Clubkas campagne

Kom in actie. Breng uw stem uit!

Rabobank Centraal Zuid-Limburg stelt €200.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Bent u lid* van Rabobank Centraal Zuid-Limburg? Stem dan op onze club! Stemmen kan van 8 t/m 21 mei 2018. Alvast bedankt voor uw stem. Kom in actie. Breng uw stem uit!

WWW.RABOBANKCENTRAALZUIDLIMBURG.NL 

Uw stem is geld waard! Wij doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Centraal Zuid-Limburg. Om een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te verzamelen hebben we uw hulp hard nodig. Bent u lid van Rabobank Centraal Zuid-Limburg ga dan tussen 8 - 21 MEI 2018 naar RABOBANK en stem op onze harmonie!  Beloon onze harmonie met uw stem voor de inzet voor de Vaalser gemeenschap. Volgend jaar staat de zoveelste CARNAVALSREVUE op het programma. En natuurlijk staat de harmonie steeds weer opnieuw klaar voor de communicantjes, voor de processies en de carnavalsoptochten. Het lijkt allemaal zo gewoon, zo vanzelfsprekend, maar het kost heel wat (ook financiële) inspanning om al deze activiteiten steeds maar weer op de rails te krijgen. Staat u sympathiek t.o.v. onze harmonie, neem dan als Rabobanklid die kleine moeite en STEM op onze harmonie.