STEM OP DE “MOEZIEK”

voor een bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne.
Uw stem is geld waard!
Wij doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Om een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te verzamelen hebben we uw hulp hard nodig.
Bent u lid van Rabobank Centraal Zuid-Limburg ga dan naar www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-oost en stem op onze harmonie! U kunt stemmen van 27 september t/m 11 oktober. 
Beloon onze harmonie met uw stem voor de inzet voor de Vaalser gemeenschap. Volgend jaar staat de zoveelste HUB DEITZ CARNAVALSREVUE op het programma. Maar voordien zal eerst op zaterdag 9 november ons najaarsconcert “GRENZELOOS” worden uitgevoerd. En natuurlijk staat de harmonie steeds weer opnieuw klaar voor alle bijzondere gebeurtenissen in Vaals, de processies, de communicantjes, de carnavalsoptochten, etc. Het lijkt allemaal zo gewoon, zo vanzelfsprekend, maar het kost heel wat (ook financiële) inspanning om al deze activiteiten steeds maar weer op de rails te krijgen. Daarnaast is de harmonie gelukkig rijk gezegend met leerlingen en die verdienen een gedegen muziekopleiding en ook daar gaan heel wat financiële uitgaven mee gepaard.
Staat u sympathiek t.o.v. onze harmonie, neem dan als Rabobanklid die kleine moeite en STEM op onze harmonie.