verleende. Op zondagmiddag was er eerst een optocht en daarna speelde de harmonie met twee bezettingen van 6 man dansmuziek in de feesttent.
Een bezetting van 12 man musiceerde tijdens een zomerfeest dat gemeenschap-pelijk werd georganiseerd door de 'Konsumverein', de 'Arbeiterverein' en de werknemersbond met de naam 'Gewerkschafts-Kartell'.


GEEN FAMILIEFEEST

Van de viering van het jaarlijkse familiefeest werd dit jaar afgezien met het oog op het komende 75-jarige jubileum van de vereniging, dat van 13 tot 15 mei 1911 zou worden gevierd.

22. Jan. 1911
Zweites Winterkonzert
im Saale des Vaalser Gesellschaftshauses (Inh. A. Gillissen)
unter Leitung des Kapellmeisters Herrn Rothschuh

Programm:

I. Abteilung

1. Siegesboten-Marsch A. Hermann
2. Ouverture z. Oper 'Das Glöckchen des Eremiten' Maillart
3. Walzerträume, Walzer von O. Strauss
4. Der Opernfreund, Potpourri Munkelt
5.'Jock en Päsel auf Brautschau', militär. Posse

II. Abteilung

6. Die Entführung, Ouverture Mozart
7. Eine Reise durch Europa, grosses Potpourri Mello
8. Divertissement a. 'Lucia di Lammermoor' Donizetti
9. De noi Maad', Schwank in 1 Akt L. Melchiors

III. Abteilung


10.Tyroler Holzhacker Buab'n Wagner
11.Ein Tag in den Alpen, Tongemälde Necke
12.Töff-Töff-Galopp Rothschuh
13.'Unter dem Zepter des närrischen Prinzen', Faschingskomödie in 1 Aufzuge Semper

Commentaar van de secretaris:
..... Der Besuch war hingegen der früheren Konzerten ein schwacher zu nennen. Die einzelnen Sachen, Musik- sowohl wie Theaterstücke, wurden zur Zufriedenheit der Besucher ausgeführt und kamen die Lachmuskeln oft in Bewegung.


TONEELSTUK

De heer Laurenz Melchiors, van alle markten thuis, bood de vereniging een door hem zelf geschreven toneelstuk aan met de titel: 'De noi Maad'. De eerste op-voering van deze comedie in 1 bedrijf vond plaats tijdens het humoristische winterconcert van 22 januari 1911.


NIEUWE MUZIEKSTUKKEN

Van de nieuw aangeschafte stukken noemen we:
1. 'Ich hatt' einen Kameraden, Trauermarsch', nu, 85 jaar later, nog in gebruik bij begrafenissen;
2. 'Glühwürmchen, Idylle', een titel die door de oudsten onder ons met een glimlach zal worden gelezen.


WIJZIGING STATUTEN

Volgens een aantal leden voldeden de statuten (uit het jaar 1878, zie eerste pagina's van deze kroniek) niet meer en dienden te worden aangepast aan de moderne tijd.
Een commissie van drie leden, bestaande uit de heren L. Melchiors, E. Manns en J. Bröcheler jun., maakte een concept. Het bestuur besteedde drie ver-gaderingen aan de bespreking van dat ontwerp en legde de tekst daarna voor aan de leden. Er waren nog drie ledenvergaderingen nodig om overeenstemming te bereiken en tot een definitieve formulering te komen.

De nieuwe statuten werden op 1 januari 1911 van kracht.

De belangrijkste nieuwe bepalingen hielden in, dat bestuursleden voor een periode van drie jaar zouden worden gekozen. Bovendien werd een rooster van aftreden opgesteld, waarbij jaarlijks 2 bestuursleden aftredend zouden zijn.
------------------------------------------------------------------------------------------------
En nu was de hele vereniging in afwachting van de viering van het
75-jarig jubileum van de Caecilien-Harmonie
-----------------------------------------------------------------------------------------------