Jeugdorkest

De muzieklessen worden gegeven via de Stichting Muziekonderwijs Vaals. Een samenwerkingsverband tussen verschillende muziekverenigingen binnen de gemeente Vaals. De jeugdleden krijgen minimaal 5 jaar lang gesubsidieerd les van docenten die zijn afgestudeerd aan het conservatorium, of die op het punt staan om af te studeren. In die tijd dienen ze de HAFA examens A en B met goed gevolg afgelegd te hebben om in aanmerking te blijven komen voor subsidie. De theorie-examens worden voorafgegaan door een 12 tal theorie lessen die de leerlingen kunnen volgen.

Voor vragen of aanmelden kunt u gebruik maken van de link op ledenwervings pagina.

Het jeugdorkest is een ongedwongen en leuke manier om voor jeugdleden te wennen aan het samenspel, waarbij de gezelligheid zeker niet vergeten wordt.

 

(13-09-2015)

Open lucht concert op het 3 landenpunt in Vaals

Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind. 

 

(06-09-2015)

Ontbijt concert in zaal Zera (ivm de weersverwachting naar binnen verplaatst)

 

(04-07-2015)

Een aantal leerlingen hebben hun praktijkexamen HAFA afgelegd, en ze zijn ALLEMAAL geslaagd!

Het zijn onze eerste geslaagden binnen het nieuwe muziekonderwijs via de Stichting Muziekonderwijs Vaals.

 

(14-6-2015)

Gezellig samenzijn na een zonnige processie in Vaals

(31-5-2015)

Gezellig samenzijn na de processie in Holset en de 'doop' voor de muzikanten die voor het eerst meeliepen.

 

(26-04-2015)

Solistenconcours 2015 in de Kopermolen Vaals

(31-01-2015)

Het bijdragen van het jeugdorkest aan de Hub Deitz Carnevalsrevue 2015 - Köpsje Köpsje

"Singing in the Rain"

(2012)

Ledenwervingsactie op de basisscholen in Vaals

PROFICIAT

Onderstaande leerlingen van de muziekverenigingen uit de gemeente vaals  zijn via de stichtung muziekonderwijs geslaagd voor hun theorieexamen. Van harte proficiat.

Hafa A :

Isabelle Dautzenberg
Nick Didden
Kaylee Canisius
Frederiek Dautzenberg
Ellen de Dreu
Iza Drielsma
Zoë Drielsma
Nikki Krul
Dahnée Leuchter
Ayla Pieters
Yara Schrouff
Cox  Sarah
Markwin  Pieters
 
Hafa B :
Tanja Gouders
Sophie Walraeven
Elise Walraeven
 
Hafa C :
Steven van Tilburg
Kevin van Tilburg

Solistenconcours

Zondag 13 April was weer ons jaarlijkse solistenconcours, in de Kopermolen. Leerlingen van Harmonie St. Cecilia Vaals, de drumband en Harmonie Catharina Lemiers mochten meedoen. Iedere leerling mocht zijn of haar solo laten horen met begeleiding van piano of CD. 

Lees meer

Blazersklas(se)

De blazersklas is klasse.......
 

De Blazersklas is een unieke methode voor het muziekonderwijs. De leerlingen van de Blazersklas leren tegelijkertijd en gezamenlijk een orkestblaasinstrument te bespelen. Tevens leren de kinderen sociale vaardigheden. Gebleken is dat hetgeen zo normaal is tijdens het samen musiceren zich ook vertaald naar het dagelijks leven van het kind: wachten op elkaar, samen tegelijk inzetten en ophouden, naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, op je beurt wachten – in de muziek zo normaal, in het dagelijks leven soms niet. De kinderen leren letterlijk luisteren naar elkaar. Daarmee vormt de Blazersklas het kind niet alleen muzikaal maar ook sociaal.
De methode Essential Elements, die gebruikt wordt,  komt van oorsprong uit de VS, het land met veel ervaring op het gebied van schoolbands, brassbands en dergelijke. Er zit een duidelijke structuur in waarbij vele aspecten van de muziek aan bod komen. De leerlingen nemen hun instrument mee naar huis, en kunnen met behulp van de bij de methode behorende cd's meespelen en de oefeningen doen. Het in een groep spelen motiveert om thuis te studeren.

In onze verenging is de blazersklas het opstartpunt voor de leerlingen. Samen met andere nieuwe´leerlingen wordt een blazersklas gevormd om gezamenlijk in het jeugdorkest en de het harmonieorkest door te stromen. De huidige leraar en dirigent voor de blazersklas is Jan Deckers.

 

AFSCHEID VAN BRUNO EN STEFFIE HERFF EN LASSE LEMMER

Tijdens het grenzeloosconcert nam president Jo Kern afscheid van Bruno en Steffie Herff als jarenlange leidende krachten bij de Jeugdharmonie. Een instrument leren bespelen en oefenen is 1, maar leren samen spelen is 2. Dat was destijds voornaamste drijfveer voor het samenstellen van een jeugdharmonie. Bruno en Steffie hebben daar jarenlang hun beste krachten aan gewijd. Heel bijzonder daarbij was hun gezamenlijk werk voor de jeugdharmonie, de musical "Magical Music". De drukke baan van Bruno als koster/organist in Büllingen, de baan van Steffie en de afstand Büllingen-Vaals die telkens vise versa overbrugd moet worden, nopen beiden met hun werk voor de harmonie te stoppen. Als muzikanten blijven zij gelukkig voor de harmonie behouden.

Tevens werd afscheid genomen van slagwerker/drumbandinstructeur Lasse Lemmer. Hij kwam als basisschoolbroekie bij de harmonie om het trommelen te leren en mee te trekken met de drumband. Al snel bleken twee dingen: zijn interesse voor alles aan instrumentarium dat met ritme had te maken, tot en met het melodisch slagwerken en zijn onmiskenbare talent. Hij won twee keer de Alphons Crolla Prijs voor het hoogste aantal punten aan muziekschool Kumulus en nam de drumband als instructeur onder zijn hoede. En de drumband presenteerde zich onder zijn leiding in toenemend kwalitatieve mate, vaak met eigen composities. Voor de grote harmonie schreef hij "Atlantis", een werk voor symfonisch blaasorkest. Zijn talent voerde hem naar de Musikhochschule in Keulen en helaas tevens weg van de harmonie. De tijd ontbreekt en dat betekent afscheid nemen. Als gastmuzikant zal de harmonie echter zeer zeker gebruik van hem blijven maken.