OUDSTE DOCUMENT UIT 1856

 

De Kon. Harmonie St. Caecilia uit Kerkrade, in de volksmond 'Auw Harmonie' genoemd, is 7 jaar jonger dan o ­nze Vaalser harmonie. Bij gelegenheid van haar 150-jarig bestaansfeest heeft deze Kerkraadse vereniging een fraai verzorgd boekje uitgegeven, getiteld: 'Klankstad in harmonie'. In deze zeer lezenswaardige kroniek vond dhr. Deitz een afdruk van een affiche (in het Frans) uit het jaar 1856. Op dit affiche wordt o ­nder de deelnemende verenigingen ook de harmonie uit Vaals vermeld. Naar mijn weten is dit het oudste document waarop de naam van o­nze vereniging voorkomt. Als slotstuk van het festival werd door alle aanwezige verenigingen gezamenlijk een mars uitgevoerd, die door de Heer Hanöver was gecomponeerd. De samenstellers van bovengenoemde jubileumuitgave hebben veel moeite gedaan om de betreffende mars in oude archieven op te sporen, wat hun helaas niet is gelukt.