Oudste foto

Dit is de oudste groepsfoto van de Caecilien-Harmonie.

Ze werd in het jaar 1900 gemaakt bij het huis van burgemeester Ruland. Die ambtswoning stond in de Tentstraat met het huidige huisnummer 69, dat is het huis naast de Cereshoeve. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de heer Krott.

De bijbehorende namen zijn (van links naar rechts):

Eerste Rij Tweede Rij Derde Rij
Andreas Counotte Fried. Gering Jos. jussen
Theod. Recker Fr. Counotte Laur. Melchiors
Th. v. Wintersdorff Corn. Küppers Hub. Manns
Arnold Krott, Jubilaris Alex. Oudelhoven Hub Neuss
Arnold Keller, dirigent Jos. Delhaes Eg. Manns
Jos. Bröcheler Hub Knauf , vaandeldrager Wilh. Bock
Gerh. Gering Jac. Frings Fr. Oudelhoven
  Gerard Meesters Jos. Horsch
  Jos. Recker  
  Wilh. Hellebrand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kon. Harmonie St. Caecilia uit Kerkrade, in de volksmond 'Auw Harmonie' genoemd, is 7 jaar jonger dan o­nze Vaalser harmonie. Bij gelegenheid van haar 150-jarig bestaansfeest heeft deze Kerkraadse vereniging een fraai verzorgd boekje uitgegeven, getiteld: 'Klankstad in harmonie'. In deze lezenswaardige kroniek vond wijlen Hub Deitz een afdruk van een affiche (in het Frans) uit het jaar 1856. Op dit affiche wordt o­nder de deelnemende verenigingen ook de harmonie uit Vaals vermeld. Naar zijn weten is dit het oudste document waarop de naam van o­nze vereniging voorkomt. Als slotstuk van het festival werd door alle aanwezige verenigingen gezamenlijk een mars uitgevoerd, die door de Heer Hanver was gecomponeerd. De samenstellers van bovengenoemde jubileumuitgave hebben veel moeite gedaan om de betreffende mars in oude archieven op te sporen, wat hun helaas niet is gelukt.