DE JRUNDOENGSVERZAMMELOENG


Zonderdag 12 mei 1836 was de dag. Etablissement Frans Dautzenberg aan de Bergstraat was de lokatie.
Jacob Promper, Adam Kocks, Wilhelm Beckers, Joseph Beckers, Herman Boventer, Joseph Heusch, Peter Peil, Adam Peters, Joseph Peters en Jacob Franck waren de 10 mannen, die op die bewuste avond gezamenlijk besloten tot de oprichting van een eerste Vaalser harmonie onder de naam “Harmonie te Vaals”. Pastoor Schmeits (inmiddels geroepen tot deken van Heerlen) was degene die al herhaaldelijk had geopperd, dat de begeleiding van de broonk door eigen Vaalser muzikanten toch veel wenselijker zou zijn dan steeds weer de betaalde huur-muzikanten uit Aken. Tot zover de historische feitelijkheid. Hoe die bewuste vergadering precies is verlopen is niet vastgelegd, behalve dan het uiteindelijke resultaat van de definitieve oprichting. In de 1-akter “De jrundoengsverzammeloeng” heeft schrijver Jo Kern wat dat betreft zijn fantasie de vrije loop kunnen laten. Het zou zich inderdaad zo afgespeeld kunnen hebben. In hoeverre het nieuwe “pastuursje” Rouillon bij de vergadering nog zijn opwachting heeft gemaakt of veldwachter Leo Eymael die avond “zur später Stunde” nog ten tonele verscheen komt, buiten de historisch juiste namen, geheel voor rekening van de auteur. Dat het een gezellige vergadering zal zijn geweest, lijkt in ieder geval meer dan waarschijnlijk. Historisch markante bijkomstigheid is wel het feit, dat, omdat Vaals in die tijd bij België hoorde, de Vaalser harmonie oorspronkelijk is gestart als “Belgisch harmonieke’!

Met een klein toneelstuk "De oprichtingsvergadering" op basis van de echte namen van de toenmalige oprichters, maar met een vrij verzonnen verhaal,  hallde de harmonie die historische gebeurtenis van 12 mei 1836 nog een keer in woord en beeld in herinnering. Die avond werd ook oude blaasmuziek klinken, uitgevoerd door enkele mannelijke leden van de harmonie (vrouwen waren destijds niet gewenst in de vereniging) in kleding uit die voormalige tijd.