JEUGD-SOLISTENCONCOURS

ZONDAG 14 APRIL IN  “DE KOPERMOLEN:”
Een beetje geschiedenis en informatie vooraf:

DE STICHTING MUZIEKONDERWIJS VAALS
Enkele jaren geleden werd door de Kon. Harmonie het initiatief genomen de muziekopleiding onder te brengen bij een stichting onder de naam Stichting Muziekonderwijs Vaals. De harmonieën van Vijlen en Lemiers en het Gitaar- en Mandolineorkest Alpenklank Lemiers sloten aan. Uitsluitend professionele docenten werden aangetrokken om de muzieklessen te verzorgen. Deze aanpak heeft inmiddels duidelijk vruchten afgeworpen. De Vaalser harmonie herbergt op dit moment 32 leerlingen, waarvan 8 leerlingen in de blazersklas o.l.v. Jan Deckers, 12 in de Jeugdharmonie o.l.v. Richard Didden en 8 leerlingen die reeds in de “grote” harmonie mee spelen. Een organisatorische, inhoudelijke en natuurlijk ook financiële investering die zeer de moeite loont.
DE JEUGDCOMMISSIE
Muziekopleiding alleen volstaat niet. De Jeugdcommissie van de harmonie zorgt voor adequate begeleiding, contact met de ouders en voor een passend “animatieprogramma”, waaronder het jaarlijkse jeugdkamp.
DE OPLEIDINGSCOMMISSIE
De opleidingscommissie volgt de leerlingen in hun vorderingen, onderhoudt het contact met en tussen ouders en docenten en organiseert jaarlijks het JEUGD-SOLISTENCONCOURS.
HET MUSIC-KIDS-PROJECT
Al enkele jaren vindt op initiatief van de Stichting Muziekonderwijs Vaals op de basisscholen in Vaals en Vijlen het “MusicKidsProject” plaats. Het doel van dit project is om leerlingen enthousiast te maken om een muziekinstrument te gaan bespelen, een blaasinstrument, slagwerk of wellicht gitaar. Muziekdocenten geven op school muziekles en de leerlingen  mogen kiezen uit heuse instrumenten en geven aan het einde van het project een gezamenlijk concert.
HET JEUGD-SOLISTENCONCOURS
Jaarlijks organiseert de harmonie voor haar leerlingen en de leerlingen van harmonie St. Martinus Vijlen en het Gitaar- en Mandolineorkest Alpenklank Lemiers een solistenconcours waar de leerlingen in diverse divisies door een professioneel onafhankelijk jurylid worden getoetst en beoordeeld en voorzien van tips en aanbevelingen. In de prachtige locatie “de Kopermolen” treden 35 jonge muzikanten voor het voetlicht: 4 leerlingen van Gitaar- en Mandolineorkest op gitaar, 4 leerlingen van harmonie St. Martinus en 26 leerlingen van harmonie St. Cecilia. Met pianobegeleiding of begeleiding op CD wordt gemusiceerd op trompet, klarinet, dwarsfluit, saxofoon en slagwerk. Aanvang 13.00 uur.