De oprichtingsdatum van kon. harmonie St. Cecilia 1836 Vaals staat nauwkeurig vast: 12 mei 1836. Bovendien zijn de namen van de 12 muzikanten, die het initiatief tot de oprichting gaven, exact bekend. In de eerste jaren van haar bestaan verleende de harmonie in hoofdzaak medewerking aan processies in de Nederlandse, Duitse en Belgische grensdorpen. Vooral vanwege de unieke, indrukwekkende processiemarsen was St. Cecilia overal een graag geziene gast. Het geven van concerten kwam pas veel later op de agenda.

In Vaals werd voor het eerst in 1863 geconcerteerd. De eerste foto van de vereniging dateert uit 1900. Tot aan de tweede wereldoorlog werd in het gebied rond het drielandenpunt aan vele muziekfestivals deelgenomen. Over de concertreizen, die te voet of met paard en wagen werden o­ndernomen, bestaat een zeer geestig geschreven kroniek. Vooral de laatste tientallen jaren is de vereniging tot grote bloei gekomen en heeft in een wijde omgeving furore gemaakt. De harmonie mocht zich steeds verheugen in de opvolging van uitstekende dirigenten. Vele malen werd aan de bondsconcoursen deelgenomen en steeds werden er eerste prijzen behaald, tijdens het bondsconcours van 1997 in de Rodahal in Kerkrade zelfs een eerste prijs met lof der jury. De harmonie, die het predikaat “koninklijk”mag voeren, speelt sinds 1963 in de op één na hoogste klasse, de superieure afdeling (1e divisie).

 

St. Cecilia biedt haar leerlingen een gedegen muziekopleiding en beschikt over een Jeugdharmonie, waar jonge muzikanten, veelal nog in opleiding, het ensemblespel op speelse wijze mogen ervaren. De harmonie kent jaarlijks een drukke activiteitenagenda. Naast de vaste eigen activiteiten zoals het zomerconcert “Open Air”,  het najaarsconcert “Grenzeloos”, met speciaal repertoire of speciale gastsolisten, en het inmiddels euregionaal vermaarde carnavalsconcert, waar de harmonie al haar instrumentale, vocale, acteurs- en danstalenten uit de kast haalt, zijn er ook de lokale traditionele verplichtingen zoals processies, optochten, aubades etc. Vers in het geheugen ligt de zeer succesvolle concertreis naar Polen, met o.a. een indrukwekkende muzikale kranslegging in concentratiekamp Auschwitz-Birkenau en een galaconcert in de concertzaal van de Poolse radio in Wroclaw´. Tevens zijn eveneens de prachtige reizen naar München een echte highlight in de rijke geschiedenis.
De vereniging beschikt voor diverse gelegenheden ook over kleinere ensembles, die zich toeleggen op kamermuziek of het opluisteren van kerkelijke diensten, terwijl door koperblazers traditiegetrouw de koude kerstnacht wordt gevuld met warme, sfeervolle kerstklanken.
Gezien de geografische ligging van de plaats Vaals heeft de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals zich o­ntwikkeld als een euregionaal, drietalig harmonie-orkest, waar drie nationaliteiten in harmonie samen concerteren.