AFSCHEID VAN BRUNO EN STEFFIE HERFF EN LASSE LEMMER

Tijdens het grenzeloosconcert nam president Jo Kern afscheid van Bruno en Steffie Herff als jarenlange leidende krachten bij de Jeugdharmonie. Een instrument leren bespelen en oefenen is 1, maar leren samen spelen is 2. Dat was destijds voornaamste drijfveer voor het samenstellen van een jeugdharmonie. Bruno en Steffie hebben daar jarenlang hun beste krachten aan gewijd. Heel bijzonder daarbij was hun gezamenlijk werk voor de jeugdharmonie, de musical "Magical Music". De drukke baan van Bruno als koster/organist in B├╝llingen, de baan van Steffie en de afstand B├╝llingen-Vaals die telkens vise versa overbrugd moet worden, nopen beiden met hun werk voor de harmonie te stoppen. Als muzikanten blijven zij gelukkig voor de harmonie behouden.

Tevens werd afscheid genomen van slagwerker/drumbandinstructeur Lasse Lemmer. Hij kwam als basisschoolbroekie bij de harmonie om het trommelen te leren en mee te trekken met de drumband. Al snel bleken twee dingen: zijn interesse voor alles aan instrumentarium dat met ritme had te maken, tot en met het melodisch slagwerken en zijn onmiskenbare talent. Hij won twee keer de Alphons Crolla Prijs voor het hoogste aantal punten aan muziekschool Kumulus en nam de drumband als instructeur onder zijn hoede. En de drumband presenteerde zich onder zijn leiding in toenemend kwalitatieve mate, vaak met eigen composities. Voor de grote harmonie schreef hij "Atlantis", een werk voor symfonisch blaasorkest. Zijn talent voerde hem naar de Musikhochschule in Keulen en helaas tevens weg van de harmonie. De tijd ontbreekt en dat betekent afscheid nemen. Als gastmuzikant zal de harmonie echter zeer zeker gebruik van hem blijven maken.