Ceciliafeest 2010


Met de plechtige Eucharistieviering in de St. Pauluskerk openden de beide Vaalser Cecilia’s, de koninklijke harmonie en het koninklijk mannenkoor hun traditionele Ceciliafeest. Het mannenkoor o.l.v. Emmanuel Pleijers opende met “Hymnus” van W. Lüderitz en zong de Messe zu Ehren des H. J.Thaddäus van F. Knubben. De harmonie o.l.v. Gerhard Sporken voerde “Ballad for Band” van Bruno Herff en “Miniature for Band” van Gerhard Sporken uit.

Gezamenlijk klonk het majestueuze “Tochter Zion” van G.F. Händel en de harmonie sloot de Eucharistieviering traditiegetrouw af met een mars, deze keer de zeer welluidende concertmars “Sippenaeken en fête” van Jean Herzet. Na de mis vertrokken beide verenigingen onder de klanken van de harmonie voor hun familiefeest naar hun beider stamlokalen. De harmonie genoot in Grand-Café Zera van een rijke koffietafel. President Jo Kern heette de hele moeziekfamilie welkom, in het bijzonder de beide JUBILARISSEN met hun familie, gouden jubilaris FRANS SAIVE en 12½-jarig jubilaris THEO SWERTZ, beschermvrouwe Monique Quint en echtgenoot en alle ereleden en erebestuursleden.

Hij verzocht om een moment van stilte voor overleden leden, deze keer in het bijzonder voor Kay Bischof. President Jo Kern wees in zijn welkomstwoord nog eens op de historie en het belang van dit jaarlijkse familiefeest, met de nadruk op familie. Zeker met het jubileum in het nabije vooruitzicht is saamhorigheid, verenigingszin, van groot belang om alle zo rijkelijk aanwezig talent in te zetten om de Vaalser bevolking iets heel bijzonders te presenteren. Na de koffietafel en de eerste muzikale klanken eerde president Jo Kern de beide jubilarissen. Theo Swertz dient de harmonie inmiddels 12½ jaar als tamboer-maître en is, ondanks dat hij zijn domicilie in middels in Bunde heeft, inmiddels samen met twee van zijn kinderen actief in de harmonie. Voor hem was er de bij dit jubileum behorende oorkonde en de wens dat hij samen met zijn kinderen nu opgaat voor zilver. Gouden jubilaris Frans Saive kwam 50 jaar geleden de harmonie versterken en groeide al snel uit tot een veel gevraagd solist zowel binnen als buiten de harmonie. Menig bruidspaar heeft in de loop van vele jaren mogen genieten van zijn prachtige Ave Maria. Hij was in de harmonie vaak aanstichter van muzikale sjtiemmoeng, maar was op zijn best als hij al improviserend, bijna vergroeid met zijn trompet zijn medemuzikanten naar prachtige muziek voerde. Dan was hij echt in zijn element. Ook na zijn actieve carrière in de harmonie (voor elke muzikant komt dat moment, dat spelen niet meer mogelijk is) bleef hij als lid de harmonie trouw en als hij de kans kreeg en een trompet in handen, dan kon hij het toch niet laten een deuntje mee te spelen. Hij was een goed voorbeeld voor menig jonge trompettist in de Vaalser harmonie. Het getuigt van de pur sang muzikant dat hij op deze voor hem zo memorabele dag het liefst samen met de harmonie naar en van de kerk was mee gemarcheerd, maar helaas laat zijn gezondheid dat momenteel niet toe. President Jo Kern vereerde hem na de laudatio met het verenigingsinsigne met gouden rand , een oorkonde en uiteraard was er een bos bloemen voor echtgenote Trautche. Na een muzikale aubade was de tijd aangebroken om over te gaan tot de bekendmaking van de nieuwe drager van de HANS PELZER PENNING, de jaarlijkse onderscheiding voor bijzondere verdiensten. Wie wordt de opvolger van Peter Murer? Secretaris Marco Fröhling nam de gelegenheid te baat om voordat president Jo Kern in de gebruikelijke dichtvorm de naam van de nieuwe drager zou gaan onthullen, nog eens op de ontstaansgeschiedenis van deze onderscheiding in te gaan en nog eens alle gedecoreerden de revue te laten passeren, te beginnen in 1959. President Jo Kern werd door het bestuur volslagen verrast toen bleek dat hij de naam die hij netjes op papier had gedicht weer mocht opbergen omdat dat hijzelf tot de nieuwe drager van de Hans Pelzer Penning was benoemd. Zelfs bij het opnoemen van een aantal verdiensten ging er geen lichtje branden. Deze overrompeling was dus volledig geslaagd. De president liet weten dat hij zelden zo op het verkeerde been was gezet, maar zich wel zeer vereerd voelde en de penning, genoemd naar de man voor wie hij steeds grote waardering had, zeker in het aanstaande jubileumjaar met ere zou gaan dragen. Na een woord en blijk van dank aan Zera voor de in 2010 genoten gastvrijheid en de goede en prettige samenwerking, werd er nog menig uurtje gemusiceerd en gefeest. Het Ceciliafgeest 2010 was een waardige aanzet naar het verjaardagsfeest in 2011.