Jahresbericht 1909


JAHRESBERICHT 1909


16 maart 1909 tot 7 maart 1910

Voorzitter: G.Meesters
Dirigent: Chr. Rothschuh
leden: 20
donateurs: 85
aspiranten: Eg. Recker, Wilh. Recker


ASPIRANTEN

De gebroeders Egidius en Wilhelm Recker worden in het jaarverslag over 1909 als aspirant genoemd. Op het eerste gezicht niet zo'n belangrijk feit. Toch willen wij hier hun namen graag vermelden, omdat zij de eersten van de 'oude generatie' zijn, die sommige leden van de huidige Kon. Harmonie St. Cecilia (anno 1995) nog als collega-muzikanten hebben gekend. In 1910 werden de bekende gebroeders Recker geballoteerd en als volwaardige leden in de vereniging opgenomen.
 

DRUK PROGRAMMA

Het verenigingsjaar 1909/1910 moet voor de Caecilien-Harmonie een uitzonderlijk druk jaar zijn geweest. Volgens de 'Chronik' werden in Vaals 3 concerten gegeven, terwijl er nog 46 (!) overige uitvoeringen worden genoemd, waarbij de voltallige harmonie of een gedeelte daarvan voor het voetlicht trad. De kroniekschrijver is op dat moment Schriftführer Jos Bröcheler jun. en hij vertelt in zijn verslag: ..... so können wir mit Recht sagen, dass der Verein seinem Zwecke und seinen Bestrebungen vollkommen nachgekommen ist. Trotzdem von verschiedenen Seiten versucht worden ist, die Tätigkeit unseres Vereins einzuschränken, so ist dieser Versuch jedoch gescheitert. Im Gegenteil, die Vereinstätigkeit hat sich im verflos-senen Jahre noch vermehrt, denn in keinem Jahre noch ist der Verein so in Anspruch genommen worden wie gerade in dem letzten.


BIJZONDERE GEBEURTENISSEN IN HET JAAR 1909

In mei o ­ntving Burgemeester Quadakker een hoge o ­nderscheiding van H.M. Koningin Wilhelmina. Op initiatief van de Vaalser geestelijkheid werd de burge-meester een serenade gebracht, en wel op dezelfde dag waarop men het nieuws van de o ­nderscheiding had vernomen en o ­ndanks het feit, dat 6 van de 20 leden niet aanwezig konden zijn.

In dezelfde maand overleed Pastoor Voragen, die de in 1893 in gebruik genomen St. Pauluskerk had gebouwd. De harmonie nam deel aan de begrafenis en speelde treurmuziek. Eveneens in mei werd de geboorte van Prinses Juliana gevierd. Er was een lampionnen-optocht waaraan de harmonie deelnam. Na de optocht werden door de Vaalser turnverenigingen demonstraties gegeven en zorgde de harmonie voor de muzikale omlijsting. Het was gebruikelijk 2 winterconcerten te houden. Een van beide was een zogenaamd humoristisch concert. Ter illustratie is hieronder het volledige programma afgedrukt van het concert op 23 januari 1910. Niet alleen de muzikale werken maar ook de toneelstukken werden door harmonieleden uitgevoerd en vielen bij het publiek zeer in de smaak. De bezoekers bevonden zich blijkbaar reeds in carnavalsstemming. Ter verhoging van de feestvreugde werden evenals andere jaren carnavals-hoedjes verkocht.

23. Jan. 1910 Zweites, humoristisches Winterkonzert, unter der Leitung des Kapellmeisters, Chr. Rothschuh, im Saale des Vaalser Gesellschaftshauses (Inh. A. Gillissen)

Programm wie folgt:

I. Abteilung

1. The Juggler, Marsch Roseij
2. Ouverture z. Singspiel 'Das Versprechen hinterm Herd' Baumann
3. Walzer a.d. Oper 'Die Jungfrau von Belleville' Millöcker
4. Virtuosen-Polka
5. Öcher Platt, Schwank in 1 Akt, in Aachener Mundart H. Jansen

II. Abteilung

6. Lustspiel- Ouverture Keler-Bela
7. Jux-Polka für zwei abgegangene Trompeter Quasselmann
8. Abend und Morgen, Potpourri Datow
9. Eine fidele Negerhochzeit, humor. Cake-Walk Vollstedt
10. Arretiert, komische Szene mit Gesang P. Meinhold

III. Abteilung

11. Lasset uns das Leben geniessen, Marsch Simon
12. Pfeif-Lied a.d. Oper 'Frühlingsluft' Jos. Strauss
13. Ein Königsvogelschiessen in Niederrumpumpelshausen, grosses Potpourri H. Starke
14. Bockbier-Polka A. Schlinger
15. Das Eulenspiegelkonzert, musikalische Humoreske Mückenberger

De 'Virtuosen-Polka' in het eerste gedeelte van het concert was een klarinetsolo, uitgevoerd door het verenigingslid H. Jussen, die hiermee veel succes oogstte. Evenals in voorgaande humoristische concerten werden papieren hoedjes verkocht, wat de carnavalistische sfeer ten goede kwam. In 1909 vond in Aken de Heiligdomsvaart plaats. Een bezetting van 9 man begeleidde de St. Joseph-Schützen-Gesellschaft uit Aachen-Forst tijdens de feeststoet, die bij gelegenheid van de openingsplechtigheden werd gehouden. Voor de processie in Holsetwaren dit jaar slechts 13 leden beschikbaar. Blijkbaar amuseerden ze zich goed, want ze vertrokken pas 's avonds om half negen richting Vaals (te voet). Op 11 juli werd de Zeereerw. Heer Frank als pastoor van de St. Paulusparochie geïnstalleerd. Hij werd in optocht afgehaald en naar de kerk begeleid. 's Avonds brachten de beide Cecilia's de nieuwe pastoor een serenade.

In de loop van dit jaar had de viering plaats van het 25-jarig lidmaatschap van de heren Hubert Knauf, vaandeldrager, en Jos. Recker, hoornist. Bovendien werd de Gouden Bruiloft gevierd van de erevoorzitter, Arnold Krott, die behalve zijn familie de gehele Caecilien-Harmonie had uitgenodigd. 130 Mark (!) verdiende de vereniging tijdens een twee dagen durend Concours-hippique, georganiseerd door de Reitclub Vaals op 9 en 10 oktober. Voor die tijd een vorstelijk bedrag.


ANSCHAFFUNGEN

In de lange opsomming van 'Anschaffungen' vinden we o.a.: 2 neue Spiritusglühlichtbrenner für Laternen a 6,50 Mark (waarschijnlijk nodig voor avondlijke evenementen) en Bismarker Märsche, Lieferung I, II und III (waren een aantal jaren geleden nog in gebruik, nu zijn nog slechts enkele exemplaren te vinden).


OPLUISTERING VAN FEESTEN

Velen deden weer een beroep op de harmonie, o.a.: Schützengesellschaft Oberforstbach St. Jakob, Aachen - processie naar Moresnet Verbandschaft der Kath. Arbeitervereine Vaals Bogenschützengesellschaft Willem Tell Hitfelder Bogenschützengesellschaft Aachen Feuerwehr Vaals - uitstapje naar Heerlen Turnfest auf dem Lousberg, Aachen Ortskartell der Christl. Gewerkschaften Vaals en vanzelfsprekend werd gespeeld voor Schützen-gesellschaft St. Paulus, Him-melsträger, Einig-keitsgesellschaft en werden de sacramentsprocessies opgeluisterd.


Viermaal 50 jaar


De hierboven in het stukje 'ASPIRANTEN' genoemde vier muzikanten, de gebroeders Recker en de gebroeders Hellebrand, zijn allen ruim vijftig jaar lid van o ­nze vereniging geweest. Egidius en Wilhelm Recker vierden hun gouden jubileum in 1960, Hubert en Johan Hellebrand het jaar daarna. Hiernaast Johan (links) en Hubert Hellebrand, beiden klarinettist. Johan Hellebrand was van 1935 tot 1945 tweede voorzit-ter van de harmonie. De foto werd genomen bij de viering van hun 50-jarig jubileum, dat samen-viel met het 125-jarig bestaan van o ­nze vereniging, een feest dat uitbun-dig werd gevierd van 8 tot 16 juli 1961.