CECILIAFEEST 2018

Zondag 25 november jl. vierde de koninklijke harmonie haar traditionele Ceciliafeest. Na een mooie Eucharistieviering in de St. Pauluskerk, opgeluisterd door het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 met de Assenmacher-mis en mooie blaasmuziek door de harmonie met “You raise me up”, “Dance of the wale”, “Gabriëls Oboe” (met trompetsolo door Marco Gulpen) en “Angel”, toog de harmonie naar Grand-Café ZERA voor de koffietafel, de receptie van de jubilarissen MARCO GULPEN en JACQUES PELZER en aansluitend früh/spätschoppen. Na de koffietafel huldigde president Jo Kern de 12½-jarige jubilaris ELISE WALRAVEN.

Elise ontving van de president het compliment dat zij (en haar zus) voor repetities en uitvoeringen telkens weer de weg van Bunde naar Vaals en terug afleggen, waarbij ook een dankjewel aan hun ouders Pascalle en Theo Swertz zeker op zijn plaats was. De president vervolgde met het op rijm bekend maken van de nieuwe drager van de Hans Pelzer Penning, deze keer onder luide bijval toegekend aan CINDY SMEETS voor haar inzet voor de drumband en de jeugdcommissie. De directie en het personeel van ZERA werden bedankt voor hun gastvrijheid, samenwerking en prettige bediening, waarna het de beurt was aan de jubilarissen om tijdens een geanimeerde en muzikale receptie de felicitaties van hun collega-muzikanten en daarna van hun familie en van diverse verenigingen en particulieren in ontvangst te nemen. President Jo Kern loofde Marco Gulpen om zijn presentie, ook in tijden dat de trompetsectie minder bezet was dan vandaag, zijn aandeel in de opleiding van jeugdige trompettisten en bij repetities en uitvoeringen als vast baken voor de jeugdige muzikanten in de harmonie. Jo Kern memoreerde bij jubilaris Jacques Pelzer aan het pijnlijke moment dat hij door zijn werkzaamheden ver van huis niet meer aan repetities en uitvoeringen van de harmonie kon deelnemen. Gelukkig was er voor hem nog het musiceren op straat, waaraan hij trouw bleef deelnemen. Jacques werd verder geprezen om zijn al jaren belangrijke creatieve bijdrage aan de revue met decorstukken en andere attributen van velerlei aard. Tot grote verbazing van president Jo Kern werd hij door burgemeester Reg van Loo ineens zelf betrokken bij de huldiging en verrast met de promotie naar Ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij was dermate perplex dat hij de woorden om zijn trots en dank uit te spreken nauwelijks kon vinden. Het was ook pas op dat moment dat hij zijn familie en vrienden ontdekte. Met een man meer aan de receptietafel werd de receptie geanimeerd voortgezet. Vermeldenswaard is wel het aantreden en de muzikale aubade van de drumband van schutterij St. Jozef Vijlen, waar Marco Gulpen instructeur van de blazers is. En uiteraard was er tussendoor steeds weer muziek van de harmonie zelf, iets wat ook na de receptie nog tot laat op de avond werd voortgezet. Al met al een druk, maar zeer tevredenstellend familiefeest 2018.