Solistenconcours

Zondag 13 April was weer ons jaarlijkse solistenconcours, in de Kopermolen. Leerlingen van Harmonie St. Cecilia Vaals, de drumband en Harmonie Catharina Lemiers mochten meedoen. Iedere leerling mocht zijn of haar solo laten horen met begeleiding van piano of CD. 

Lees meer

Blazersklas(se)

De blazersklas is klasse.......
 

De Blazersklas is een unieke methode voor het muziekonderwijs. De leerlingen van de Blazersklas leren tegelijkertijd en gezamenlijk een orkestblaasinstrument te bespelen. Tevens leren de kinderen sociale vaardigheden. Gebleken is dat hetgeen zo normaal is tijdens het samen musiceren zich ook vertaald naar het dagelijks leven van het kind: wachten op elkaar, samen tegelijk inzetten en ophouden, naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, op je beurt wachten – in de muziek zo normaal, in het dagelijks leven soms niet. De kinderen leren letterlijk luisteren naar elkaar. Daarmee vormt de Blazersklas het kind niet alleen muzikaal maar ook sociaal.
De methode Essential Elements, die gebruikt wordt,  komt van oorsprong uit de VS, het land met veel ervaring op het gebied van schoolbands, brassbands en dergelijke. Er zit een duidelijke structuur in waarbij vele aspecten van de muziek aan bod komen. De leerlingen nemen hun instrument mee naar huis, en kunnen met behulp van de bij de methode behorende cd's meespelen en de oefeningen doen. Het in een groep spelen motiveert om thuis te studeren.

In onze verenging is de blazersklas het opstartpunt voor de leerlingen. Samen met andere nieuwe´leerlingen wordt een blazersklas gevormd om gezamenlijk in het jeugdorkest en de het harmonieorkest door te stromen. De huidige leraar en dirigent voor de blazersklas is Jan Deckers.

 

AFSCHEID VAN BRUNO EN STEFFIE HERFF EN LASSE LEMMER

Tijdens het grenzeloosconcert nam president Jo Kern afscheid van Bruno en Steffie Herff als jarenlange leidende krachten bij de Jeugdharmonie. Een instrument leren bespelen en oefenen is 1, maar leren samen spelen is 2. Dat was destijds voornaamste drijfveer voor het samenstellen van een jeugdharmonie. Bruno en Steffie hebben daar jarenlang hun beste krachten aan gewijd. Heel bijzonder daarbij was hun gezamenlijk werk voor de jeugdharmonie, de musical "Magical Music". De drukke baan van Bruno als koster/organist in Büllingen, de baan van Steffie en de afstand Büllingen-Vaals die telkens vise versa overbrugd moet worden, nopen beiden met hun werk voor de harmonie te stoppen. Als muzikanten blijven zij gelukkig voor de harmonie behouden.

Tevens werd afscheid genomen van slagwerker/drumbandinstructeur Lasse Lemmer. Hij kwam als basisschoolbroekie bij de harmonie om het trommelen te leren en mee te trekken met de drumband. Al snel bleken twee dingen: zijn interesse voor alles aan instrumentarium dat met ritme had te maken, tot en met het melodisch slagwerken en zijn onmiskenbare talent. Hij won twee keer de Alphons Crolla Prijs voor het hoogste aantal punten aan muziekschool Kumulus en nam de drumband als instructeur onder zijn hoede. En de drumband presenteerde zich onder zijn leiding in toenemend kwalitatieve mate, vaak met eigen composities. Voor de grote harmonie schreef hij "Atlantis", een werk voor symfonisch blaasorkest. Zijn talent voerde hem naar de Musikhochschule in Keulen en helaas tevens weg van de harmonie. De tijd ontbreekt en dat betekent afscheid nemen. Als gastmuzikant zal de harmonie echter zeer zeker gebruik van hem blijven maken.

Wervingsaktie

Maandag 7 juni jl. hield de koninklijke harmonie met de welwillende medewerking van de Vaalser  basisscholen weer haar wervingsactiviteit op “De kleine wereld” en de “Robbedoes”. De leerlingen van groep 4 t/m 8 werden geïnformeerd over blaasmuziek, de diverse instrumenten en uiteraard over de harmonie zelf. De informatie werd live geïllustreerd en gedemonstreerd door een klein orkest waarin alle instrumenten van de harmonie waren vertegenwoordigd, samengesteld uit jeugdige leerlingen uit de blazersklas en de jeugdharmonie, aangevuld met enkele volwassen muzikanten.. 

 

Lees meer

Magic Musical


Kippenvel bezorgde Bruno Herff met zijn Jeugdharmonie van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia 1836 Vaals een volle uitvoeringszaal "de Obelisk" met de uitvoering van zijn musical "Magic MusicAL" op zondagmiddag 29 mei jl. Op vrijdagmiddag hield deze musical al zo'n 400 basisschoolleerlingen 2 uur lang in de ban.

Voor fotos klik op volgende link: Fotos Magic Musical

De musical was dan ook in alle opzichten AF. Prachtige muziek, die op heel toegankelijke manier de sfeer van de verschillende soorten muziek, waaruit de musical bestond, wist te treffen. Een goed verhaal van Steffie Crumbach, die hoofdrolspeelster Charly (Chantal Zegers) op zoek stuurde naar de magie van de muziek, een zoektocht door The Big Apple New York, die voerde langs een jazzkelder met een improviserend jazzcombo, een bierkelder met Beierse Stimmungsmusik, Little Italy, de Italiaanse wijk met een operazingende pizzabakker, een Griekse bruiloft, compleet met sirtaki, Chinatown, waar Chinese straatmuzikanten Charly laten kennismaken met de Chinese muziek, Central Park, waar de zwarte trommelaars hun ritmische kunsten de vrije loop lieten, het Joodse museum met klezmermuziek als omlijsting van een vernissage en de New Yorkse Subway, waar de rappers in onvervalst Völser plat hun teksten rapten.

Lees meer

  • 1
  • 2