Open Air 2015

De weergoden wensten deze keert niet mee te werken. Vol optimisme had de harmonie een gedeelte van het Willem Alexanderplein ingericht voor een gezellig "Open-Air-Concert" met barbecue en pizza-oven. Even na 16.00 uur probeerde de drumband o.l.v. Roland Jaegers, die zijn eigen 12½-jarig jubileumfeest bij Excelsior Nyswiller even voor dit optreden had verlaten, nog de aankomende regen te verjagen, maar tevergeefs. Zij wel nog opgemerkt, dat de drumband o.l.v. Roland Jaegers grote stappen vooruit heeft gezet en tot een aardige groep is gegroeid.

 

Toen het er echt naar uit zag, dat de regen zou blijven vallen werd er snel en eendrachtig, onder het motto "veel handen maken licht werk" naar de zaal verhuisd. En ook het trouwe publiek liet zich niet verjagen en verhuisde in grote getale mee. De harmonie beloonde o.l.v. gelegenheidsdirigent Patrick Sporken (jawel, de zoon van) met een gezellig, aanstekelijk, passend programma. Als de zon dan buiten niet schijnt, dan maar binnen. Een zeer gevarieerd, zeer uiteenlopend programma van Latijs-Amerikaanse klanken, Beierse, Böhmische, Schotse en BigBand-muziek vulde de zaal. Voor de jeugdleden van de harmonie is het "Open-Air" telkens weer een prima gelegenheid om met de groten mee te spelen en te genieten van echt applaus. Voor hen wordt dan ook speciaal repertoire ingebouwd. Tijdens de pauze werden de barbecue van Wolfgang Kern en de pizza-oven van Brian en Sarah Franssen druk bezocht. Langdurig applaus en de roep om twee toegiften waren de beloning voor de harmonie en Patrick Sporken. Voor Patrick, o.a. opgegroeid en groot geworden in de Vaalser harmonie, was dit een uitstekende gelegenheid om ervaring op te doen in zijn opleiding naar een professionele carrière. Er was een prima klik tussen dirigent en orkest en er werd met plezier gerepeteerd en uitgevoerd. Pa mag gerust zijn. De harmonie gaat met welverdiende vakantie. Met "Grenzeloos" 2014, de Revue, München-concertreis, de traditionele verplichtingen en het "Open-Air" achter de rug, is men daar ook wel aan toe. Vanaf eind augustus wordt weer gewerkt aan een nu al aansprekend programma voor het aanstaande seizoen. Rest nog dank te zeggen aan personeel en directie van Zera, de firma Gehlen-Schols voor het beschikbaar stellen van de podium-truck en de organisatie van "Creatief Vaals" voor het delen van het plein.