“WOA VÖLSER JONGE..”

HUB DEITZ CARNAVALSREVUE 2018
De “moeziek” slaagde er weer in om voor velen "de beste revue tot nu toe" op de planken te zetten. Gelukkig voor de harmonie zijn de revues telkens weer zo anders dan het jaar ervoor, dat vergelijken moeilijk is. Gelukkig maar, want iedere keer weer moeten overtreffen wordt op den duur dan een haast onmogelijke opgave. Toch is er alle reden om op deze revue nog een keer extra terug te komen. Want bijzonder was deze revue ongetwijfeld. De harmonie wilde een klein jubileum vieren: de 15e revue in de “Obelisk”, zeker de moeite waard om er iets speciaals van te maken. Terug kijken op 15 revues door personages, scènes en bijpassende muzieknummers nog een keer in één revue te vatten, is gewaagd, maar als het lukt spectaculair. En het lukte! En hoe! Alles onder het motto van de titel van de revue “WOA VÖLSER JONGE…

Het eerste deel voor de pauze was als het ware het voorspel, waar het verhaal met een steeds wisselend decor op een groot LED-scherm prachtig wordt begeleid. Opa Leienaad Lieverkooch vertelt, uitgevraagd door zijn kleindochter Annemariesje (de ”moeziek” zet jeugdig talent in !) , over zijn leven, van geboorte (ALSO SPRACH ZARATHUSTRA) tot de dag van vandaag. Leike verschijnt achtereenvolgens als baby (JENAU D’R PAPPA) (dokter Kuusmiesj draaft op als Leike ziek is (WOA HATTATTATA), d’r noonk Niekela en de tant Tiensje Niekebokker komen babysitten) (BABYSITTER BOOGIE), tijdens zijn eerste schooldag bij de vreule Majerkwark (AUW SJOEËL, JROEËSSE SJOEËL), zijn Eerste Heilige Communie (BROONKMARSJ nr. 4) en het bijbehorende feest (met noonk Niekela “nuijpansj”) (GRUUMELEVLAAJ), de chaotische Kerstavond met zijn zusje Pauliensje en zijn broertje Friets-je en ‘d’r billieje krisboom” die vader Frèns weer op de kop heeft getikt. (OH TANNENBAUM en STILLE NACHT). En weer speelt “de moeziek” het klaar om jeugdige figuranten een rolletje op de grote bühne te laten spelen. Leike wordt gegrepen door de blaasmuziek en wil niets liever dan bij de harmonie, de “moeziek”. (DAO KUMP DE HERMENIE met de jeugdharmonie). “Sjtoolts wie Oskar” is Leike wanneer hij voor het eest mee over straat mag bij de Hozelder broonk. Hij wordt traditioneel gedoopt met het eerste “sjneps-je” en na de broonk “hènge in d’r jade van d’r pastoer” wordt “’ne dusjtieje jetsöpt” en geblazen en gezongen (WOA VÖLSER JONGE…’t vereinslidsje van d’r Hans Pelzer). Leike wordt een echte Lei als hij op dansles gaat (CHA CHA CHA) en zijn grote liefde Mienie tegen komt. (DIRTY DANCING, compleet met zweefact!). De leden van de harmonie laten nog maar eens zien dat ze ook de danskunst perfect beheersen. En vanaf de geboorte zweeft er een “sjoetsengel” door het spel en het leven van Leike, Lei en Leienaad. De engel steekt ook een handje toe als Lei geen raad weet met het doen van een aanzoek bij zijn Mienie. (IT’S SO QUIET)”. En de hulp van de sjoetsengel werkt: (KIEK MIESJ IN DE POEPIELSJER KINK). En de sjoetsengel raakt van al die aardse verlokkingen helemaal in “sjtiemoeng”. (IN THE MOOD). Trouwen laat nog even op zich wachten want Mienie is nog te jong en moet nog braaf thuis “sjokkelaat eisse”, maar Mienie laat er geen twijfel over bestaan (ICH WILL KEINE CHOCOLADE, ICH WILL LIEBER EINEN MANN). En de bruiloft gaat er dan toch komen (GANZ IN WEISS), compleet met feest (VIVA COLONIA). En als het foto-album helemaal is doorgebladerd, resteren nog die videobanden in opa’s kast. En natuurlijk wil kleindochter Annemariesje weten waar die over gaan. Dat wordt iets voor een volgende keer. Het is opa’s trots: 15 jaar HUB DEITZ CARNAVALSREVUE. Dat was echte showbizz (THERE’S NO BUSINESS LIKE SHOWBUSINESS).
De muzikanten van de harmonie startten het tweede deel van de revue met een “André Rieu-binnenkomst” onder de klanken van de RADETSKI-MARS, compleet met in sjieke galajurken geklede dames-muzikanten. De echte showbizz staat op het punt om te beginnen, maar eerst gaat het doek dicht en verschijnt de Hemelpoort. Opa Leienaad Lieverkooch moet zijn belofte aan kleindochter Annemariesje nakomen door haar over de diverse Revue-DVD’s in zijn kast te vertellen. Het begon allemaal zo’n 20-tal jaren geleden met een concertje in een kleine tent “mit jèt verkleide, jet wietse en jet vastellovvendsmoeziek, jemiekst mit aanger fèsje moeziek”. Daarna kwam er een grotere tent (paviljoen), totdat de zaal, de “Obelisk”, er kwam en de harmonie de gelegenheid kreeg er een concert met een verhaal, een revue, van te maken, met als eerste revue “ASTERIX EN OBELISK”. Opa verdwijnt van het toneel voor een kleine boodschap en 3 engelen verschijnen aan de Hemelpoort en verwelkomen het publiek met “HALLO, WIE JEET ’T? ” en kondigen een terugblik aan van 15 jaar revue. Annemariesje vraagt zich af war opa blijft en begint alvast te grasduinen in de diverse DVD’s. Als eerste een DVD met een “Franse” titel “LA VIET, LA VOOT, LA VINSTERLEER”. “Keermensjer” van de DRUMBAND slepen twee vuilcontainers binnen, die ze gebruiken als slagwerkinstrumenten. Een “blinde” en een “dove” clochard, die huizen in deze afvalcontainers, worden zo wreed gewekt, maar eenmaal wakker dromen ze tijdens het ontbijt van een bezoek aan de “Moulin Rouge”, maar hen wordt de wacht aangezegd door de Poefmadam en haar Lellebelsje, dat ze daar zeker niet welkom zijn. Maar vermomd als Joseph Barong va Ovverlit bis Kellerlouch en vriendin Josephine komen ze toch binnen, genieten van “CABARET” van de Poefmadam, de wervelende “CAN CAN” en MADAME MAURICE’s “NON, JE NE REGRETTE RIEN” en “JE T’AIME”. De garcon, die zijn hoofd onder zijn arm kan nemen, Lellebelsje en Poefmadam weten hen tenslotte toch te ontmaskeren en opa’s uitstapje naar Parijs is ten einde. Opa vertelt op verzoek van Annemariesje van de revue “ET IS NOCH SUPPE DA”, “deë ziesj aafsjpeëlet in d’r oerwald woa d’r Professor dr dr Konrades Koekeloeres mit zieng sekreterin ’t Frollein Rosamunde Sjpinnerieter woare aafjesjtuurtst en beej de Mamma Busjmusj en tsoem sjloes in d’r jroeësse kouchkessel van de kanibale tsereët” koame. Mè alles koam joot, zoewie ömmer in de revue”. Daarna vertelt opa over de revue “AUW BANAAN” (“Wie ‘t Zeefje Zefelutter en der opa Men mit de doater et Roosmariesje örjens oop de welt en frieteboet wole oopmache en doe zoejaar i China tsereët zunt komme”). Alleen de DVD van “HOPPE HOPPE REITER” blijft voor Annemariesje nog even verboden terrein. Wel over de revue “WAT D’R BOER NIT KENT…”wil opa best vertellen: “uvver d’r pap, d’r boer Sjarel Sjwelmaan en zienge zoon, d’r Eugene, zonne oonnoeëzele hals, deë mè nit an de vrauw koeënt komme. D’r pap probieret at ’n janse tsiet ‘m oop tse kliere. Oane resoeltaat.En weil der pap van der Eugene jehoeët hauw dat me in Amerika vruijsjer koeënt jelde, joonge ze alzo Amerika”. “76 TROMBONES” compleet met footballplayers en cheerleaders klinkt en danst over de bühne. Een reis, die Eugène geen Amerikaans vrouwtje opleverde maar wel “de wieëtien oes jen dörp” ’t Treis Trappetrit. Omdat “Nachwuchs’ nog steeds op zich laat wachten doet vader Sjarel noch één poging (“zènge oane ballonge”), zeker nu de sterren gunstig staan: “ALS STERREN AAN DE HEMEL STAAN”. En Eugène versiert zijn Treis met het aandoenlijke “PUUMELKE”. Opa vertelt verder over de revue “KUNNEK, BOER EN SJUPPE OAS”: “Dat sjpeëlet ziesj aaf bauw doezend joar tseruk. Dreej oes jen durp, der Sjeng Sjtinksjtèvvel, ’t Biella Boechwasser en ’t Lies-je Sjniepelbon, die wole der kunnek Kallefoontsius d’r 17e e bies-je oopmoontere, dèn deë zooch alleng me sjwats. En wen dat floepet da zouwe ze joot beloeënt weëde”. Dan ontdekt Annemariesje op het grote scherm een prachtig groot cruiseschip. Opa: “Annemariesje, dat is ’t sjif oes de revue “WASSER WASSER” doa musse vuur beej zieë. Koom mit, vuur sjtieje mit in”. Annemariesje twijfelt, want ze was nog nooit op zee. Hooguit aan het strand met een “knalroeë joemieboot”. “SIE HAT EIN KNALROTES GUMMIBOOT”. Op uitnodiging van de kapitein mogen opa en Annemariesje plaats nemen voor het “Captains Dinner’. Onder de klanken van “COPACABANA” brengen de obers met vuurwerk de gerechten binnen. Samen met de twee sjieke dames Jrada en Annelies, volgens Annemariesje “tswei jooldbehange krisbeum”, genieten ze van “CHERIE” van EDDY WALLY en “PROUD MARY” van TINA TURNER. Annemariesje heeft aan het einde van het dinner noch berehonger: “’T woar jo mè jèt veur ‘ne holle tsank”. Ze wordt op haar wenken bedient door het plotseling opduiken (uit de revue “AUW BANAAN”) van de Chinees Han Pieng met zijn “flieteboet” met “klokette”, flikandelle”, “bittelballe’ en “zoelvleesj”. Hij nodigt ook de sjieke dames uit: “lekkel mit de vèngele eisse”, maar die vinden dat maar ordinair. Terug thuis van de cruise ontdekt Annemariesje de DVD van de revue “BRAAF HAT DE NAAS AAF”: “die joong uvver ’n sjoeëlreis, woa de kènger ziesj ’n reis noa Arabië jedreumt hauwe en woa hunne liere Vlukmusj en de vreule, de sjwester Appetita, mit moeëte. ‘T huij doa nit veul jesjeëlt da huji der soeltaan Ammahoela de kènger in der harem vaas jehauwe. Mè tsoem jeluk hat der jees in de flasj heun jerèt”. Net een krimi vond Annemariesje. Opa: ja, zo ongeveer als in de “krimi-revue “JAZZESMARIANTJOEËZEF”. “Doa hauwe tswei jaunere, der Lucio Lametta en der Wiellie Sjasjlik, de sjwester Oberin Fiezzelematentsia van der orde van derTsakkeremaleures beklaut. Mè die sjwester Oberin mit tswei aanger sjwestere, de sjwester Praliena en de sjwester Nutella, hant ziesj dat jeklaude zelf tseruk jehoalt, al moeëte ze doa jans veur noa Las Vegas reize”. Op het scherm verschijnt dan een prachtig sneeuwlandschap: Wintersport, “MEIN LAND TIROL”. Annemariesje vraagt zich af of opa wel eens op wintersport is geweest. Opa: “Joa kink, eemoal, mit de oma, mè nie mieë, noch nit “WEN ’T SJWATS SJNEIJT”! Sjnieë woar jenooch doa, mè dat oop die lang latse dat wool beej oos nit floepe. Vuur hant mieë ajjen eëd jeleije als wie jeroetsjt. Wier wie d’r idiotenhujel zunt vuur nit komme” Maar waarom heet die revue dan “WEN ’T SJWATS SJNEIJT”? Een heel verhaal: “’t Juupsje en ’t Joela Jabberdien joonge oop winktersjport noa Tirol en koame doa die ordinair familie va i jen durp teije, d’r Matsjeu en ’t Mala Morjenrok. Ieësj woare ze die at in d’r zommer an de Costa jeije komme en noen meente ze i Tirol alleng tse ziee en doe woare ze atwier doa: ‘ne pries jewonne beej de “Potlode kloterij”. Het contrast is niet te overzien en te overhoren. Naast de etepetete, voorzichtige Juupsje en Joela Jabberdien gaan Macho Matsjeu en Mala Morjenrok met de nodige krachttermen en LMAA’s door het leven. Ze komen ook niet om te skiën: “LMAA, iesj ben doch nit leëvensmuij. Iesj wil miesj doch nit alle knuisj breisje. Nee vuur junt reëtemang noa der after-sjie mit risjtieje fesje mansluu, risjtieje “HOLZHACKERBUB’N” en natuurlijk het “KUFSTEINLIED”. Joela vindt dat “d’r duvel ömmer oop d’rzelfde hoof sjiest en dat ’t jèt wie verhekst is” en dat leidt bijna tot een fikse ruzie, die door het plotselinge opduiken van ALLES PALLETTI wordt voorkomen (uit de revue “HÈMMELSJTEËRË-ANIESLAKRITS”, “die revue mit die Völser politieker, die ziesj mit ‘t “kom-en-verdraach-diesj-wassser” van d’r oeesereerdiesje planeet besser moeëte versjtoa”). Wanneer Annemariesje afscheid heeft genomen van Alles Palleti en opa, deze keer voor een grote boodschap, weer even weg moet, grijpt zij haar kans en neemt de DVD van de revue “HOPPE HOPPE REITER” met bijpassende muziek “SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD”. Dan verschijnt opa als opperhoofd “Jroeësse Moel Mit Sjnauts” van de “Sjweesvusindianer”, die samen met zijn dochter “Mimi Maat D’r Sjummel Sjeuj” en zoon “Hoppe Hoppe Reiter” door de prairie trekt om voor zijn kinderen het geluk te vinden. Bij Hoppe Hoppe Reiter wil dat maar niet lukken, totdat hij zijn heil zoekt bij een bijzondere totempaal, die hij hartstochtelijk toezingt “DU BIST ALLES WAS ICH HABE..”. En Hoppe wordt beloond met zijn vriend uit de totempaal “WIELIETOE MIT D’R SJPITSE POEPOE”. “Jroeësse Moel Mit Sjnauts” bedankt de Grote Manitou boven in de eeuwige jachtvelden voor het geluk voor zijn kinderen, terwijl plotseling nog “MAMMA BUSJMUSJ” (met de kreet “IS NOCH SUPPE DA?” uit de gelijknamige revue) opduikt: “Jroeësse Moel Mit Sjnauts” sluit de revue af met: “Jroeësse Manitou, los d’r ovvend noen mè friedliesj uvver oos komme. “SIERRA MADRE”

MITWÈRKENDE:
Et hant jezonge: Jerda Bülles, Nicole van Weert-Deitz, John Pelzer, Henk van den Berg, Maurice Delnoye en Marco Fröhling
Et sjpeëlete:
FRIETS-JE LIEVERKOOCH Michael de Dreu
PAULIENSJE LIEVERKOOCH Jara Dassen
PASTOER Hay Staps
NOONK NIEKELA NIEKEBOKKER Henk van den Berg
TANT BIELLA BIEMSJTEE, DÈNGJONG Sarah Cox
TANT TIENSJE NIEKEBOKKER, DANSLIERERIEN, VREULE MAJERKWARK Ellen von Wintersdorff
NOONK HOEBAET BIEMSJTEE, ‘NE SJUTS, ALLES PALETTI Bert Vandeberg
SJOETSENGEL, LELLEBELSJE, JRADA, MALA MORJENROK Manuela Knubben-Crutzen
MAMMA ÄNSJE LIEVERKOOCH, OMA MIENIE LIEVERKOOCH, POEFMADAM, ANNELIES, TREIS TRAPPETRIT, MIMI MAAT D’R SJÖMMEL SJEUJ, JOELA JABBERDIEN, MAMMA BUSJMUSJ Brigitte Pelzer
PAPPA FRÈNS LIEVERKOOCH, BOER SJAREL SJWELMAAN, OBER, CAPTAIN IGLO, JUUPSJE JABBERDIEN, WIELIE TOE MIT D’R SJPITSE POEPOE Jules Lauvenberg
BABY, LEIKE, LEI, LEIJENAAD LIEVERKOOCH , CLOCHARD JOZEFIEN, EUGÈNE, MATSJEU MORJENROK, HAN PIENG, HOPPE HOPPE REITER, Huub Zegers
KLÈNGKINK ANNEMARIESJE Frederiek Dautzenberg
OPA LEIJENAAD LIEVERKOOCH, CLOCHARD JOSEPH, JROEËSSE MOEL MIT SJNAUTS Jo Kern

Et sjpeëlete, zoonge en dansete : de jong moezieker van de Jeugdharmonie, d’r drumband o.l.v. Roland Jaegers en de moeziek va Vols onger de moeziekaliesje leitoeng va dirijent Patrick Sporken
Ontwerp decor: Eric Volders en Michael Wassermann
Arrangemente: Hub Deitz, Fred Deitz, Gerhard Sporken, Bruno Herff, Eric Volders
Lit en jeluid Christian Barenbrug van WAVEBRIDGE en Pascal Voncken va NIVO
Regie hènger de buun: Marjo Zegers en Harry Mommer
Grime: Els Kremer en José Langohr Attribute
Rekwiesiete: Jacques Pelzer en alle eldere die doonge nieëne en bastele aan attribute en kostuums
Choreografie en i-sjtoediere van de danse Maaike Cima van Balletsjtoedio Cimarelle